№ 4(70) (2014)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

КОНТРОЛЬ РИЗИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ PDF
Сергій Володимирович Бардаш 3-9
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИ ИНВЕСТИРОВАНИИ PDF (Русский)
Татьяна Михайловна Драган, Евгения Олеговна Дружинина 10-22
ФІЗІОКРАТИЧНІ ЗАСАДИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ PDF
Сергій Миколайович Остапчук 23-30
СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ: УТОЧНЕННЯ КАТЕГОРІАЛЬНО-ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ PDF
Ірина Василівна Саух 31-39

ЕКОНОМІКА

КОНЦЕПТУАЛЬНО-АНАЛІТИЧНІ МОДЕЛІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ PDF
Алла Іванівна Бєлова 40-47
СКЛАДОВІ РЕГІОНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ PDF
Павло Михайлович Григорук, Тетяна Юріївна Федорова 48-52
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНЦЕПЦІЙ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В СИСТЕМІ ЙОГО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Олексій Олександрович Захаркін 53-59
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Наталія Вячеславівна Кармазіна 60-67
КОРПОРАЦІЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ШЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ТОВАРОВИРОБНИКА PDF
Людмила Володимирівна Михальчук, Марія Олександрівна Іванченко 68-73
ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ И ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ИГРОВЫХ ВИДАХ СПОРТА: ОПЫТ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ PDF (Русский)
Сергей Борисович Репкин 74-78
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ФОРМ ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ PDF
Ольга Миколаївна Сазонець, Олена Іванівна Качан 79-85
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Світлана Миколаївна Семенова 86-91
АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО ЗМІСТУ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ В УМОВАХ ЕФЕКТИВНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ PDF
Людмила Федорівна Соколенко 92-97
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ PDF
Надія Борисівна Стоволос 98-102
СТАН ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ-СИРІТ У КОНТЕКСТІ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ СИРІТСТВА В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ PDF
Анна Сергіївна Суходольська 103-110
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Галина Миколаївна Тарасюк 111-118
ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА ВЛАСНІСТЬ: ВІД РЕЛІГІЙНИХ ДОКТРИН ДО КЛАСИЧНОЇ ШКОЛИ PDF
Олена Іванівна Топішко 119-124
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Інна Юріївна Шатило 125-130
ДЕЯКІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Тетяна Віталіївна Якимчук 131-136

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ PDF
Наталія Георгіївна Виговська, Олександр Леонідович Стеблянко 137-147
ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ ТА ЇХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ PDF
Яна Вікторівна Лебедзевич 148-154
ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ PDF
Ірина Вікторівна Литвинчук 155-158
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ СКЛАДАННЯ БЮДЖЕТУ PDF
Андрій Володимирович Михальчук 159-163
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Тетяна Василівна Момонт 164-174
МЕТОДОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМНО ВАЖЛИВИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ PDF
Олена Олександрівна Примостка 175-182
СТАН ВПРОВАДЖЕННЯ СЕРЕДНЬОСТРОКОВОГО БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Надія Олександрівна Прокопенко 183-189
ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ PDF
Володимир Федорович Савченко, Дмитро Володимирович Шатирко 190-202
РОЗВИТОК ВТОРИННОГО РИНКУ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ АПК PDF
Ірина Олександрівна Григорук 203-211
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ ЗОНИ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ PDF
Іван Володимирович Мартинчук 212-219
ФОРМУВАННЯ XBRL-ЗВІТНОСТІ ЩОДО ОБІГУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ PDF
Олександр Віталійович Мельниченко 220-225
ЛОГІСТИЧНА СТРАТЕГІЯ МОЛОКОПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА: ПРОБЛЕМАТИКА ВИБОРУ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ PDF
Олег Анатолійович Рудківський 226-232
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЯК ДЖЕРЕЛОМ КЛЮЧОВИХ РИЗИКІВ ДЛЯ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Олена Адамівна Лаговська 233-239
ВИТРАТИ УТРИМАННЯ ТА ПОЛІПШЕННЯ ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ ОБ’ЄКТІВ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ ПОНЯТЬ ТА ОБ’ЄКТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Любов Віталіївна Лелявська 240-248
МОДЕЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ PDF
Олена Вікторівна Кузнєцова, Лариса Василівна Сергієнко-Бердюкова 249-259
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАЛИМИ ТА СЕРЕДНІМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Віктор Валерійович Євдокимов, Валерій Вікторович Нонік 260-267
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Дмитрій Олександрович Грицишен, Людмила Вікторівна Каленчук 268-276
ІСТОРИЧНА УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ РЕНТИ PDF
Тетяна Станіславівна Осадча 277-281