№ 4(70) (2014)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

КОНТРОЛЬ РИЗИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ PDF
Сергій Володимирович Бардаш
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИ ИНВЕСТИРОВАНИИ PDF (Русский)
Татьяна Михайловна Драган, Евгения Олеговна Дружинина
ФІЗІОКРАТИЧНІ ЗАСАДИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ PDF
Сергій Миколайович Остапчук
СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ: УТОЧНЕННЯ КАТЕГОРІАЛЬНО-ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ PDF
Ірина Василівна Саух

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

КОНЦЕПТУАЛЬНО-АНАЛІТИЧНІ МОДЕЛІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ PDF
Алла Іванівна Бєлова
СКЛАДОВІ РЕГІОНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ PDF
Павло Михайлович Григорук, Тетяна Юріївна Федорова
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНЦЕПЦІЙ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В СИСТЕМІ ЙОГО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Олексій Олександрович Захаркін
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Наталія Вячеславівна Кармазіна
КОРПОРАЦІЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ШЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ТОВАРОВИРОБНИКА PDF
Людмила Володимирівна Михальчук, Марія Олександрівна Іванченко
ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ И ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ИГРОВЫХ ВИДАХ СПОРТА: ОПЫТ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ PDF (Русский)
Сергей Борисович Репкин
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ФОРМ ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ PDF
Ольга Миколаївна Сазонець, Олена Іванівна Качан
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Світлана Миколаївна Семенова
АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО ЗМІСТУ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ В УМОВАХ ЕФЕКТИВНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ PDF
Людмила Федорівна Соколенко
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ PDF
Надія Борисівна Стоволос
СТАН ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ-СИРІТ У КОНТЕКСТІ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ СИРІТСТВА В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ PDF
Анна Сергіївна Суходольська
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Галина Миколаївна Тарасюк
ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА ВЛАСНІСТЬ: ВІД РЕЛІГІЙНИХ ДОКТРИН ДО КЛАСИЧНОЇ ШКОЛИ PDF
Олена Іванівна Топішко
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Інна Юріївна Шатило
ДЕЯКІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Тетяна Віталіївна Якимчук

ФІНАНСИ ТА СТАТИСТИКА

МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ PDF
Наталія Георгіївна Виговська, Олександр Леонідович Стеблянко
ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ ТА ЇХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ PDF
Яна Вікторівна Лебедзевич
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ СКЛАДАННЯ БЮДЖЕТУ PDF
Андрій Володимирович Михальчук
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Тетяна Василівна Момонт
МЕТОДОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМНО ВАЖЛИВИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ PDF
Олена Олександрівна Примостка
СТАН ВПРОВАДЖЕННЯ СЕРЕДНЬОСТРОКОВОГО БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Надія Олександрівна Прокопенко
ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ PDF
Володимир Федорович Савченко, Дмитро Володимирович Шатирко
РОЗВИТОК ВТОРИННОГО РИНКУ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ АПК PDF
Ірина Олександрівна Григорук
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ ЗОНИ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ PDF
Іван Володимирович Мартинчук
ФОРМУВАННЯ XBRL-ЗВІТНОСТІ ЩОДО ОБІГУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ PDF
Олександр Віталійович Мельниченко
ЛОГІСТИЧНА СТРАТЕГІЯ МОЛОКОПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА: ПРОБЛЕМАТИКА ВИБОРУ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ PDF
Олег Анатолійович Рудківський
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЯК ДЖЕРЕЛОМ КЛЮЧОВИХ РИЗИКІВ ДЛЯ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Олена Адамівна Лаговська
ВИТРАТИ УТРИМАННЯ ТА ПОЛІПШЕННЯ ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ ОБ’ЄКТІВ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ ПОНЯТЬ ТА ОБ’ЄКТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Любов Віталіївна Лелявська
МОДЕЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ PDF
Олена Вікторівна Кузнєцова, Лариса Василівна Сергієнко-Бердюкова
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАЛИМИ ТА СЕРЕДНІМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Віктор Валерійович Євдокимов, Валерій Вікторович Нонік
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Дмитрій Олександрович Грицишен, Людмила Вікторівна Каленчук
ІСТОРИЧНА УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ РЕНТИ PDF
Тетяна Станіславівна Осадча
ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ PDF
Ірина Вікторівна Литвинчук