DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-4(70)-48-52

СКЛАДОВІ РЕГІОНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Павло Михайлович Григорук, Тетяна Юріївна Федорова

Анотація


Для забезпечення переходу на шлях сталого екологічного орієнтованого розвитку особливу увагу необхідно звернуту на формування головних принципових схем і механізмів соціо-еколого- економічної системи, оскільки саме у даній системі визначаються особливості природних, соціальних і господарських умов функціонування регіону. Комплексне вирішення проблем еколого- економічного та соціального розвитку регіонів – це, безумовно, актуальне завдання сучасності. Можливість екологічно безпечного розвитку суспільства обумовлюється зв'язками і властивими
їм закономірностями співіснування людини і природи. Визначаючи результатами своєї діяльності стан природного довкілля, експлуатуючи природно-ресурсний потенціал території, суспільство визначає рівень здоров'я, забезпеченості необхідними продуктами харчування,
депопуляції населення, тобто все те, що формує рівень життя суспільства на цій території. У свою чергу, рівень життя населення багато в чому визначає екологічну ситуацію. Метою даної статті є визначення основиних складавих регіональної СЕЕС та можливості їх взаємодії в
умовах сталого розвитку, адже сталий розвиток социально-еколого-економічної системи розглядається як стійкість кожної з підсистем і системи в цілому, а в широкому сенсі – це динамічне функціонування усієї системи, включаючи усі види стійкості.


Ключові слова


соціально-еколого-економічна система; стійкість; сталий розвиток; регіональна політика

Повний текст:

PDF

Посилання


Анопченко Т.Ю. Структура социально-экономических и экологических составляющих системы комплексного развития территорий / Т.Ю. Анопченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.journal-nio.com. 2. Бородин А.И. Региональные экономические системы и их устоичивость/ А.И. Бородин, Н.Н. Киселева // Вестник Удмурсткого университета. – Економика и право, 2011. – № 4. – С. 3–7. 3. Желаева С.Э. Институальные аспекты устойчивого развития социо-эколого-економических систем различных типов / С.Э. Желаева В.Е. Сактоев Е.Д. Цыренова. – У-У. : ВСГТУ:2005. 153 c. 4. Иванов В.А. Методологические основы устойчивого развития региональных социо-эколого- экономических систем / В.А. Иванов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://koet.syktsu.ru/vestnik/2011/2011-2/3/3.htm. 5. Кліменко О.В. Формування соціо-еколого-економічної системи в регіоні в контексті сталого розвитку / О.В. Кліменко // Коммунальное хозяйство городов, 2012. – № 3. – С. 137–141. 6. Овчинникова А.В. Экономический рост в рамках устойчивого развития социально-эколого- экономической системы / А.В. Овчинникова // Вестник Удмурсткого университета. – Економика и право, 2012. – № 2. – С. 43–50.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Павло Михайлович Григорук, Тетяна Юріївна Федорова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.