Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економіка, управління та адміністрування


Зображення домашньої сторінки журналу

Основна мета журналу – висвітлення і обговорення теоретичних та емпіричних результатів наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених у сфері національної та міжнародної економіки, фінансової системи, економіки підприємств, статистики, інформаційного забезпечення систем управління, економічної безпеки держави та суб’єктів підприємництва.

Вісник ЖДТУ. Серія: економіка, управління та адміністрування містить:

  • актуальні вагомі наукові доповіді, проголошені на фахових міжнародних і всеукраїнських конференціях;
  • статті, що висвітлюють результати наукових досліджень;
  • результати емпіричних досліджень і моделювання в галузі економіки, фінансів, статистики, інформаційного забезпечення та управління підприємствами.

Підготовка і випуск журналу здійснюються у тісній співпраці з провідними науковими школами ЖДТУ, докторантурою й аспірантурою, а його проблематика кореспондує із тематикою наукових і прикладних наукових досліджень університету (інженерних, соціальних, екологічних).

Редакційна колегія, до складу якої входять провідні українські та іноземні фахівці по кожному з напрямів журналу, здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї. Видання співпрацює з провідними ВНЗ України, громадськими та професійними організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування.

 Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.

ISSN 2617-5649 (Online), ISSN 2617-5630 (Print)

 

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Євдокимов Віктор Валерійович – д.е.н., проф., Житомирський державний технологічний університет, Україна

 

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Олійник О.В., д.е.н., проф., Житомирський державний технологічний університет, Україна

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Грицишен Д.О., д.е.н., проф., Житомирський державний технологічний університет, Україна

 

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ

 

Економіка

Бутко Микола Петрович – д. е. н., проф., Чернігівський національний технологічний університет, Україна;

Валінкевич Наталія Василівна – д.е.н., доцент, Житомирський державний технологічний університет, Україна.

 

Менеджмент

Гарафонова Ольга Іванівна – д.е.н., професор кафедри менеджменту, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана, Україна;

Тарасюк Галина Миколаївна - д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту і туризму, Житомирський державний технологічний університет, Україна.

 

Міжнародні економічні відносини

Борзенко Олена Олександрівна - д.е.н., провідний науковий співробітник, сектор міжнародних фінансових досліджень, Інститут економіки та прогнозування НАН України, Україна;

Романчук Катерина Василівна– д.е.н., проф., Житомирський державний технологічний університет, Україна.

 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Гросул Вікторія Анатоліївна - д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та управління,  Харківський державний університет харчування та торгівлі, Україна;

Фролова Лариса Володимирівна – д.е.н., професор, завідувач кафедри підприємництва і торгівлі, академік Академії економічних наук,, Одеський національний політехнічний університет, Україна.

 

Публічне управління та адміністрування

Домбровська Світлана Миколаївна - д.е.н., професор, начальник навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України;

Міхальські Томаш - доктор наук габіліт, професор кафедри океанографії, Гданський університет, Польща;

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна - доктор наук з державного управління , завідувач кафедри публічного управління, Міжрегіональна Академія управління персоналом, Україна

Сергієнко Лариса Василівна – к.е.н., доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Житомирський державний технологічний університет, Україна

 

Облік і оподаткування

Жиглей Ірина Вікторівна – д.е.н., професор, Житомирський державний технологічний університет, Україна;

Замула Ірина Валеріївна - д.е.н., професор, Житомирський державний технологічний університет, Україна;

Легенчук Сергій Федорович -д.е.н., проф., Житомирський державний технологічний університет, Україна;

Мартинюк Тереза - д.е.н., професор, Сопотська Вища школа, Польща;

Петрук Олександр Михайлович – д.е.н., професор кафедри фінансів і кредиту, Житомирський державний технологічний університет, Україна;

Ремлейн М - д.е.н, професор, Познанський економічний університет, Польща.

 

Фінанси, банківська справа та страхування

Виговська Наталія Георгіївна - д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту, Житомирський державний технологічний університет, Україна;

Лєонов Сергій В’ячеславович - д.е.н., професор, проректор, Сумський державний університет, Україна;

Макаренко Інна Олександрівна – к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування ННІ бізнес-технологій "УАБС", Сумський державний університет, Україна;

Мейзлік Ладіслав  - к.е.н., завідувач кафедри фінансового обліку і аудиту, Вища економічна школа, м.Прага, Республіка Чехія;

Мошенський Сергій Захарович - професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Житомирський державний технологічний університет, Україна.

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ
Житомирський державний технологічний університет
вул. Чуднівська 103, Житомир, Україна, 10005
e-mail: rvv@ztu.edu.ua 

Тел. 0412 22-89-18