Особливості використання антикризового потенціалу в антикризовому управлінні на підприємстві

Автор(и)

  • Ольга Анатоліївна Шатайло Хмельницький національний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/jen-2019-2(88)-98-105

Ключові слова:

антикризовий потенціал, антикризове управління, управління антикризовим потенціалом, кризи

Анотація

Предметом дослідження в статті є антикризовий потенціал підприємства. Мета роботи – дослідити особливості використання в антикризовому управлінні антикризового потенціалу для подолання різних видів криз на підприємстві. У статті вирішуються наступні завдання: на основі класифікації криз на підприємстві сформовано наповнення антикризового потенціалу відповідно до кожного виду кризи, а також визначено, які його складові використовуються в антикризовому управлінні. Теоретико-методологічною основою статті є наукові праці вітчизняних та зарубіжних науковців, які займалися дослідженням питань антикризового управління та антикризового потенціалу. У процесі нашого дослідження використано сукупність наукових методів та підходів: системний, структурно-функціональний, аналізу та синтезу, порівняння. Досліджено взаємозв’язок антикризового управління кризами в частині реалізації антикризового потенціалу для подолання цих криз. Визначено, яке наповнення буде мати антикризовий потенціал відповідно до виду кризи, що виникла на підприємстві у конкретній сфері його діяльності. З’ясовано, як складові антикризового потенціалу можуть бути використані в антикризовому управлінні. Встановлено, як види криз за станом, масштабом та причинами впливають на управління антикризовим потенціалом. Охарактеризовано, яким чином складові антикризового потенціалу використовуються у антикризовому управлінні відповідно до таких видів криз: економічні, фінансові, соціальні, інформаційні, організаційно-управлінські, виробничо-технологічні, збуту, постачання. А також визначено, що до антикризового потенціалу за умов будь-якої кризи входять фінансова, трудова, організаційно-управлінська, інформаційна, виробнича та ресурсна складові. Додатково до економічних, виробничо-технологічних та криз постачання можуть використовуватись інноваційна, інвестиційна, маркетингова, науково-технічна та логістична складові. До фінансових, організаційно-управлінських та збуту входять усі вище перелічені, крім інвестиційної. До соціальних лише ті, що використовуються за умов будь-якої кризи. Визначено, що додатковим фактором впливу на антикризове управління є види криз, що належать до інших класифікаційних ознак: за станом, за масштабом, за причинами. А також охарактеризовано, яким чином ці кризи впливають на антикризове управління.

Біографія автора

Ольга Анатоліївна Шатайло, Хмельницький національний університет

O.A. Shatailo

Посилання

Banera, N.P. (2016), «Antikrizove upravlіnnja jak odin іz shljahіv vihodu іz fіnansovoї krizi», Elektronne naukove fahove vidannja MNU іm. V.O. Suhomlins'kogo «Global'nі ta nacіonal'nі problemi ekonomіki», No. 10, [Online], available at: http://global-national.in.ua/issue-10-2016/18-vipusk-10-kviten-2016-r/1885-banera-n-p-antikrizove-upravlinnya-yak-odin-iz-shlyakhiv-vikhodu-iz-finansovoji-krizi

Vinokurova, O.І. (2014), «Rol' bіznes-planuvannja v antikrizovomu upravlіnnі pіdpriєmstv», Naukovij vіsnik Nacіonal'noї akademії statistiki, oblіku ta auditu, No. 3 (42), NASOA, K., рр. 54–61.

Maznjev, G.Je., Zai'ka, S.O. and Gridin, O.V. (2016), «Antykryzove upravlinnja jak sfera biznes-administruvannja», Naukovyj visnyk UNU. Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove gospodarstvo, Vol. 10 (2), рр. 13–17, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2016_10%282%29__4

Guk, O.V. (2015), «Antykryzove upravlinnja jak sposib zapobigannja bankrutstvu pidpryjemstva», Ekonomika: realii' chasu. Naukovyj zhurnal, No. 6 (22), рр 193–198.

Davydenko, V.V. (2016), «Vykorystannja preventyvnogo antykryzovogo upravlinnja v dijal'nosti pidpryjemstv», Ekonomichnyj visnyk Nacional'nogo tehnichnogo universytetu Ukrai'ny «Kyi'vs'kyj politehnichnyj instytut», No. 13, рр. 279–283, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2016_13_42

Kavtysh, O.P. and Pogrebnjak, A.Ju. (2016), «Analiz dynamiky kryzovyh javyshh na pidpryjemstvah mashynobuduvannja», Ekonomichnyj visnyk Nacional'nogo tehnichnogo universytetu Ukrai'ny «Kyi'vs'kyj politehnichnyj instytut», No. 13, рр. 180–187.

Ladunka, I.S. (2017), «Antykryzove upravlinnja potencialom pidpryjemstva», Aktual'ni problemy prognozuvannja rozvytku ekonomiky Ukrai'ny, monografija, in. Chernjaka, O.I. and Zaharchenka (ed.), Vydavec' Tkachuk O.V., Berdjans'k, 71 p.

Blank, Y.A. (2006), Antykryzysnoe fynansovoe upravlenye predpryjatyem, Еl'ga, Nyka-Centr, K., 672 р.

Korotkov, Je.M. (2014), Antykryzysnoe upravlenye, Yzdatel'stvo Jurajt, M., 406 р.

Patterson, B. (1993), «Crisis impact on reputation management», Public Relations Journal, No. 49/11, рр. 47–48.

Fink, S. (1986), Crisis management: Planning for the inevitable, AMACOM, New York.

Shestopalova, O.V. (2013), «Ekonomichno-kryzovi sytuacii' na pidpryjemstvi ta mehanizmy i'h podolannja», Stalyj rozvytok ekonomiky, No. 1, рр.119–122.

Tjurina, N.M. and Shatajlo, O.A. (2018), «Antykryzovyj potencial: sutnisni harakterystyky ta strukturyzacija», BiznesInform, No. 5, рр. 434–439.

Pogrishhuk, G.B. and Prysjazhnjuk, S.V. (2016), «Identyfikacija finansovoi' kryzy na pidpryjemstvi», Ekonomika ta suspil'stvo, Vol. 3, рр. 463–469.

Handij, O.O. (2012), «Antykryzovi instrumenty upravlinnja pidpryjemstvom: praktychni aspekty realizacii'», Marketyng i menedzhment innovacij, No. 4.

Ovsak ,O.P. and Ivashhenko, O.V. (2011), «Teoretyko-metodychni aspekty diagnostyky kryzy zbutu pidpryjemstva», Problemy pidvyshhennja efektyvnosti infrastruktury, zbirnyk naukovyh prac', Vol. 29, NAU, Kyi'v, 330 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-08-09

Як цитувати

Шатайло, О. А. (2019). Особливості використання антикризового потенціалу в антикризовому управлінні на підприємстві. «Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, (2(88), 98–105. https://doi.org/10.26642/jen-2019-2(88)-98-105

Номер

Розділ

МЕНЕДЖМЕНТ