№ 2(88) (2019)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ЕКОНОМІКА

Принцип раціональності в економіко-математичному моделюванні попиту PDF
Наталія Василівна Валінкевич, Константин Степанович Солонінко, Анатолій Йосипович Щехорський 3-10
Теоретико-методологічні засади управління енергозбереженням на будівельних підприємствах: концепти, тренди, перспективи PDF
Наталія Василівна Валінкевич, Андрій Євгенович Данкевич 11-16
Оцінка латентних показників у фінансовому аналізі при реалізації концепції сталого розвитку PDF
Ірина Валеріївна Замула, Віталій Вікторович Травін, Юлія Костянтинівна Олішевська 17-22
Система нормативно-правових заходів вдосконалення інвестування підприємств в Україні PDF
Наталія Петрівна Карачина, Анна Валеріївна Вітюк 23-27
Підприємництво та підприємницька діяльність: зміст категорій PDF
Ганна Володимирівна Козаченко, Анжеліка Сергіївна Арзуманян 28-35
Методологічні засади оцінки багаторівневих показників (на прикладі економічної безпеки підприємства) PDF
Володимир Якович Нусінов, Євгенія Володимирівна Міщук 36-45
Важливість глобальної продовольчої проблеми для України PDF
Олена Володимирівна Попко 46-51
Реформування бюджетної системи України як напрям регулювання розвитку національної економіки PDF
Ганна Вікторівна Разумова, Наталія Андріївна Протопопова 52-58
Чинники і передумови фінансового забезпечення житлового будівництва в Україні PDF
Світлана Олегівна Ракицька, Оксана Миколаївна Жусь, Марія Олександрівна Кучер 59-68
Основні напрями вдосконалення інструментів політики у сфері освіти в контексті сталого економічного розвитку PDF (English)
M. V. Skyba 69-75
Галузеві особливості в управлінні кадровим потенціалом транспортних підприємств PDF
Валентина Володимирівна Смачило 76-81
Роль персоналу в реалізації інноваційних процесів транспортних підприємств PDF
Оксана Вадимівна Шатіло 82-86

МЕНЕДЖМЕНТ

Організаційна культура в системі регулювання поведінки людського капіталу PDF
Вікторія Іванівна Ковальова 87-90
Корпоративна культура в системі управління змінами підприємства PDF
Наталія Сергіївна Приймак 91-97
Особливості використання антикризового потенціалу в антикризовому управлінні на підприємстві PDF
Ольга Анатоліївна Шатайло 98-105

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Теоретично-методичне значення аналізу валютних ризиків у системі управління діяльністю підприємства PDF
Віктор Валерійович Євдокимов, Володимир Юрійович Гордополов, Ганна Леонідівна Норд 106-120
Розвиток бухгалтерського обліку в умовах проведення воєнних дій: історичний аналіз PDF
Сергій Федорович Легенчук, Димитрій Олександрович Грицишен 121-127
Аналіз впровадження підходів Національного банку до оцінки фінансового стану боржника – юридичної особи та стан кредитного портфелю вітчизняних банків PDF
Таісія Геннадіївна Маркович 128-135
Методологічні засади запобігання економічним злочинам у системі внутрішнього аудиту торговельного підприємства PDF
Аліна Олександрівна Семенець 136-143
Сучасні тенденції впровадження управлінського обліку із застосуванням міжнародного досвіду PDF
Людмила Михайлівна Яременко, Ярослав Анатолійович Пономаренко 144-148

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Публічне управління та адміністрування в контексті захисту його інформаційного простору PDF
Анжеліка Олексіївна Азарова, Людмила Миколаївна Ткачук, Лілія Олександрівна Нікіфорова, Анатолій Антонович Шиян, Олександр Мирославович Хошаба 149-155
Державно-приватне партнерство як запорука інноваційного розвитку національної галузі охорони здоров’я PDF
Вікторія Ігорівна Борщ 156-161
Гуманітарна політика України: ідентифікація складових, об’єктів, суб’єктів та пріоритетів PDF
Лариса Василівна Сергієнко 162-173

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Міжнародний досвід впровадження податку на виведений капітал: проблемні аспекти та перспективи для України PDF
Віталія Олександрівна Герасимова, Надія Олексіївна Алафанова 174-178
Перспективи використання криптовалют у сучасних економічних системах PDF
Інна Миколаївна Макарчук, Оксана Валентинівна Перчук, Віталіна Валеріївна Малишко 179-185