СТАН ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ-СИРІТ У КОНТЕКСТІ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ СИРІТСТВА В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Анна Сергіївна Суходольська

Анотація


Проаналізовано стан здоров’я дітей в Україні та визначено основні тенденції його зміни протягом останніх років. Особливу увагу приділено стану здоров’я дітей-сиріт Житомирської області. Наголошено на проблемах сирітства та процесах інституалізації дітей, зокрема дітей-сиріт з інвалідністю, функціональними відхиленнями. Наведено основні пріоритетні кроки усунення дискримінації таких дітей, у тому числі внаслідок розвитку інклюзивної освіти, створення реабілітаційних центрів, інтегративної взаємодії усіх суб’єктів державної політики подолання сирітства. Запропоновано популяризувати сімейні форми виховання дітей-сиріт,
особливо тих, які мають проблеми зі здоров’ям.


Ключові слова


соціальне сирітство; стан здоров’я дітей; сімейні форми виховання

Повний текст:

PDF

Посилання


Аналітична довідка за результатами опитування дітей віком 10–17 років у межах проекту «Права дітей в Україні: реалії та виклики після 20 років незалежності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/news/24361.html. 2. Генофонд і здоров’я: відтворення населення України / А.М. Сердюк, О.І. Тимченко, Н.В. Брезицька та ін. / за ред. А.М. Сердюка, О.І. Тимченко. – К. : МВЦ «Медінформ», 2006. – 272 с. 3. Житомирська область займає друге місце по Україні за інтенсивністю впровадження системи інклюзивної освіти (Офіційний сайт Житомирської обласної державної адміністрації) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zhitomirregion. gov.ua/index_news.php?mode=news&id=7602. 4. Заклади охорони здоров’я та захворюваність населення України у 2012 році : статистичний бюлетень. – К., 2013. – 88 с. 5. Закон України «Про забезпечення організаційн- правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005. – № 6. – С. 147. 6. Звіт про здійснення Уповноваженим Президента України з прав дитини моніторингового дослідження стану функціонування закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які не мають необхідних умов для виховання та навчання в сім’ї, дітей з особливими потребами, ефективність використання такими закладами бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення їх діяльності (на виконання Доручення Президента України № 1- 1/1852 від 22 липня 2013 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/docs/zvit_int_2013.pdf. 7. Концепція реформування будинків дитини на період до 2017 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20081222_0.html. 8. Марушкевич А.А. Можливості впливу сучасної сім’ї на зміцнення здоров’я дітей та молоді / А.А. Марушкевич // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – № 2 (13). – С. 77–81. 9. Молодь та молодіжна політика в Україні: соціально-демографічні аспекти / за ред. Е.М. Лібанової. – К. : Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2010. – 248 с. 10. Наказ Міністерства освіти і науки від 15.09.2008 за № 852. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1219-08. 11. Наказ МОЗ від 31.12.2003 № 641/84 «Про удосконалення медико-генетичної допомоги в Україні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20031231_641_.html. 12. Офіційний сайт Дитячого фонду ООН «UNICEF» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.unicef.org/ukraine/ukr/children_24095.html. 13. Панчишин Н.Я. Захворюваність дитячого населення України та чинники, які впливають на здоров’я дітей / Н.Я. Панчишин, В.Л. Смірнова, О.Я. Галицька-Хархаліс // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2011. – № 2. – С. 131–132. 14. Підсумки роботи служб у справах дітей за 2011 рік: аналітичний-статистичний збірник. – Житомир: Житомирська обласна державна адміністрація, 2012. – 32 с. 15. Підсумки роботи служб у справах дітей за 2012 рік: аналітичний-статистичний збірник. – Житомир : Житомирська обласна державна адміністрація, 2013. – 32 с. 16. Підсумки роботи служб у справах дітей за 2013 рік: аналітичний-статистичний збірник. – Житомир : Житомирська обласна державна адміністрація, 2014. – 32 с. 17. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання» [Електронний ресурс] . – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/go/869-VII. 18. Психоемоційний стан підлітків – учнів загальноосвітніх шкіл / З.А. Нижник, Л.М. Слободченко, Н.В. Числовська та ін. // Зб. наук. пр. співроб. КМАПО ім. П.Л. Шупика. – 2004. – Вип. 13. – Кн. 1. – С. 389–393. 19. Стан здоров’я школярів в Україні / С.Л. Няньковський, М.С. Яцула, М.І. Чикайло, І.В. Пасечнюк // Здоровье ребенка. – 2012. – № 5 (40). – С. 109–114. 20. Стан та чинники здоров’я українських підлітків : монографія / О.М. Балакірєва, Т.В. Бондар, О.Р. Артюх та ін. ; наук. ред. О.М. Балакірєва. – К. : ЮНІСЕФ, Укр. ін.-т соц. дослідж. ім. О.Яременка. – К. : «К.І.С.», 2011. – 172 с. 21. Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2012 рік ; за ред. Р.В. Богатирьової. – К., 2013. – 464 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-4(70)-103-110

Copyright (c) 2014 Анна Сергіївна Суходольська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.