DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-4(70)-159-163

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ СКЛАДАННЯ БЮДЖЕТУ

Андрій Володимирович Михальчук

Анотація


Однією з найважливіших проблем управління місцевими бюджетами як фінансовою базою розвитку органів місцевого самоврядування є теоретичне та практичне обґрунтування
методичних підходів до управління процесами формування, розподілу і використання фінансових ресурсів для забезпечення місцевими органами влади покладених на них функцій і завдань, як власних, так і делегованих. Для вирішення вказаної проблеми КМУ схвалив Концепцію
реформування місцевих бюджетів, якою визначено, що для запровадження планування місцевих бюджетів на середньострокову перспективу необхідно розробити теоретико-методологічні засади програмно-цільового методу планування видатків місцевих бюджетів на середньострокову перспективу.

Протягом 2010–2012 років створено методологічну базу для формування та виконання місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом, який є інструментом, що забезпечує
планування бюджету на середньострокову перспективу, проте впровадження цього методу супроводжується значними проблемами, що зумовлює необхідність подальшого пошуку
вирішення проблем впровадження програмно-цільового методу складання бюджету в Україні.


Ключові слова


програмно-цільовий метод; бюджет; доходи; видатки; виконання бюджету; ефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Allen Schick The Road to PPB: The Stages of Budget Reform / Schick A. Public Administration Review. – December. – 1966. – 251 р.

William F. Willoughby Principles of Public Administration / Willoughby W.F. – Baltimore, Md. : Institute for Government Research, 1927. – 438 р.

U. S. President's Commission on economy and Efficiency, The Need for a National Budget. – (Washington, D. C. : Government Printing Office, 1912. – Рр. 4–5.

Howard Merry «Evolution of the Budget» / M.Howard // Wall Street Journal. – January 21. – 1964.

Frank P. Bachman Attaining Efficiency in City School Systems / F.P. Bachman // The Annals, American Academy of Political and Social Science, 41 (May, 1912).

Don P. Bushnell, The Computer i-n American Education / Don P. Bushnell, D.W. Allen – New York : John Wiley § Sons, 1967.

U. S. President’s Commission, The Need for ... – Рp. 19–20.

David Novick Which Program Do We Mean rn Program Budgeting? / D.Novick. – Santa Monica : RAND Corp., May 12.

Herbert Hoover (Chairman) Hoover Commission Report / H.Hoover. – Vol. VIII: Treasury Department A Report to the Congress (March, 1949). – Р. 3.

United Nations, A Manual for Programme and Performance Budgeting (New York, 1965). – Р. 2.

Annual Report of the National Audit Office 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nao.gov.mu/English/Documents /reportandpublications/annrep10.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Андрій Володимирович Михальчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.