DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-4(70)-226-232

ЛОГІСТИЧНА СТРАТЕГІЯ МОЛОКОПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА: ПРОБЛЕМАТИКА ВИБОРУ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ

Олег Анатолійович Рудківський

Анотація


Стаття присвячена проблемам формування та реалізації логістичної стратегії для молокопереробного підприємства. Розглянуто основні підходи до визначення місця та ролі логістичної стратегії підприємства (фрагментарний, функціональний, інтегративний). Запропоновано схема
процесу формування логістичної стратегії на молокопереробному підприємстві, відповідно до
інтегративного підходу, на основі якої здійснено поділ логістичних стратегій на чотирьох рівнях: рівень
стратегічної компетенції, рівень ключових логістичних орієнтирів; рівень логістичних стратегій виконавчого рівня; рівень логістичних функцій та операцій. Відповідно до кожного з чотирьох рівнів логістичної стратегії розроблено та підібрано логістичні стратегії для підприємства. Запропоновано використання групи інструментів, методів для розробки логістичної стратегії підприємства, серед
яких методи планування діяльності підприємства, методи оптимізації взаємодії підприємства з зовнішнім середовищем, методи вибору корпоративної стратегії підприємства, методи стратегічного управління підприємством.


Ключові слова


стратегія; логістична стратегія; концептуальна стратегія підприємства; конкурентна стратегія підприємства; міжорганізаційна інтегруюча стратегія; міжфункціональна інтегруюча стратегія

Повний текст:

PDF

Посилання


Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок : пер. с англ. / Д.Уотерс. – М. : Юнити-Дана, 2003. – 503 с. 2. Harrison Alan Logistics management and strategy: competing through the supply chain / Alan Harrison, Remko van Hoek. – 3rd edition. – Harlow : Pearson Education Limited, 2008. – 316 p. 3. Vivek Sehgal Supply chain as strategic asset: the key to reaching business goals / Sehgal Vivek. – 2010, 305 p. 4. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов ; под общ. и науч. редакцией проф. В.И. Сергеева. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 976 с. 5. Сток Дж.Р. Стратегическое управление логистикой : пер. с 4-го англ. изд. / Дж.Р. Сток, Д.М. Ламберт. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 797 с. 6. Supply Chain Management: The Basics and Beyond (Resource Management) by William C.Copacino. – CRC Press. – 1 edition, Apr 3, 1997. – 224 р. 7. Бочкарев А.А. Планирование и моделирование цепи поставок : учебно-практическое пособие / А.А. Бочкарев. – М. : Издательство «Альфа-Пресс», 2008. – 192 с. 8. Рудківський О.А. Логістична стратегія підприємства: концептуальні підходи до визначення та формування : Колективна монографія / О.А. Рудківський // Менеджмент суб’єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку. – Житомир, ЖДТУ, 2012. – C. 218–228. 9. Довгань Л.Є. Стратегічне управління : навч. посібник / Л.Є. Довгань, Ю.В. Каракай, Л.П. Артеменко. – К. : Центр учбової лі тера тури, 2009. – 440 с. 10. Вигман С.Л. Стратегическое управление в вопросах и ответах : учеб. пособие / С.Л. Вигман. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – 296 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Олег Анатолійович Рудківський

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.