СТАН ВПРОВАДЖЕННЯ СЕРЕДНЬОСТРОКОВОГО БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Надія Олександрівна Прокопенко

Анотація


Досліджено етапи впровадження середньострокового бюджетного планування в Україні в межах реалізації Стратегії розвитку системи управління державними фінансами, визначено систему індикативних бюджетних показників. Згідно з даною Стратегією, першим етапом
реформування системи бюджетного планування є впровадження середньострокового бюджетного прогнозування. Середньострокове бюджетне прогнозування визначене Бюджетним кодексом України та вперше впроваджене у Прогнозі Державного бюджету на
2013–2014 роки. Здійснено аналіз виконання індикаторів, визначених у Прогнозі Державного
бюджету на 2013–2014 роки, зокрема порівняння прогнозних та фактичних значень державних
видатків за функціональною класифікацією, а також досліджено рівень взаємоузгодженості стратегічних бюджетних документів в Україні. Зокрема здійснено порівняння ключових показників, таких як державний борг, дефіцит державного бюджету та капітальні видатки на середньострокову перспективу у стратегічних державних документах: Програма економічних реформ на 2010–2014 роки, Середньострокова стратегія управління державним боргом на 2013–2015 роки та Прогноз Державного бюджету на 2013–2014 роки. Надано рекомендації щодо усунення бюджетних диспропорцій у сфері бюджетних видатків.


Ключові слова


середньострокове бюджетне планування; бюджетне прогнозування; бюджетна політика; індикативні бюджетні показники

Повний текст:

PDF

Посилання


Запатріна І.В. Бюджетний механізм економічного зростання : монографія / І.В. Запатріна ; Ін-т соц.-екон. стратегій. – К., 2007. – 528 c. 2. Дем’янишин В.Г. Теоретична концептуалізація і практична реалізація бюджетної доктрини України : монографія / В.Г. Дем’янишин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 496 с. 3. Лисяк Л.В. Бюджетна політика у системі державного регулювання соціально-економічного розвитку України : монографія / Л.В. Лисяк. – К. : ДННУ АФУ, 2009. – 600 с. 4. Павлюк К.В. Бюджет і бюджетний процес в умовах транзитивної економіки України : монографія / К.В. Павлюк. – К. : НДФІ, 2006. – 85 с. 5. Плескач В.Л. Інноваційні механізми стратегії фінансового управління : колективна монографія у 3-х т. / В.Л. Плескач ; ДННУ «Акад. фін. управління» ; за заг. ред. М.Я. Азарова. – К., 2013. – С. 384–428. 6. Федосов В.М. Теорія фінансів : навч. посібник / В.М. Федосов, С.І. Юрій. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 576 с. 7. Чугунов І.Я. Фінанси України: інституційні перетворення та напрями розвитку / І.Я. Чугунов. – К. : ДННУ АФУ, 2009. – 848 с. 8. Щербина І.Ф. Бюджетний моніторинг. Аналіз виконання бюджету за 2013 рік / І.Ф. Щербина, А.Ю. Рудик, В.В. Зубенко, І.В. Самчинська ; ІБСЕД, Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи», USAID. – К., 2013. – 96 с. 9. Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери – 2009 : матеріали IV міжнародної науково-теоретичної конференції молодих учених і студентів. – В 2-х томах. – Т. 1. – Донецьк : ДВНЗ «ДонНТУ». – 2009. – С. 216–217. 10. Про бюджетну класифікацію : Наказ міністерства фінансів України від 14.01.2011 р. № 11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. 11. Про схвалення Прогнозу показників зведеного бюджету України за основними видами доходів, видатків і фінансування на 2011–2013 роки : Постанова Кабінету Міністрів України від 12.09.2009 № 988 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. 12. Про схвалення Прогнозу Державного бюджету України на 2013 і 2014 роки : Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 318 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. 13. Про Стратегію розвитку системи управління державними фінансами : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 774-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. 14. Про затвердження Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2013–2015 роки : Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2013 № 320 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. 15. Програма економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» від 02.06.2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. 16. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-4(70)-183-189

Copyright (c) 2014 Надія Олександрівна Прокопенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.