DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-4(70)-125-130

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Інна Юріївна Шатило

Анотація


Зернове виробництво є однією з провідних галузей аграрного сектору національної економіки України. Сучасний рівень розвитку зернового господарства віддзеркалює економічну ситуацію в країні, яка характеризується такими явищами, як зростання виробничих витрат, загострення конкуренції, нестача фінансових ресурсів, диспаритет ціноутворення. Така ситуація вимагає пошуку якісно нових шляхів розвитку, які, своєю чергою, мають ґрунтуватися на глибинному
аналізі та врахуванні всіх чинників впливу на ефективність зернової галузі. У статті узагальнено стан виробництва зерна на прикладі Житомирської області, що дало змогу
визначити і проаналізувати витоки наявних проблем та знайти потенційні шляхи їх подолання, як на регіональному, так і на загальнодержавному рівнях. Проведене дослідження стану зернового господарства регіону показало, що резервами ефективної його роботи є поліпшення
організаційно-технологічних умов виробництва продукції, налагодження стійких каналів її реалізації малими та середніми товаровиробниками, а також урахування техногенних умов області у процесі розробки відповідної державної політики.


Ключові слова


зернопродуктовий підкомплекс; аграрний сектор; ринок зерна; ціноутворення; виробництво зерна

Повний текст:

PDF

Посилання


Бойко В.І. Зерно і ринок : монографія / В.І. Бойко. – К. : ННЦ ІАЕ, 2007. – 312 с. 2. Головне управління статистики у Житомирській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zt.ukrstat.gov.ua/. 3. Зубець М.В. Інноваційно-випереджувальна модель якісного розвитку агропромислового виробництва / М.В. Зубець, П.Т. Саблук, С.О. Тивончук // Економіка АПК. – 2008. – № 12. – С. 3– 8. 4. Лобас М.Г. Розвиток зернового господарства / М.Г. Лобас. – К., 1997. – 448 с. 5. Нібулон: матеріально-технічне оснащення сільгосподарського виробництва [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nibulon.com/data/pro-kompaniyu/materialno-texnichneosnaschennya- silgospvirobnictva. html. 6. Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах за 2013 рік : статистичний бюлетень. – К. : Держслужбстат. України, 2014. – 84 с. 7. Про зерно та ринок зерна в Україні : Закон України, 4 лип. 2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002. – № 31. – С. 123. 8. Програма «Зерно України – 2015 р.» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uaan.gov.ua/content/zerno.doc. 9. Саблук П.Т. Основи організації сільськогосподарського ринку / П.Т. Саблук, Д.Я. Карич, Ю.С. Коваленко. – К., 1997. – 188 с. 10. Статистичний щорічник Житомирської області за 2012 р. / за ред. Г.А. Пашинської. – Житомир: Головне управління статистики у Житомирській області, 2013. – 476 с. 11. Шпикуляк О.Г. Інституції у розвитку та регулюванні аграрного ринку : монографія / Шпикуляк О.Г. – К. : ННЦ ІАЕ, 2010. – 259 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Інна Юріївна Шатило

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.