DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-4(70)-203-211

РОЗВИТОК ВТОРИННОГО РИНКУ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ АПК

Ірина Олександрівна Григорук

Анотація


Досліджено перспективи розвитку вторинного ринку іпотечного кредитування підприємств АПК. Визначено проблеми, які стають на заваді рефінансуванню земельно-іпотечних кредитів сільгосппідприємств, а саме: відсутність організованого земельного ринку, що блокує функціонування застави землі та права її оренди, а також відсутність правового, методичного та інфраструктурного забезпечення проведення таких операцій. Для вирішення зазначених проблем запропоновано заснування Державної фінансово-земельної агенції – державного фінансового регулятора в АПК, на якого покладаються функції спеціального фінансового
посередника в операціях рефінансування іпотечних кредитів сільгосппідприємств.


Ключові слова


іпотека; рефінансування; сек’юритизація; застава; земельна іпотека

Повний текст:

PDF

Посилання


Григорук І.О. Особливості формування вітчизняної системи іпотечного кредитування підприємств АПК / І.О. Григорук // Вісник ЖДТУ. – 2013. – № 3 (65). – С. 95–101. 2. Деякі питання сек’юритизації активів // Газета Цінні папери України. – 2007. – № 48 (491) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.securities.org.ua/securities_paper/review.php id=491&pub=3322. 3. Закон України «Про іпотечні облігації» № 3273-IV, від 22.12.2005 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3273-15. 4. Земельні відносини в Україні: соціологічний портрет ситуації: Результати комплексного соціологічного дослідження суб'єктів земельних відносин в сільській місцевості // Проведено Центром соціальних експертиз Інституту соціології НАН України в рамках Проекту Світового банку «Видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру», 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dazru.gov.ua/reformuvannia-zemelnykh-vidnosyn/104656-rezultaty-kompleksnogosociologichnogo- doslidchennya-subektiv-zemelnyh-vidnosyn-v-silskiy-miscevosti.html. 5. Земля в українській долі: ситуація у земельній сфері, законодавче забезпечення земельних відносин та практика його реалізації // Парламентські слухання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://static.rada.gov.ua/zakon/skl6/11session/par_sl/sl2303111.htm. 6. Кишакевич Б.Ю. Управління кредитним ризиком через сек’юритизацію активів банку / Б.Ю. Кишакевич // Економічний простір. – 2008. – № 11. – С. 117–125. 7. Новак, О. СВІТОВІ ТА ВІТЧИЗНЯНІ ТЕНДЕНЦІЇ СЕК’ЮРИТИЗАЦІЇ АКТИВІВ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ [Електронний ресурс] / Оксана Новак // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2013. – N 2 (64). – Режим доступу : URL : http://ven.ztu.edu.ua/article/view/33538. 8. Офіційний сайт Приватбанку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://privatbank.ua. 9. Постанова КМУ «Про Державну іпотечну установу» № 768,від 17.07.2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/768-2009 %D0%BF#n12.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Ірина Олександрівна Григорук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.