СВІТОВІ ТА ВІТЧИЗНЯНІ ТЕНДЕНЦІЇ СЕК’ЮРИТИЗАЦІЇ АКТИВІВ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ

Оксана Сергіївна Новак

Анотація


Проаналізовано закордонний досвід проведення операцій секюритизації активів та визначено перспективи її впровадження в Україні.


Ключові слова


сек’юритизація активів; фінансовий ринок

Повний текст:

PDF

Посилання


Global Securitization Report 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sifma.org/research/item.aspx?id=8589934715. 2. Securitisation Data Report Q4:2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.afme.eu/document.aspx?id=2862. 3. Securitisation Data Report Q4:2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.afme.eu/document.aspx?id=3682. 4. Securitisation Data Report Q4:2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.afme.eu/document.aspx?id=4864. 5. Securitisation Data Report Q4:2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sifma.org/research/item.aspx?id=8589942759. 6. Базилюк А.В. Фінансова криза у США: економічна закономірність, цілеспрямована акція чи похибки в управлінні кредитним портфелем / А.В. Базилюк, І.М. Дугін // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 8(98). – С. 184–192. 7. Бэр Х.П. Секьюритизация активов / Х.П. Бэр. – М. : Волтерс Клувер, 2006. – 586 с. 8. Деякі питання сек’юритизації активів // Газета Цінні папери України. – 2007. – № 48 (491) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.securities.org.ua/securities_ paper/review.php?id=491&pub=3322. 9. Кишакевич Б.Ю. Управління кредитним ризиком через сек’юритизацію активів банку / Б.Ю. Кишакевич // Економічний простір. – 2008. – № 11. – С. 117–125. 10. Новак О.С. Управління ризиками сек’юритизації інвестиційних фондів / О.С. Новак, О.М. Петрук // Фаховий журнал “Облік і фінанси АПК”. – 2012. – № 2. – С. 86–90. 11. Офіційний сайт Приватбанку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://privatbank.ua. 12. Секьюритизация в России: пути развития рынка и снижения стоимости заимствований [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ifc.org/ifcext/gfm.nsf/AttachmentsBy Title/SM-SecuritizationRussia-Rus/$FILE/SM-SecuritizationRussia-Rus.pdf. 13. Фінансовий інжиніринг : навч. посіб. / О.М. Сохацька, Л.В. Гаврилюк-Єнсен, В.М. Олейко та ін. ; за ред. О.М. Сохацької. – К. : Кондор, 2011. – 659 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-2(64)-277-287

Copyright (c) 2013 Оксана Сергіївна Новак

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.