№ 2(64) (2013)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

МОЖЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО АУДИТУ У СЕРЕДОВИЩІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Микола Миколайович Бенько 3-8
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОРПОРАЦІЇ У БУХГАЛТЕРСЬКІЙ ЗВІТНОСТІ PDF
Ірина Миколаївна Вигівська, Валентина Олександрівна Іваненко, Любов Ярославівна Шевченко 9-22
ВИДИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ З УКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ДОГОВОРІВ ПІДРЯДУ PDF
Микола Петрович Городиський 23-29
СТІЙКИЙ РОЗВИТОК В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ ПІДХІД PDF
О. О. Гріщенко, Димитрій Олександрович Грицишен 30-44
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ PDF
Ірина Вікторівна Жиглей 45-51
СТАНДАРТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ КАПІТАЛУ В КОНТЕКСТІ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН PDF
Валерій Миколайович Жук 52-55
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ РУХУ ТОВАРІВ ЗА РІЗНИМИ КАНАЛАМИ ЗБУТУ PDF
Валентина Олександрівна Іваненко, Олена Геннадіївна Дроздова 56-62
ПЕРЕХОД ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫХ ПРАВ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ: ПРОБЛЕМЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО СИНТЕЗА PDF
Сергей Леонидович Коротаєв 63-87
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ ВИРОБНИЦТВА В СИСТЕМІ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОІ БЕЗПЕКИ PDF
О. В. Кузнєцова 88-97
ОЦІНКА ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ПОКАЗНИКА ЕКОНОМІЧНОЇ ДАНОЇ ВАРТОСТІ: НОВИЙ ПІДХІД ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ТЕОРІЇ ЗАЦІКАВЛЕНИХ ОСІБ PDF
Олена Адамівна Лаговська 98-109
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ: ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ PDF
Сергій Федорович Легенчук, Надія Миколаївна Батіщева 110-117
ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У РЕКЛАМНОМУ АГЕНСТВІ: ТРАНСФОРМАЦІЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Альона Василівна Лисюк 118-123
МЕТОДОЛОГІЯ АУДИТУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ PDF
Олександр Віталійович Мельниченко 124-131
ОЦІНКА ДІЮЧОЇ МЕТОДИКИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ НА ОЛІЙНО-ЖИРОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ З МЕТОЮ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ PDF
О. Л. Михальська 132-134
ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Юлія Юзефівна Мороз 135-141
ЗАТРАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ ЯК ОБЛІКОВА КАТЕГОРІЯ: СУТНІСТЬ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ СКЛАДОВИХ PDF
Ніна Василівна Овсюк 142-152
ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ТА ОБЛІКОВА КАТЕГОРІЇ: АНАЛІЗ НАУКОВИХ ДЖЕРЕЛ PDF
Ольга Вікторівна Романова 153-160
ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ НА АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Павло Миколайович Хомик 161-166

ЕКОНОМІКА

КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ ПОДОЛАННЯ КРИЗИ PDF
Валерій Кирилович Данилко, Ольга Ігорівна Гриценко 167-174
ПОСТРАДЯНСЬКА ПРАКТИКА МОДЕРНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА ТА ЇЇ НАСЛІДКИ ДЛЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ PDF
Дмитро Петрович Мельничук 175-182
МЕТОДИКА ОЦІНКИ РІВНЯ ПРИВАБЛИВОСТІ ВІТЧИЗНЯНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТА НЕДРУЖНІХ ПОГЛИНАНЬ PDF
Ольга Іванівна Піжук, Оксана Сергіївна Тимощук 183-189
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЕЛЕМЕНТИ ЇЇ СИСТЕМИ PDF
Алла Василівна Череп, О. О. Коробов 190-196

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

НЕОБОСНОВАННОСТЬ КОНЦЕПЦИИ АНТИКРИЗИСНОГО ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ PDF
Б. И. Валуев, Ю. Б. Валуев, Ф. Н. Узунов 197-205
ВИЗНАЧЕННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ В ЕКОНОМІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ: ОЦІНКА ПІДХОДІВ PDF
Володимир Георгійович Виговський 206-213
ІПОТЕКА ТА ІПОТИЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Ірина Олександрівна Григорук, Олена Леонідівна Клімчук 214-218
ОЦІНКА РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ PDF
Світлана Михайлівна Дячек, Юлія Олександрівна Легенчук 219-226
ГРОШОВО-КРЕДИТНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: СУТНІСТЬ, ЗАГРОЗИ, ОЦІНКА PDF
Світлана Михайлівна Дячек, Ольга Олегівна Панасюк 227-234
СУТНІСТЬ І ПРИНЦИПИ САМОРЕГУЛЮВАННЯ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ PDF
Олександр Миколайович Залєтов 235-239
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇЇ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ PDF
Ірина Миколаївна Копиця, Ольга Володимирівна Смагло 240-246
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ В БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ PDF
Ірина Вікторівна Краснова, Анна Володимирівна Майстер 247-251
ОСНОВНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ПОДАТКОВИХ РИЗИКІВ В ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ PDF
Яна Вікторівна Лебедзевич, Тетяна Сергіївна Кузмінська 252-260
КАПІТАЛІЗАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ ТА ВПЛИВ НА ВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРОДУКТ PDF
О. В. Лисенок 261-266
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ “МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ” PDF
Ірина Вікторівна Литвинчук, Рита Сергіївна Михалюк 267-271
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАХОВОГО ЗАХИСТУ ПАСАЖИРІВ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ТРАНСПОРТІ PDF
Олег Олегович Лосіхін 272-276
СВІТОВІ ТА ВІТЧИЗНЯНІ ТЕНДЕНЦІЇ СЕК’ЮРИТИЗАЦІЇ АКТИВІВ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ PDF
Оксана Сергіївна Новак 277-287
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ PDF
Олександр Михайлович Петрук, К. Д. Левківська 288-293
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ КОМПАНІЙ ЗІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ PDF
Андрій Юрійович Полчанов 294-298
МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ ДЕРЖЗЕМАГЕНТСТВА: АДАПТАЦІЯ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ PDF
Олександр Леонідович Стеблянко 299-308
БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Олександр Григорович Череп, М. В. Шешіна 309-312
СУТНІСТЬ ТА ЗАВДАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ PDF
Надія Валентинівна Яременко 313-316