ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ КОМПАНІЙ ЗІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ

Андрій Юрійович Полчанов

Анотація


Досліджено питання рейтингової оцінки компаній зі страхування життя, її особливості в Україні, запропоновано використання акредитаційних вимог комерційних банків та індикаторів діяльності регіональних підрозділів для визначення рейтингу страховика.


Ключові слова


рейтингова оцінка; страхова компанія; страхування життя

Повний текст:

PDF

Посилання


Волк С. Вера погибает первой / С.Волк // ИнвестГазета. – 2008. – № 41. – С. 35. 2. Горьова В.М. Сутність та значення рейтингової оцінки страхових компаній / В.М. Горьова, Р.А. Павлов // Економічний простір : зб. наук. праць. – 2010. – № 36. – С. 100–108 3. Залєтов О.М Рейтингові агентства та їх вплив на страховий ринок / О.М. Залєтов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Економіка. – 2008. – №104. – С. 44–46. 4. Зейдл К. Двенадцать причин для финансового кризиса / К.Зейдл // Экономический журнал Высшей школы экономики. – 2010. – № 1. – С. 122–134 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ecsocman.hse.ru/data/2010/06/21/1212534739/14_01_07.pdf. 5. Кисільова І.Ю. Визначення виду функцій приналежності параметрів комплексної рейтингової оцінки лайфових страховиків / І.Ю. Кисільова, Ю.І. Нагорний // Вісник Запорізького національного університету / Економічні науки. – 2009. – № 1 (4). – С. 178–182. 6. Ковальчук О.В. Особливості вимірювання величини кредитного ризику страхової компанії / О.В. Ковальчук // Сталий розвиток економіки : наук.-виробн. журнал. – 2012. – № 6 (16). – С. 326–321. 7. Козьменко О.В. Рейтингування страхових компаній і розрахунок страхових тарифів на базі використання економіко-математичних методів : монографія / О.В. Козьменко. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2008. – 95 с. 8. Концепція створення системи рейтингової оцінки регіонів, галузей національної економіки, суб'єктів господарювання, схавалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2004 р. № 208-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/208-2004-%D1%80. 9. Полчанов А.Ю. Оцінка стратегії страхової компанії: клієнтоорієнтований підхід / А.Ю. Полчанов // Соціально-економічний розвиток України: Європейський вибір : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса: “Центр економічних досліджень та розвитку”, 2011. – Ч. І. – 96 с. 10. Ткаченко Н.В. Удосконалення методики рейтингової оцінки стану фінансової стійкості страховиків / Н.В. Ткаченко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – № 2. – С. 48–60. 11. Consumer in 2050: The rise of the EM middle class [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.hsbc.com.vn/1/PA_ES_Content_Mgmt/content/vietnam/abouthsbc/ newsroom/attached_files/HSBC_report_Consumer_in_2050_EN.pdf. 12. World insurance in 2011 shows non-life insurance premiums continued to grow in 2011 despite an overall decline in premiums / Swiss Re // Sigma. – 2012. – № 3. – 42 p. [Electronic resourse]. – Режим доступу : http://media.swissre.com/documents/sigma_3_12_en.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-2(64)-294-298

Copyright (c) 2013 Андрій Юрійович Полчанов

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.