ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

Олександр Михайлович Петрук, К. Д. Левківська

Анотація


Досліджено історію та розглянуто тенденції розвитку системи фінансового моніторингу у світовому та вітчизняному аспекті, проаналізовано виникнення органів контролю за здійсненням фінансового моніторингу.


Ключові слова


фінансовий моніторинг; система фінансового моніторингу; легалізація доходів отриманих злочинним шляхом; контролюючі органи

Повний текст:

PDF

Посилання


Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму: Закон України від 28.11.2002 №249-ІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.nav.ua. 2. Дмитров С.О. Фінансовий моніторинг в банку : навч. посіб. / О.С. Дмитров, В.В. Коваленко ; Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008. – 336 с. 3. Єжов А.В. Міжнародний досвід у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму / А.В. Єжов, Н.Я. Дондик // Фінансове право. – 2008. – № 10. – С. 39–45. 4. Коваленко В.В. Організація системи фінансового моніторингу в пострадянських країнах / В.В. Коваленко, Д.В. Шиян // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 5. – С. 41–49. 5. Кріп Г.М. Аудиторський контроль у системі заходів протидії і легалізації економіки / Г.М. Кріп // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvlduvs. 6. Куришко О.О. Особливості розвитку системи фінансового моніторингу в Україні / О.О. Куришко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 1. – С. 267–275. 7. Мороз Л.В. Розвиток і вдосконалення вітчизняної системи фінансового моніторингу / Л.В. Мороз // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.8. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/ portal/chem_biol/nvnltu/21_8/250_Mor.pdf. 8. Москаленко Н.В. Фінансовий моніторинг як інструмент економічної безпеки / Н.В. Москаленко // Фінансове право. – 2009. – № 1. – С. 10–15. 9. Росоляк О. Фінансовий моніторинг: історія розвитку та досвід запровадження в Україні / О.Росоляк // Фінансове право. – 2005. – № 11. – С. 30–32. 10. Чуніхіна Л. Історія та досвід запровадження фінансового контролю за фінансовими операціями з метою запобігання відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, у зарубіжних країнах / Л.Чуніхіна // Підприємство, господарство і право. – 2006. – № 7. – С. 66–69.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-2(64)-288-293

Copyright (c) 2013 Олександр Михайлович Петрук, К. Д. Левківська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.