ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАХОВОГО ЗАХИСТУ ПАСАЖИРІВ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ТРАНСПОРТІ

Олег Олегович Лосіхін

Анотація


Розглянуто сутність і принципи страхування пасажирів від нещасних випадків на транспорті, визначаються його проблеми та шляхи розвитку в Україні.


Ключові слова


страхування від нещасних випадків; страхова компанія; застрахований

Повний текст:

PDF

Посилання


Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 р. № 732-р “Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми розвитку автомобільного транспорту на період до 2015 року” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/732-2011-%D1%80/ card6#Public.

Теория и практика страхования : учебное пособие. – М. : Анкил, 2003. – 704 с.

Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=15 &nreg= 435-&text=%E6%E8%F2%F2%FF%20%F1%F2%F0 %E0%F5%F3%E2%E0%ED%ED%FF#w2_1.

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті” від 14 серпня 1996 р. № 959 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=959-96-%EF.

Автомобільне страхування в системі безпеки дорожнього руху : кол. моногр. / О.М. Залєтов, О.В. Кнейслер, В.М. Стецюк та ін. ; наук. ред. та кер. кол. авт. канд. екон. наук О.М. Залєтов. – К. : Міжнародна агенція “BeeZone”, 2012. – 509 с.

Страхование пассажиров на транспорте требует немедленного реформирования – ЛСОУ.

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення зміни до Положення про обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті” // Міністерство інфраструктури України. Лист № 4614/18/14-12 від 12.09.2012.

Решетова Е. “Интерес пассажиров” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.vz.ru/opinions/2012/5/28/580944.html.

Страхование пассажиров на транспорте не соответствует мировой практике [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://prodengi.net.ua/straxovanie-passazhirov-na-transporte-ne-sootvetstvuet-mirovoj-praktike.

Шахов В.В. Страхование : учебник для вузов / В.В. Шахов. – М. : ЮНИТИ, 2003. – 311 с.

Обов’язкове страхування : за ред. О.М. Залєтова. – К. : Міжнародна агенція “BeeZone”, 2004. – 350 с.

Мероприятия по дальнейшему развитию сферы микрофинансирования и небанковского финансового сектора республики Узбекистан на 2011–2015 гг., утвержденные Постановлением Президента РУз от 26.11.2010 г. № ПП-1438 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://norma.uz/publish/doc/text59076.

Федеральный закон Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 67-ФЗ “Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rg.ru/2012/06/18/strahovka-metro-gl-dok.html.

Финансово-экономическое обоснование к проекту Федерального Закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда пассажирам" [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://asozd2.duma.gov.ru/ main.nsf/(Spravka).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-2(64)-272-276

Copyright (c) 2016 Олег Олегович Лосіхін

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.