СТАНДАРТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ КАПІТАЛУ В КОНТЕКСТІ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН

Валерій Миколайович Жук

Анотація


Обґрунтовані теоретичні положення і методичне забезпечення стандартизації обліку власного капіталу, визначені шляхи покращення та підвищення ефективності застосування стандартів обліку власного капіталу у вітчизняній практиці та запропоновано алгоритм гармонізації національних й міжнародних стандартів обліку з врахуванням інституційних тенденцій практики.


Ключові слова


інституціональна теорія бухгалтерського обліку; облік власного капіталу; гармонізація; імплементування; адаптування; МСФЗ

Повний текст:

PDF

Посилання


Голов С. Міжнародні стандарти фінансової звітності: зміни та поширення / С.Голов // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – № 8–9. – С. 43–54. 2. Діділовський О.М. Проблеми та перспективи застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні / О.М. Діділовський // Міжнар. зб. наук. пр. – 2011. – Вип. – 1 (19). – С. 142–146. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/portal/soc...1/17.pdf. 3. Картузова Т.В. Необхідність переходу України на міжнародні стандарти фінансової звітності / Т.В. Картузова, О.М. Яворська // Національний лісотехнічний університет України. – 2010. – № 20.9. – С. 176–180. 4. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі: практ. посіб. / С.Ф. Голов, В.М. Костючекно. – К. : Лібра, 2011. – 840 с. 5. Пархоменко В.О. Принципи і підходи регулювання і регламентації бухгалтерського обліку / В.О. Пархоменко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – № 11. – С. 12–19. 6. Сопко В.А. Економіко-правові основи і напрями уніфікації і адаптації термінології бухгалтерського обліку контролю до потреб міжнародної стандартизації / В.А Сопко // Фінанси України. – 2006. – № 8. – С. 5–11. 7. Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pro–u4ot.info. 8. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pro–u4ot.info. 9. Впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності: краща світова практика, українські реалії та досвід країн СНД [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nabu.com.ua/Analitics/MSFO.pdf. 10. Спільний лист від 07.12.2011 р. Національного банку України (№ 12–208/1757–14830), Міністерства фінансів України (№ 31–08410–06–5/30523), Державної служби статистики України (№ 04/4–07/702) “Про застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=v1757500–11. 11. МСБО 1 “Подання фінансових звітів” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : buhgalter911.com/Res/MSBO/MSBO1.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-2(64)-52-55

Copyright (c) 2013 Валерій Миколайович Жук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.