ІПОТЕКА ТА ІПОТИЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Ірина Олександрівна Григорук, Олена Леонідівна Клімчук

Анотація


Досліджено сутність понять “іпотека”, “іпотечний кредит” та “іпотечне кредитування”.


Ключові слова


іпотека; іпотечний кредит; іпотечне кредитування

Повний текст:

PDF

Посилання


Афанасьєв А.О. Гроші та кредит : конспект лекцій / А.О. Афанасьєв. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2006. – 179 с. 2. Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера / И.А. Бланк – К. : Ника-Центр, 1998. – 480 с. 3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / гол. ред. В.Т. Бусел. – К. : Ірпінь, ВТФ, Перун, 2005. – 1728 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.twirpx.com/about/search/. 4. Владичин У.В. Банківське кредитування / У.В. Владичин. – К. : Атака, 2008. – 648 с. 5. Дем’яненко М.Я. Проблеми іпотеки сільськогосподарських земель / М.Я. Дем’яненко // Економіка АПК. – 2003. – № 2. – С. 98–104. 6. Дробот Є.О. Проблеми розвитку іпотечного кредитування та шляхи її подолання / Є.О. Дробот // Наукові конференції [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://intkonf.org/. 7. Закон України “Про іпотеку” від 15.12.2005. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/898-15. 8. Закон України “Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” від 15.12.2005. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/979-15. 9. Квіт Н. Уніфікація поняттєвого апарату відносин іпотечного кредитування / Н.Квіт // Вісник Львів. ун-та. / Серія юрид. – 2011. – Вип. 54. – С. 224–231. 10. Колодізєв О.М. Гроші і кредит : підручник / О.М. Колодізєв, В.Ф. Колісніченко. – К. : Знання, 2010. – 615 с. 11. Коломойцев Е.Е. Універсальний словник економічних термінів (інвестування, конкуренція, менеджмент, маркетинг, підприємництво) : навч. посібник / Е.Е. Коломойцев. – К. : Молодь, 2000. – 384 с. 12. Кручок С.І. Іпотечне кредитування : навч. посібник / С.І. Кручок. – К. : Мета, 2002. – 208 с. 13. Круш П.В. Гроші та кредит : навч. посіб. / П.В. Круш, В.Б. Алексєєв. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 216с. 14. Лабецька Л.М. Теоретико-методологічні засади іпотеки та іпотечного кредиту / Л.М. Лабецька // Регіональна економіка. – 2009. – № 3. – С. 241–248. 15. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика : навч. посіб. / В.Д. Лагутін. – К. : Т-во “Знання”, КОО, 2002. – 215с. 16. Лютий І.О. Іпотека: сучасні концепції, тенденції суперечності розвитку : монографія / І.О. Лютий, В.І. Савич., О.М. Калівошко. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 548 с. 17. Михайловська І.М. Гроші та кредит : навч. посібник / І.М. Михайловська, К.Л. Ларіонова. – Львів : Новий Світ, 2006. – 431 с. 18. Мочерний С.В. Економічний словник-довідник / С.В. Мочерний. – К. : Феміна, 1995. – 368 с. 19. Тимочко Н.О. Економічна історія України : навч. посіб. / Н.О. Тимочко. – К. : КНЕУ, 2005. – 204 с. 20. Хропанишин В.Ф. Юридична енциклопедія / В.Ф. Хропанишин. – К., Видавництво “Українська енциклопедія” імені М.П. Бажана, 1999. – 744 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.twirpx. com/about/ search/. 21. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауза, И.А. Ефрон / Вологодская областная универсальная научная библиотека. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.booksite.ru/fulltext/bro/kga/brokefr.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-2(64)-214-218

Copyright (c) 2013 Ірина Олександрівна Григорук, Олена Леонідівна Клімчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.