ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У РЕКЛАМНОМУ АГЕНСТВІ: ТРАНСФОРМАЦІЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Альона Василівна Лисюк

Анотація


Розглянуто особливості діяльності рекламних агентств та визначено їх вплив на організацію і методику бухгалтерського обліку процесів створення, виробництва та розміщення рекламних продуктів.


Ключові слова


реклама; організація бухгалтерського обліку; рекламний продукт

Повний текст:

PDF

Посилання


Голов С.Ф. Управлінський облік : підручник / С.Ф. Голов. – К. : Лібра, 2003. – 704 с. 2. Єрмошенко М.М. Маркетинг для магістрів : навч. Посібник : в 2 т. / М.М. Єрмо¬шенко ; за заг. ред. д.е.н., проф. М.М. Єрмошенка, д.е.н., доц. С.А. Єрохіна. – Т. 2. – К. : Національна академія управління, 2007. – 544 с. 3. Закон України “Про інформаційні агентства” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/74/95-%D0%B2%D1%80. 4. Закон України “Про рекламу” від 03.07.1996 р. № 270/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua. 5. Лук’янець Т.І. Рекламний менеджмент : навч.-метод. посібник / Т.І. Лук’янець. – К. : КНЕУ, 2002. – 200 с. 6. Національний класифікатор України класифікації видів економічної діяльності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://justicon.ua/kod-kved-2010-2011.html? language=ua#a1. 7. Новикова А.А. Методика аудита деятельности рекламных агентств / А.А. Новикова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dissercat.com/content/metodika-audita-deyatelnosti-reklamnykh-agentstv. 8. Овчинникова Н.Н. Рекламное дело : курс лекций / Н.Н. Овчинникова. – М. : Эксмо, 2010. – 336 с. 9. Рекламне агентство “Люкс” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.agencylux.com/pro-kompaniju.html. 10. Рекламное агентство (BTL-агентство). Организационная структура рекламного агентства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://info-btl.ru/btl-agency-reklamnoe. 11. ТОП-30 найбільших медійних компаній світу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://brand.grouprost.com/ru/Новости/1224.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-2(64)-118-123

Copyright (c) 2013 Альона Василівна Лисюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.