СУТНІСТЬ І ПРИНЦИПИ САМОРЕГУЛЮВАННЯ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ

Олександр Миколайович Залєтов

Анотація


Досліджено сутність і принципи саморегулювання, запропоновані шляхи вдосконалювання існуючої системи регулювання страхового ринку, спрямовані на ефективний розвиток системи взаємодії інститутів державного регулювання й саморегулювання

Ключові слова


саморегулювання; страхова компанія; страховий ринок; об'єднання страховиків

Повний текст:

PDF

Посилання


Павлова Н.А. Теоретические предпосылки возникновения института саморегулирования на страховом рынке // Финансы, 2011. – № 5. – С. 12-17. 2. Мойсик В.Р., Ляпіна К.М., Карпук В.Г., Шевченко А.В. Проект Закону України “Про фахові саморегулівні і самоврядні об'єднання” № 4841-1 від 10.09.2009 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/ pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=36102 3. Саморегулирование: Директивы ЕС. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.sro.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=572&Itemid=186 4. Модельний закон про саморегулівні організації [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.sro.org.ua/index.php?option= com_content&task=view&id=296 5. Фоміна К. Перспективи розвитку саморегулювання в Україні // Правовий тиждень. – 2011. – №31(157). – С.1-2. 6. Румянцев С. Розвиток механізмів саморегулювання // Цінні папери України. – 2008. – 20 листопада. – № 45 (537). – С. 3-4. 7. Павлова, Надежда Александровна. Становление и развитие системы взаимодействия институтов государственного регулирования и саморегулирования страхового рынка: диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.01, 08.00.10 / Павлова Надежда Александровна; [Место защиты: Гос. ун-т упр.]. – Москва, 2011. – 190 с. 8. Насырова Г.А. Регулирование и саморегулирование страховой деятельности // Эффективное антикризисное управление. – 2010. – № 4(63). – С. 5-11.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-2(64)-235-239

Copyright (c) 2013 Олександр Миколайович Залєтов

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.