DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-2(64)-135-141

ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Юлія Юзефівна Мороз

Анотація


Запропоновано концептуальні підходи до формування інформаційних ресурсів про фінансові результати діяльності підприємства в системі рахунків бухгалтерського обліку.


Ключові слова


інвестиційні ресурси; фінансові результати підприємства; система рахунків бухгалтерського обліку

Повний текст:

PDF

Посилання


Кучеркова С.О. Облік фінансових результатів у сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / С.О. Кучеркова ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" УААН. – К., 2008. – 21 с. 2. Хуторян А.А. Облік та аудит формування фінансових результатів (на прикладі підприємств гірничо-збагачувального комплексу) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / А.А. Хуторян; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. – К., 2010. – 20 с. 3. Єремян О.М. Організація і методологія обліку і аналізу фінансових результатів (наприкладі консервного виробництва України) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / О.М. Єремян ; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2005. – 17 с. 4. Янок Д.А. Облік та аудит фінансових результатів в умовах стандартизації звітності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Д.А. Янок ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" УААН. – К., 2005. – 22 с. 5. Прохар Н.В. Облік і контроль фінансових результатів у сільськогосподарських формуваннях : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Н.В. Прохар ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2009. – 20 с. 6. Поливана Л.А. Облік і аналіз фінансових результатів підприємств роздрібної торгівлі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Л.А. Поливана ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К., 2010. – 20 с. 7. Лежненко Л.І. Облік і аудит формування фінансових результатів (на прикладі хлібопекарних підприємств України) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Л.І. Лежненко ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. – К., 2009. – 20 с. 8. Олійничук О.І. Витрати, доходи та прибуток у системах обліку й аналізу лісогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / О.І. Олійничук ; Терноп. нац. екон. ун-т. – Т., 2011. – 20 с. 9. Кузнецова С.О. Облік прибутку в управлінні діяльністю торговельних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / С.О. Кузнецова ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Х., 2011. – 20 с. 10. Кузь В.І. Облік формування фінансових результатів та розподілу прибутку в акціонерних товариствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / В. І. Кузь ; Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир, 2011. – 21 с. 11. Чайка В.В. Облік і аудит формування та використання прибутку підприємств торгівлі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / В.В. Чайка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К., 2010. – 20 с. 12. Мороз Ю.Ю. Обліково-інформаційна система моніторингу економічного потенціалу підприємства : монографія / Ю.Ю. Мороз. – Житомир : ПП “Рута”, 2011. – 352 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Юлія Юзефівна Мороз

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.