АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ В БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ

Ірина Вікторівна Краснова, Анна Володимирівна Майстер

Анотація


Розглянуто різноманітні підходи до визначення сутності антикризового управління, розглянуто його завдання, функції та світовий досвід антикризового менеджменту.


Ключові слова


антикризове управління; кризове явище; банки

Повний текст:

PDF

Посилання


Костогриз В. Аспекти антикризового управління банківською діяльністю в Україні / В.Костогриз // Економічний аналіз. – 2010. – Вип. 7. – С. 156–158. 2. Орловська Ю. Антикризове управління комерційним банком і критерії його ефективності / Ю.Орловська // Фінанси, грошовий обіг і кредит. – 2012. – С. 74–80. 3. Тавасиев А.М. Антикризисное управление кредитными организациями / А.М. Тавасиев. – М. : Издательство “Юнити-Дана”, 2006. – 480 с. 4. Градов А.П. Стратегия и тактика управления фирмой : учебник для вузов / А.П. Градов, Б.И. Кузин. – СПб. : Специальная литература, 1996. – 398 с. 5. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством : теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій / Л.О. Лігоненко. – К. : Київськ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. – 580 с. 6. Столярчук М. Особливості антикризового управління підприємством з позиції теоретико-методологічного аналізу / М. Столярчук // Вісник Львівського університету. – 2008. – № 40. – С. 230–232. 7. Перехрест Л. Антикризове управління як чинник підвищення рівня фінансової безпеки банків / Л.Перехрест, В.Бриштіна// Гроші, фінанси і кредит. – 2010. – С. 245–249. 8. Еркес О. Антикризове управління як інструмент оздоровлення банку / О.Еркес // Вісник КНТЕУ. – 2011. – № 3. 9. Кован С.Е. Теория антикризисного управления предприятием / С.Е. Кован. – М., 2008.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-2(64)-247-251

Copyright (c) 2013 Ірина Вікторівна Краснова, Анна Володимирівна Майстер

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.