МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ ДЕРЖЗЕМАГЕНТСТВА: АДАПТАЦІЯ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ

Олександр Леонідович Стеблянко

Анотація


Досліджено питання модернізації державного внутрішнього фінансового контролю, проаналізовано можливість адаптації передового закордонного досвіду при формуванні вітчизняної контрольної моделі, обґрунтовано необхідність переходу від централізованого до децентралізованого внутрішнього фінансового контролю в бюджетних установах (на прикладі Держземагентства).


Ключові слова


внутрішній фінансовий контроль; моделі; бюджетні установи

Повний текст:

PDF

Посилання


Державний внутрішній фінансовий контроль : України та європейський досвід : навч. посібник / Ян ванТайнен, П.П. Андреев, О.О. Чечуліна, М.Г. Тимохін та ін. — К. : Кафедра, 2011. — 120 с. 2. Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 р. із змінами та доповненнями згідно Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу” № 3172-VI (3172-17) від 05.04.2011. 3. Концепція розвитку державного внутрішнього фінансового контролю на період до 2017 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.05.2005 № 158-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/158-2005-р. 4. Бєльчик С.В. Державний внутрішній фінансовий контроль в Україні розвиватиметься за нормами Європейського союзу / С.В. Бєльчик, М.В. Бариніна-Закірова // Фінансовий контроль. – № 5 (28). – 2005. – С. 13–15 5. Постанова Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади: від 28 вересня 2011 р. № 1001 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1001-2011-п. 6. Кодекс етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту : Наказ Міністерства фінансів України 29.09.2011 № 1217 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/z1195-11. 7. Про діяльність Державного комітету із земельних ресурсів та підпорядкованих йому підприємствах, установах і організаціях [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/75226;jsessionid=171EF72753BEF98CD50DD34F5B1664EF. 8. Внутрішній контроль та аудит у секторі державного управління України та свропейський досвід / П.П. Андреев, О.О. Чечуліна, Ян ванн Тайнен, М.Г. Тимохін та ін. — К. : Кафедра, 2011. — 120 с. 9. Корпоративне управління : навч. посіб. / Т.Л. Мостенська, В.О. Новак, М.Г. Луцький, та ін. – К. : Каравела, 2008. – 384 c.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-2(64)-299-308

Copyright (c) 2013 Олександр Леонідович Стеблянко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.