ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇЇ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

Ірина Миколаївна Копиця, Ольга Володимирівна Смагло

Анотація


Досліджено та проаналізовано системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом зарубіжних країн, розглянуто спільні та відмінні риси організації фінансового моніторингу іноземних держав.


Ключові слова


легалізація (відмивання) доходів; фінансовий моніторинг

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабій Л.М. Відмивання “брудних” коштів: історія виникнення поняття, нормативне визначення, його сутність і суспільна небезпека / Л.М. Бабій. – Фінансовий моніторинг 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://libfor.com/index.php?newsid=1251. 2. Борисенкова А.В. Системи державного фінансового моніторингу: зарубіжний досвід / А.В. Борисенкова // Вісник НАДУ. – 2011. 3. Буткевич С.А. Досвід США щодо запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом / С.А. Буткевич // Учен. зап. Таврич. нац. ун-та им. В.И. Вернадского. – Т. 21 (60). – № 1. – 2008. – С. 68–74. 4. Ващенко О.М. Фінансово-економічний механізм національної системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом / О.М. Ващенко // Дисертація ДВНК “УАБС НБУ” Суми. – 2011. – С. 195. 5. Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму” від 28.11.2002 № 249-ІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/249-15. 6. Колдовський М.В. Світовий досвід боротьби з відмиванням грошей банківського сектора в сучасних умовах глобалізації фінансових ринків / М.В. Колдовський // Європейський вектор економічного розвитку : зб. наук. пр. – № 1 (4). – Д. : ДУЕП, 2008. – С. 26–32. 7. Офіційний сайт Федеральної служби з фінансового моніторингу [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fedsfm.ru. 8. Офіційний сайт Державної служби фінансового моніторингу України [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sdfm.gov.ua. 9. Патюта І.М. Особливості адаптації міжнародного досвіду у боротьбі з легалізацією (відмиванням) коштів, одержаних злочинним шляхом, у банківській системі України / І.М. Петюта // Вісник ДонНУЕТ. – № 3(55). – 2012. 10. Ревенков П.В. Противодействие легализации преступных доходов в Европе / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Международные банковские операции. – № 5. – 2009. – С. 48–54. 11.Сухоруков А.І. Фінансова безпека держави : навч. посібник / А.І. Сухоруков, О.Д. Ладюк. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 192 с. – C. 83–112.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-2(64)-240-246

Copyright (c) 2013 Ірина Миколаївна Копиця, Ольга Володимирівна Смагло

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.