СУТНІСТЬ ТА ЗАВДАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ

Надія Валентинівна Яременко

Анотація


Розглянуто сутність малого бізнесу, визначаються особливості допоміжної діяльності у сфері страхування та пенсійного забезпечення, розкриваються основні завдання малого бізнесу на страховому ринку у сучасних умовах.


Ключові слова


малий бізнес; страхування; страхова компанія; страховий ринок; страхувальник

Повний текст:

PDF

Посилання


Walton G.M. Understanding Economics Today / G.M. Walton, F.C. Wykoff. – Boston : Irwin, 2004. – P. 110. 2. Штайнхофф Д. Основы управления малым бизнесом / Д.Штайнхофф, Д.Берджес. – М. : БИНОМ, 1997. – 496 с. 3. Кісельов А.П. Основи бізнесу : підручник / А.П. Кісельов – К. : Вища шк., 1997. – 191 с. 4. Starey D. Understanding the Small Business Sector / D.Starey. – London : Boutledge, 2005. – P. 13. 5. Муравьев А.И. Малый бизнес: экономика, организация, финансы : учеб. пособие для вузов / А.И. Муравьев, А.М. Игнатьев, А.Б. Крутик. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб. : Изд. дом “Бизнес-пресса”, 1999. – 608 с. 6. Рубе В.А. Малый бизнес: история, теория, практика / В.А. Рубе – М. : ТЕИС, 2000. – 231 с. 7. Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики / З.С. Варналій – К. : Знання, 2001. – 277 с. 8. Савченко В. Феномен предпринимательства / В.Савченко // Рос. экон. журн. – 1996. – № 1. – С. 40–46. 9. Шулус А. Становление системы поддержки малого предпринимательства в России / А.Шулус // Рос. экон. журн. – 2007. – № 5–6. – С. 84–100. 10. Шпак В.І. Розвиток малого підприємництва в Україні : наук. вид. / В.І. Шпак. – К. : МАУП, 2002. – 112 с. 11. Штайнхофф Д. Основы управления малым бизнесом / Д.Штайнхофф, Д.Берджес. – М. : БИНОМ, 2007. – 496 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-2(64)-313-316

Copyright (c) 2013 Надія Валентинівна Яременко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.