ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ ВИРОБНИЦТВА В СИСТЕМІ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОІ БЕЗПЕКИ

О. В. Кузнєцова

Анотація


Досліджено особливості облікового відображення відходів та операцій з управління ними на виробничих підприємствах України. Розроблено організаційно-методичний підхід до бухгалтерського обліку операцій з відходами за такими напрямами: утворення, реалізація, зберігання, переробка.

Ключові слова


відходи; операції по управлінню відходами; бухгалтерський облік

Повний текст:

PDF

Посилання


Лист ДПАУ від 01.07.2011 р. № 17870/7/15-0817 "Екологічний податок: платники, база оподаткування, відходи / Бухгалтерія. – 2011. – № 39(974). – С. 24–25. 2. Старий В. Щодо удосконалення регулювання, обліку та звітності у сфері поводження з відходами / В.Старий [Електронний ресурс]. – Режим доступу : – http://www.eco-initiatives.org.ua/page/vidhody. 3. Сторожук Т.М. Облікова політика підприємства щодо відходів / Т.М. Сторожук, Д.А. Авершин [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/ Oif_apk/2009_1/18_Storo.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-2(64)-88-97

Copyright (c) 2013 О. В. Кузнєцова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.