КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ ПОДОЛАННЯ КРИЗИ

Валерій Кирилович Данилко, Ольга Ігорівна Гриценко

Анотація


Запропонована системна концепція антикризового управління персоналом, яка містить заходи щодо виходу з кризової ситуації. Розкрито особливості управління персоналом як складового елементу антикризової стратегії підприємства.


Ключові слова


персонал; системна концепція; антикризове управління; менеджмент персоналу

Повний текст:

PDF

Посилання


Веснин В.Р. Менеджмент : учебник / В.Р. Веснин. – 3-е изд., перераб. и доп – М. : ТК-Велби, 2006. – 504 с. 2. Воронкова В.Г. Концепція кадрового менеджменту в умовах кризи / В.Г. Воронкова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://libfree.com/index.php. 3. Кошкин В.И. Антикризисное управление : 17 модульная программа для менеджеров “Управление развитием организации”. Модуль 11 / В.И. Кошкин. – М. : ИНФРА-М, 2000.–512 с. 4. Крушельницька О.В. Управління персоналом : навч. посібник / О.В. Крушельницька, Д.П. Мельничук. – Житомир : ЖІТІ, 2002. – 345 с. 5. Мітін А.Н. Культура управління персоналом / А.Н. Мітін. – Єкатеринбург : Уралвнеш-торгиздат, 2001. – 465 с. 6. Скібіцький О.М. Антикризовий менеджмент : навч. посібник / О.М. Скібіцький. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 568 с. 7. Шапурова О.О. Політика антикризового управління при загрозі банкрутства / О.О. Шапурова // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 8 (86). – С. 147–154. 8. Шегда А.В. Менеджмент : підручник / А.В. Шегда. – К. : Знання, 2004. – 687 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-2(64)-167-174

Copyright (c) 2013 Валерій Кирилович Данилко, Ольга Ігорівна Гриценко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.