БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Олександр Григорович Череп, М. В. Шешіна

Анотація


Досліджено теоретичні засади формування бюджетів на підприємствах. Визначено етапи,джерела інформації його забезпечення та особливості бюджетування в сучасних умовах. Встановлено необхідність бюджетування діяльності підприємств. Запропоновано способиефективного виконання бюджетів для підвищення конкурентоспроможності підприємства.


Ключові слова


бюджетування; бюджет; бюджетний процес; бюджетне планування; рівні бюджетів; бюджетні форми і процедури

Повний текст:

PDF

Посилання


Куцик В.І. Процес бюджетування як елемент фінансового планування на підприємстві / В.І. Куцик, Г.П. Пилипчик // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – 2009. – Вип. 19.13. 2. Коркуна Д. Бюджетування у системі фінансового планування підприємства / Д.Коркуна // Формування ринкової економіки в Україні. – 2009. – Вип. 19. – С. 330–334. 3. Абрамова І.М. Планування структури обсягів грошових потоків при складанні фінансових бюджетів підприємства / І.М Абрамова // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2012. – № 3. – С. 25–30. 4. Дробот Н.М. Напрями удосконалення бюджетування на підприємствах / Н.М. Дробот // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. – 2011. – Вип. 163. – Ч. 3. – С. 59–62. 5. Куцик В.І. Технологія бюджетування як інструмент управління підприємством / В.І. Куцик, І.В. Горбатюк // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2011. – Вип. 21.5. – С. 248–253. 6. Гомонай І.В. Бюджетування як інструмент управління підприємством в сучасних ринкових умовах / І.В. Гомонай // Науковий вісник Мукачівського державного університету. – 2009. – № 7(2). – С. 128–135. 7. Дзьоба В.Б. Система бюджетів як спосіб підвищення ефективності управління підприємством / В.Б. Дзьоба // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2008. – Вип. 18.9. – С. 192–199. 8. Бланк И.А. Управление активами и капиталом предприятия / И.А. Бланк. – К. : Ольга, Ника-Центр, 2003. – 44 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-2(64)-309-312

Copyright (c) 2013 Олександр Григорович Череп, М. В. Шешіна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.