ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Наталія Вячеславівна Кармазіна

Анотація


Успішність економічного розвитку України безпосередньо пов'язана з відновленням та нарощенням промислового потенціалу регіону та узгодженням міжгалузевої діяльності в межах реального сектору регіональної економіки України (РСРЕ). Обґрунтовано зміст ключового поняття «реальний сектор регіональної економіки» як відносної категорії ринкового господарства та складової частини об’єктів програмного планування, що є сукупністю характеристик галузей у цілому та підприємств, які функціонують на території даного регіону та входять до складу окремих галузевих підсистем, та сукупністю зовнішніх чинників
(державний, суспільний, політико-правовий устрій країни, макроекономічне регулювання тощо), які визначають оптимальну взаємодію галузей та здатність РСРЕ ефективніше функціонувати на зовнішньому, внутрішньому та регіональному ринках країни.


Ключові слова


міжгалузева взаємодія; промисловість; розвиток; регіональний промисловий комплекс; реальний сектор; регіональна економіка; макроекономічне регулювання; регіональні соціально-економічні системи

Повний текст:

PDF

Посилання


Амитан В.Н. Регион в ресурсной структуре государства / В.Н. Амитан // Регіональні перспективи. – 2008. – № 5–6. – С. 15–17. 2. Амоша А.И. Каноны рынка и законы экономики / А.И. Амоша, Н.Д. Прокопенко, Е.Т. Иванов. – Донецк : ИЭП НАН Украины, 2005 – 546 с. 3. Кузьменко Л.М. Організація управління промисловістю регіону/ Л.М. Кузьменко // Экономические проблемы и перспективы стабилизации экономики Украины. – Донецк : ИЭП НАН Украины, 2000. – С. 37–51. 4. Макконел К.Р. Экономикс: пpинципы, пpоблемы и политика / К.Р. Макконел, С.Л. Брю. – В 2-х т. – М. : Республика, 1992. – Т. ІІ. – 780 с. 5. Покропивний С.Ф. Регулювання територіального розвитку: стратегія і ефективність / С.Ф. Покропивний, В.М. Колот. – К. : КНЕУ, 2003. – 352 с. 6. Фащевський М.І. Теорія і практика економічного районування України та шляхи його удосконалення / М.І. Фащевський. – К. : РВПС України НАН України, 2009. – 52 с. 7. Царенко О.В. Конкурентні переваги легкої промисловості регіонів України: методологія формування, теорія та практика : монографія / О.В. Царенко. – Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2009. – 504 с. 8. Чумаченко Н.Г. Очерки по экономике региона / Н.Г. Чумаченко. – К. : Наук. думка, 1995. – 338 с. 9. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития / Й.А. Шумпетер. – М., 1982. – 176 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-4(70)-60-67

Copyright (c) 2014 Наталія Вячеславівна Кармазіна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.