DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-4(70)-98-102

МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Надія Борисівна Стоволос

Анотація


Розглянута необхідність розвитку АПК як важливого сектору національної економіки. В організаційному аспекті розвиток органічного виробництва потребує формування
загальнодержавної системи виробництва органічної продукції в АПК. Але випуск органічної продукції пов’язаний з певним колом проблем, які гальмують виробництво цього виду екологічно безпечної продукції агропромисловими підприємствами. Сьогодні є нагальною потреба у прийнятті закону, який би не мав суперечливих моментів, протиріч і окреслив законодавчі межі органічного сектору. Необхідно зазначити, що розвиток органічного виробництва, як основи
гарантування екологічної безпеки АПК, ґрунтується на сукупності принципів. Формування системної державної політики, спрямованої на розвиток виробництва органічної продукції, сприятиме зменшенню антропогенного навантаження на навколишнє середовище, поліпшенню
екологічної ситуації, збереженню біорізноманіття, підвищенню рівня екологічної безпеки, формуванню агроекологічного іміджу держави і зростанню конкурентоспроможності галузі.


Ключові слова


АПК; органічна продукція; система виробництва; агропромислові підприємства; екологія; розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про дитяче харчування» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. 2. Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 26. – Ст. 21885. 3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року» (від 19.09.2007 № 1158) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. 4. Правила обов’язкової сертифікації послуг харчування : затв. Наказом Держстандарту України від 27 січ.1999 р. // Офіційний вісник України. – 1999. – № 16. 5. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної цільової програми сталого розвитку сільських територій на період до 2020 року» (від 03.02.2010 № 121-р) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zakon1.rada.gov.ua.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Надія Борисівна Стоволос

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.