DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-4(70)-68-73

КОРПОРАЦІЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ШЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ТОВАРОВИРОБНИКА

Людмила Володимирівна Михальчук, Марія Олександрівна Іванченко

Анотація


Сучасна економічна ситуація не сприяє встановленню оптимального рівня конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника. У результаті зростає імпорт, що негативно відбивається на ВВП та економіці країни взагалі. У зв’язку з цим дослідження конкурентоспроможності національного товаровиробника набуває особливого значення, адже конкурентоспроможність підприємства є одним із важливих аспектів ринкового середовища, який характеризує можливість підприємства адаптуватися до умов ринку, посісти провідне місце і втримати його якомога довше. Нині ринок перенасичений підприємствами, які створюють аналогічну продукцію, але втримуються лише ті, які мають найвигідніші конкурентні переваги відносно інших підприємств. Тому дослідження шляхів підвищення конкурентоспроможності підприємства є актуальним.


Ключові слова


корпорація; конкурентоспроможність національного товаровиробника

Повний текст:

PDF

Посилання


Господарський кодекс України // Верховна Рада України. – ст. 120 2. Державна продовольчо-зернова корпорація України [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/Державна_продовольчо зернова_корпорація_України. 3. Зернотрейдеры Украины [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://grainua.com/. 4. Організаційний розвиток підприємства [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://library.if.ua/book/28/1917.html. 5. Скібіцький О.М. Організація бізнесу: менеджмент підприємницької діяльності : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.М. Скібіцький, В.В. Матвєєв, Л.І. Скібіцька ; М-во освіти і науки України. – К. : Кондор, 2011. – 912 с. 6. Статистичний щорічник України за 2011 р. / Державна служба статистики України.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Людмила Володимирівна Михальчук, Марія Олександрівна Іванченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.