DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-4(70)-260-267

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАЛИМИ ТА СЕРЕДНІМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

Віктор Валерійович Євдокимов, Валерій Вікторович Нонік

Анотація


Визначено специфіку загроз фінансовій безпеці за факторами різних рівнів. Обґрунтовано порядок формування обліково-аналітичного забезпечення управління фінансовою безпекою за
напрямами: операційна діяльність, формування власного та позикового капіталу, формування активів, інноваційна діяльність, інвестиційна діяльність. За кожним з напрямів визначено об’єкти облікового відображення та порядок формування зовнішньої на внутрішньої звітності.


Ключові слова


фінансова безпека; обліково-аналітичне забезпечення; економічний аналіз; бухгалтерський облік; ризики

Повний текст:

PDF

Посилання


Бадаева О.Н. Методические аспекты оценки финансовой безопасности предприятий / О.Н. Бадаева // Материалы Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы экономики и финансов в условиях современных вызовов российского и мирового хозяйства», г. Самара, 2013 г. – С. 54–57. 2. Бадаева О.Н. Особенности угроз финансовой безопасности малых и средних предприятий / О.Н. Бадаева // Актуальные вопросы экономических наук: сборник материалов XXX Международной научно-практической конференции ; под общ. ред. С.С. Чернова. – Новосибирск: СИБПРИНТ, 2013. – С. 203–206. 3. Гріщенко, О. СТІЙКИЙ РОЗВИТОК В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ ПІДХІД [Електронний ресурс] / О. Гріщенко, Димитрій Грицишен // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2013. – N 2 (64). – Режим доступу : URL : http://ven.ztu.edu.ua/article/view/30116. 4. Євдокимов В.В. Концепція управління економічною безпекою суб’єктів господарювання в контексті теорії сталого розвитку : монографія / В.В. Євдокимов, О.В. Олійник, Д.О. Грицишен, О.О. Грищенко. – Житомир : ЖДТУ, 2013. – 240 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Віктор Валерійович Євдокимов, Валерій Вікторович Нонік

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.