DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-4(70)-277-281

ІСТОРИЧНА УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ РЕНТИ

Тетяна Станіславівна Осадча

Анотація


Рента є достатньо поширеною економічною категорією, однак єдиного тлумачення воно немає. Це пов’язано з постійним розширенням сфери застосування теорії ренти. Метою дослідження є проаналізувати універсальність категорії ренти в контексті її відношення до різних факторів виробництва, визначивши суб’єктивні та об’єктивні фактори розвитку теорії ренти.

Проаналізовано фактори розвитку теорії ренти, зокрема її здатність допомагативирішувати проблеми розподілу, а також проблем врегулювання відносин власності. Визначено основні завдання з удосконалення методології бухгалтерського обліку та аналізу рентних відносин. Зроблено висновок про обґрунтованість існування різних видів та форм ренти, адже рента належить до всіх факторів виробництва. Обґрунтовано, що практична ефективність застосування теорії ренти є об’єктивним доказом її універсальності.


Ключові слова


рента; теорія ренти; розподіл ренти; власність; бухгалтерський облік

Повний текст:

PDF

Посилання


Гуровська Т.В. Теорія ренти: історія та сучасність / Т.В. Гуровська // Вісник Хмельницького нац. ун. – 2011. – № 6. – T. 1. – С. 7–11. 2. Давид Рикардо Начала политической экономии и налогового обложения / Давид Рикардо ; пер. под ред. М.Смит. – М. : Гос. узд. полит. лит., 1955. – Т 1. – С. 360. 3. Дж. Ст. Милль Основанія политической экономіи / Дж. Ст. Милль ; пер. с посл. англ. издания Е.И. Остроградской. – Кіевъ – Харьковъ : Южно-Русское Книгоиздательство Ф.А. Іогансона, 1848. – 866 с. 4. Малышев Б.С. Общая теория ренты / Б.С. Малышев. – Томск : ФЖТГУ, 2012. – 196 с. 5. Маршалл А. Принципы политической экономии / А.Маршалл. – М. : Директмедиа Паблишинг, 2008. – с. 332. 6. Петти В. Экономические и статистические работы / В.Петти ; пер. под ред. М.Смит. – М. : «Диреятмедиа Паблишинг», 2008. – 272 с. 7. Фишер С. Экономика / С.Фишер, Р.Дорнбуш, Р.Шмалензи ; пер. с англ. 2-го изд. – М. : «Дело ЛТД», 1995. – 864 с. 8. Экономическая теория ; под ред. Дж.Итуэлла, М.Миглейта, П.Ньюмена ; пер. с англ. / Науч. ред. чл.-корр РАН В.С. Автономов. – М. : ИНФРА-М, 2004. – ХII, 931 с. 9. Index of Economic Freedom. Promoting Economic Opportunity & Prosperity / The Heritage Foundation & The Wall Street Journal, 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.heritage.org/index/explore?view=by-region-country-year.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Тетяна Станіславівна Осадча

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.