№ 1(87) (2019)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ЕКОНОМІКА

Мотиваційна складова активізації інноваційного розвитку підприємств промисловості PDF
Світлана Юріївна Бірюченко 3-8
Ідентифікація стейкхолдерів підприємств та оцінка їхнього впливу: теоретичний аспект PDF
Юлія Володимирівна Герасименко 9-16
Використання показників часу при оцінюванні економічної безпеки підприємств PDF
Євгенія Володимирівна Міщук 17-23
Механізм управління інтелектуальним капіталом підприємства PDF
Олександр Михайлович Парій 24-28
Обґрунтування характеристик кадрового потенціалу підприємств PDF
Валентина Володимирівна Смачило, Катерина Андріївна Цесельська 29-35
Передумови та шляхи удосконалення земельних відносин в контексті сталого соціально-економічного розвитку сільських територій PDF
Микола Михайлович Тимошенко 36-41
Сучасні тенденції розвитку сільського господарства в контексті забезпечення його економічної безпеки PDF
Ганна Юріївна Ткачук 42-47
Теоретичні засади організації екологоорієнтованого землекористування на основі інклюзивного підходу PDF
Ганна Олексіївна Тютюнник 48-53
Соціальна відповідальність промислових підприємств за охорону навколишнього середовища PDF
Алла Василівна Череп, Анастасія Олександрівна Гуцман 54-59
Соціальне підприємництво як інструмент вирішення суспільно-економічних проблем PDF
Анна Валеріївна Шестакова 60-63

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Науково-практичні проблеми відображення земельних ресурсів у системі бухгалтерського обліку PDF
Руслан Феоктистович Бруханський, Тетяна Анатоліївна Бінчаровська 64-71
Оцінка маркетингового потенціалу підприємства: компаративний аналіз наукових підходів PDF
Валентина Олександрівна Іваненко, Оксана Романівна Ковальчук 72-82
Концесія як форма реалізації проектів державно-приватного партнерства: загальна характеристика об’єкта бухгалтерського обліку PDF
Володимир Володимирович Ковальчук 83-91
Формування ефективної організаційної структури бухгалтерської служби PDF
Світлана Михайлівна Лайчук 92-96
Проблеми обліку концесії на вуглевидобувних підприємствах PDF
Андрій Андрійович Макурін 97-100
Теоретичні засади та моделі брендингу: облікові аспекти PDF
Вікторія Вікторівна Поплавська 111-108
Методичні положення економічного аналізу процесів формування проектів державно-приватного партнерства PDF
Михайло Іванович Тітарчук 109-116
Оцінка стану витрат великих промислових підприємств як об’єкта управління та економічного аналізу PDF
Олександр Костянтинович Фокін 117-127
Напрями трансформації бухгалтерської звітності та її видів в забезпеченні якості інформаційних ресурсів PDF
Антоніна Юліївна Щирська 128-138

МЕНЕДЖМЕНТ

Ідентифікація об’єкта управління економічною безпекою підприємства PDF
Ельвіра Ігорівна Данілова 139-144
Психосемантичний образ робітника як фактор формування робочої сили підприємства PDF
Тарас Юрійович Кулаковський, Ольга Григорівна Кулаковська 145-149
Управління технологічними процесами виробництва енергетичних батончиків з натуральної сировини в закладах готельно-ресторанного господарства PDF
Галина Миколаївна Тарасюк, Андрій Олегович Чагайда, Ольга Володимирівна Мілінчук 150-155
Концептуальна модель міжорганізаційної мережі поліграфічних підприємств на основі маркетингу відносин PDF
Катерина Степанівна Шабан 156-161

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Еволюція режимів глобального економічного врядування: від неолібералізму до неосередньовіччя PDF
Алла Валеріївна Кобилянська 162-168

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Механізм формування професійної етики в системі державного управління: специфіка та проблематика PDF
Дарія Сергіївна Абрамова, Олена Сергіївна Дика, Ірина Георгіївна Сергієнко 169-173
Вплив корупційної діяльності на економічну політику держави PDF (English)
І. О. Dragan, V. V. Nonik, К. М. Kravchuk 174-179
Механізми державного регулювання у сфері трудової міграції сучасної України PDF
Вікторія Францівна Загурська-Антонюк, Сергій Захарович Мошенський 180-184
Формалізація інформаційного механізму державного управління у сфері охорони громадського порядку (на прикладі розслідування злочинів) PDF
Олег Вікторович Кравчук 185-189

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Бюджетування як основа стратегічного планування на підприємствах малого і середнього бізнесу в Україні PDF
Оксана Дмитрівна Гордей, Ніна Євгенівна Довбуш 190-196
Система внутрішньобанківського контролю як напрям попередження появи проблемних кредитів у банках PDF
Світлана Михайлівна Дячек, Володимир Георгійович Виговський 197-202
Оцінка наукових підходів до визначення бюджетного ризику PDF
Євгенія Брониславівна Коцюбинська 203-206
Фінансовий аспект забезпечення житлом військовослужбовців Збройних Сил України PDF
Людмила Вікторівна Цюкало 207-211
Сучасні тенденції нової моделі фінансування системи вищої освіти України PDF
Людмила Михайлівна Яременко 212-215