DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2019-1(87)-203-206

Оцінка наукових підходів до визначення бюджетного ризику

Євгенія Брониславівна Коцюбинська

Анотація


Проведено огляд літературних джерел з питань управління бюджетними ризиками, що дозволило визначити проблемні питання в цій сфері: наявність значної кількості підходів серед науковців щодо трактування поняття «бюджетний ризик», визначення його видів та інших базових понять; відсутність усталених методик оцінки та аналізу бюджетних ризиків; відсутність концепції управління бюджетними ризиками на державному рівні.
Встановлено взаємозв’язок між поняттями «невизначеність», «ризик», «небезпека», «загроза». Це дозволило розкрити поняття «бюджетний ризик» (як ймовірності виникнення втрат бюджету внаслідок впливу ряду факторів, які негативно впливають на стійкість бюджетів, і які підлягають кількісній і якісній оцінці).
Відображено фактори, під впливом яких відбувається зростання бюджетних ризиків.
Мета статті полягає у розкритті основних понять управління бюджетними ризиками та виявленні проблемних питань у даній сфері.
Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є визначення алгоритму прийняття рішення під час управління бюджетними ризиками.

Ключові слова


ризик; бюджет; бюджетний ризик; фінансовий ризик

Повний текст:

PDF

Посилання


Balac'kyj, Je.O. and Shpicgluz, S.O. (2015), «Bjudzhetni ryzyky jak destabilizator finansovoi' bezpeky oblasnogo bjudzhetu», Fіnansovyj prostіr, No. 2, pp. 270–276, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fin_pr_2015_2_35

Bondaruk, O.S. (2016), «Bjudzhetni ryzyky ta i'h vplyv na finansovu bezpeku», Mizhnarodni vidnosyny, Serіja Ekonomіchnі nauky, No. 9, K., [Online], available at: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/viewFile/3122/2803

Bulgakova, S. and Mykytjuk, I. (2010), «Bjudzhetnyj ryzyk: sutnist', klasyfikacija, faktory ryzyku», Visnyk KNTEU, No. 2, pp. 59–68.

Bulgakova, S. and Mykytjuk, I. (2011), «Faktory bjudzhetnogo ryzyku», Visnyk Akademii' mytnoi' sluzhby Ukrai'ny, Serіja Ekonomіka, No. 2, pp. 132–138, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2011_2(46)__17

Fedosov, V.M. and Jurij, S.I. (ed.) (2012), Bjudzhetna systema, pidruchnyk, CUL, K., Ekon. dumka, Ternopil', 871 p.

Galukhin, A.V. (2014), «K voprosu o byudzhetnykh riskakh regiona», Problemy razvitiya territorii, No. 2 (70), pp. 216–225.

Gorokhova, D.V. (2013), «Upravlenie byudzhetnymi riskami sub"ektov RF: sovremennyi vzglyad i perspektivy razvitiya», Finansovyi zhurnal, No. 3, pp. 55–62.

Ermakova, E.A. (2013), «Problemy upravleniya regional'nymi byudzhetnymi riskami», Regional'naya ekonomika, Yug Rossii, No. 1 (1), pp. 35–41.

Karagozlju, Ju. (2013), «Konceptual'na model' ryzykoorijentovanogo upravlinnja miscevymy bjudzhetamy», Naukovyj visnyk NLTU Ukrai'ny, Vol. 23.13, pp. 247–251, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2013_23

Nikulina, E.V. and Fedyushina, I.G. (2014), «Kharakteristika byudzhetnykh riskov: ekonomicheskaya sushchnost' i meropriyatiya po ikh minimizatsii», Molodoi uchenyi, No. 1 (60), pp. 411–413.

Novikov, V.M. (2018), «Bjudzhetnyj ryzyk: zmist ta reguljuvannja u social'nij infrastrukturi», Demografija ta social'na ekonomika, No. 1, pp.73–86.

Pashnjuk, L. (2013), «Zagrozy ekonomichnij bezpeci pidpryjemstva ta zasoby i'h nejtralizacii'», Visnyk Kyi'vs'kogo nac. un-tu im. Tarasa Shevchenka, Serija Ekonomika, No. 151 (10), pp. 93–97.

Sidel'nykova, L. and Kostina, N. (2011), «Vplyv bjudzhetnyh ryzykiv na efektyvnist' realizacii' regional'noi' fiskal'noi' polityky», Svit finansiv, Vol. 1, pp. 81–85, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svitfin_2011_1_15

Shuljuk, B.S. (2017), «Bjudzhetni ryzyky u finansovij dijal'nosti derzhavy», Visnyk Odes'kogo nac. un-tu, Serija Ekonomika, Vol. 22, Issue 3, pp. 170–174.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Балацький Є.О. Бюджетні ризики як дестабілізатор фінансової безпеки обласного бюджету / Є.О. Балацький, С.О. Шпіцглуз // Фінансовий простір. – 2015. – № 2. – С. 270–276 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fin_pr_2015_2_35.
 2. Бондарук О.С. Бюджетні ризики та їх вплив на фінансову безпеку / О.С. Бондарчук // Міжнародні відносини / Серія : Економічні науки. – К., 2016. – № 9 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/viewFile/3122/2803.
 3. Булгакова С. Бюджетний ризик: сутність, класифікація, фактори ризику / С.Булгакова, І.Микитюк // Вісник КНТЕУ. – 2010. – № 2. – С. 59–68.
 4. Булгакова С. Фактори бюджетного ризику / С.Булгакова, І.Микитюк // Вісник Академії митної служби України / Серія : Економіка. – 2011. – № 2. – С. 132–138 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2011_2(46)__17.
 5. Бюджетна система : підручник / за ред. В.М. Федосова, С.І. Юрія. – К. : ЦУЛ ; Тернопіль : Екон. думка, 2012. – 871 c.
 6. Галухин А.В. К вопросу о бюджетных рисках региона / А.В. Галухин // Проблемы развития территории. – 2014. – № 2 (70). – С. 216–225.
 7. Горохова Д.В. Управление бюджетными рисками субъектов РФ: современный взгляд и перспективы развития / Д.В. Горохова // Финансовый журнал. – 2013. – № 3.– С. 55–62.
 8. Ермакова Е.А. Проблемы управления региональными бюджетными рисками / Е.А. Ермакова // Региональная экономика. Юг России. – № 1 (1). –2013. – С. 35–41.
 9. Карагозлю Ю. Концептуальна модель ризикоорієнтованого управління місцевими бюджетами / Ю.Карагозлю // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.13. – С. 247–251 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2013_23.
 10. Никулина Е.В. Характеристика бюджетных рисков: экономическая сущность и мероприятия по их минимизации / Е.В. Никулина, И.Г. Федюшина // Молодой учёный. – 2014. – № 1 (60). – С. 411–413.
 11. Новіков В.М. Бюджетний ризик: зміст та регулювання у соціальній інфраструктурі / В.М. Новіков // Демографія та соціальна економіка. – 2018. – № 1. – С. 73–86.
 12. Пашнюк Л. Загрози економічній безпеці підприємства та засоби їх нейтралізації / Л.Пашнюк // Вісник Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / Серія : Економіка. – 2013. – № 151 (10). – С. 93–97.
 13. Сідельникова Л. Вплив бюджетних ризиків на ефективність реалізації регіональної фіскальної політики / Л.Сідельникова, Н.Костіна // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 1. – С. 81–85 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/svitfin_2011_1_15.
 14. Шулюк Б.С. Бюджетні ризики у фінансовій діяльності держави / Б.С. Шулюк // Вісник Одеського нац. ун-ту / Серія : Економіка. – 2017. – Т. 22, Вип. 3. – С. 170–174.
Copyright (c) 2019 Євгенія Брониславівна Коцюбинська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.