DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2019-1(87)-185-189

Формалізація інформаційного механізму державного управління у сфері охорони громадського порядку (на прикладі розслідування злочинів)

Олег Вікторович Кравчук

Анотація


У статті розглянуті закономірності формалізованого розвитку й уяви про державне управління формуванням криміналістичного знання для забезпечення безпеки в державі й дотриманні громадського порядку, їх відбиття в методології, структурі й змісті загальної й приватних теорій криміналістики. Результатом такого аналізу є окремі методологічні закономірності державної науково-криміналістичної діяльності, а також діяльності з розкриттю й розслідуванню злочинів. Методологічну основу роботи склав діалектико-матеріалістичний метод пізнання, формально-логічний підхід до побудови наукового знання. При розробці ряду положень були використані методи системного й діяльнісного підходів.
Комплексне вивчення розвитку і формування криміналістичних знань на основі нового методологічного напрямку дозволило визначити місце формалізації в системі державного управління розвитком криміналістики і більш предметно розкрити її потенціал в науковому дослідженні криміналістики.
Використовуваний в статті когнітивний підхід сприяє вдосконаленню методології науково-криміналістичного дослідження. Зокрема, в статті закладені основи формалізації інформаційної структури розслідування злочинів, які виводять інформаційні інструменти наукової діяльності на новий рівень, впроваджуючи формальні інструменти і методи в процес наукових досліджень. Теоретична значимість полягає в інтерпретації структури розслідування злочинів як сукупності взаємопов'язаних подій, що дозволяє представити нові принципи його моделювання. Розроблена модель структури слідства становить основу для створення комп'ютерних систем для інформаційного забезпечення слідчої діяльності нового типу, виконання функцій зберігання і доступу до матеріалів кримінальних справ, обвинувальних висновків, посиланнях і резюме, пошуку інформації в неструктурованих текстах, аналіз і посилання на інформацію тощо, тобто мають методологічне значення для розслідування.

Ключові слова


державне управління формуванням криміналістичного знання; державна безпека; державна науково-криміналістична діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Brych, L.P. (2016), «Seredovyshha zdijsnennja rozmezhuvannja skladiv zlochyniv ta vidmezhuvannja skladiv zlochyniv vid skladiv administratyvnyh pravoporushen'», Aktualni problem zakonodavstva, Vol. 2, pp. 132–137.

Krushynski, S.A. (2013), «Problema vyznachennja podannja dokaziv jak instytutu kryminal'nogo procesual'nogo prava», Forum prava, Vol. 1, pp. 532–536.

Sitsinska, M.V. (2014), Demokratychnyj civilnyi control nad sektorom bezpeki I oborony Ukraini, monografija NADU, Kyiv, 364 р.

Tkachova, N.M. (2006), «Ekonomichna bezpeka derzhavy: vyznachennja , stan, pokaznyky ocinky i'i' rivnja», Zbirnyk naukovyh prats Donetskoi dergavnoi akademii upravlinnya, Seriya Еkonomika, Vol. 73, pp. 166–173.

Tkachova, N.M. (2007), «Innovacijna skladova zabezpechennja ekonomichnoi' bezpeky derzhavy», Zbirnyk naukovyh prats Instytutu ekonomiko-pravovyh doslidgen NAN Ukraini «Gorod, region, gosudarstvo: ekonomiko-pravovye problem gradovedeniya», Vol. 2, pp. 134–143.

Aisman, A.A. (1997), Zakljuchenie jeksperta (struktura i nauchnoe obosnovanie), Yuridicheskaya literatura, Moscow, Р. 15.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Брич Л.П. Середовища здійснення розмежування складів злочинів та відмежування складів злочинів від складів адміністративних правопорушень / Л.П. Брич // Актуальні проблеми правознавства. – 2016. – Вип. 2. – С. 132–137.
  2. Крушинський С.А. Проблема визначення подання доказів як інституту кримінального процесуального права / С.А. Крушинський // Форум права. – 2013. – № 1. – С. 532–536.
  3. Сіцінська М.В. Демократичний цивільний контроль над сектором безпеки і оборони України : монографія / М.В. Сіцінська. – К. : НАДУ, 2014. – 364 с.
  4. Ткачова Н.М. Економічна безпека держави: визначення , стан, показники оцінки її рівня / Н.М. Ткачова // Збірник наукових праць Донецької державної академії управління : Серія Економіка Т,VII. – Вип. 73. Донецьк : ДонДУУ, 2006. – С. 166–173.
  5. Ткачова Н.М. Інноваційна складова забезпечення економічної безпеки держави / Н.М. Ткачова // Збірник наукових праць Інституту економіко-правових досліджень НАН України» ; «Город, регион, государство: Экономико- правовые проблемы градоведения». – Донецк : Юго-Восток, 2007. – Т. 2. – С. 134–143.
  6. Эйсман А.А. Заключение эксперта (структура и научное обоснование) / А.А. Эйсман. – М. : Юридическая литература, 1997. – С. 15.
Copyright (c) 2019 Олег Вікторович Кравчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.