DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2019-1(87)-128-138

Напрями трансформації бухгалтерської звітності та її видів в забезпеченні якості інформаційних ресурсів

Антоніна Юліївна Щирська

Анотація


В процесі дослідження було проаналізовано стандарт верифікації корпоративної звітності, адже саме верифікація є тим методом, що дозволяє оцінити якість інформації про сталий розвиток підприємства, що оприлюднюється в корпоративній звітності. В процесі дослідження було встановлено, що методичні підходи дозволяють оцінити сукупність якісних показників корпоративної звітності, зокрема повнота, суттєвість, компетентність, цілісність, конфіденційність, достовірність. Визначено вплив структурних елементів стандарту АА 1000 на якість інформаційних ресурсів. Даний стандарт дозволяє сформувати комплекс методичних положень щодо оцінки якості інформаційних ресурсів про господарську діяльність підприємств. Було побудовано Інформаційна модель застосування GRI в Україні. За результатами дослідження розвитку якісних властивостей інформаційних ресурсів через звітність сталого розвитку, встановлено, що не усі системи регулювання такої звітності дозволять сформувати якісний інформаційний ресурс, а окремі не можливо застосувати до діючої практики бухгалтерського обліку та економічного аналізу в Україні. Встановлено, що запровадження нових видів звітування з метою інформування широкого кола користувачів вимагає внутрішньої трансформації системи бухгалтерського обліку зокрема та управління в цілому.

Ключові слова


бухгалтерський облік; сталий розвиток; звітність; облікова інформація; звітність сталого розвитку; якість інформаційних ресурсів

Повний текст:

PDF

Посилання


«About the equator principles», The equator principles, [Online], available at: http://www.equator-principles.com/abouttheeps.shtml

«Analitychnyj ogljad Spil'noty SVB», [Online], available at: http://www.svb.org.ua/sites/default/files/csr_ukraine_white_paper_2013_july_integrated_reporting.pdf

«Analitychnyj ogljad», [Оnline], available at: http://ppv.net.ua/uploads/work_attachments/Integral_Reporting__UA_.pdf

«G 3.1 Guidelines Incl Technical Protocol», [Online], available at: https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/G3.1 Guidelines-Incl-Technical-Protocol.pdf

«G 4 Sustainability reporting guidelines», [Online], available at: https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRIG4-Part2-Implementation-Manual.pdf

«Issledovanie ASSA vyyavilo tendentsii ustoychivogo razvitiya», [Online], available at: http://www.b-soc.ru/theory-and-practice/materials/material/corpsocotv/75

«Integrirovannaya otchetnost», [Online], available at: http://ir.org.ru/attachments/article/108/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK.docx_en-US_ru-RU.pdf

Jevdokymov, V.V., Legenchuk, S.F., Grycyshen, D.O. and Baryshnikova, O.M. (2014), Integrovana zvitnist' pidpryjemstv, ZhDTU, Zhytomyr, P. 180.

Jevdokymov, V.V., Gryshhenko, O.O., Grycyshen, D.O. and Baryshnikova, O.M. (2013), Mizhnarodni modeli reguljuvannja zvitnosti stalogo rozvytku: analiz suchasnogo stanu, ZhDTU, Zhytomyr, P. 192.

«Nefinansovaya otchetnost' soglasno standartu GRI v mire i Ukraine», [Online], available at: http://www.bakertilly.ua/ru/news/id1129

«Oficijnyj sajt PPV Knowledge Networks», available at: www.ppv.net.ua

«Printsipy ekvatora – Nezavisimaya proverka», [Online], available at: https://www.sgs.ru/ru-ru/risk-management/health-safety-and-environment/risk-assessment-and-management/equator-principles-independent-review

«Richnyj zvit NKCPFR rynok cinnyh paperiv. Jevropejs'kyj vybir: novi mozhlyvosti ta zrostannja» (2014), [Online], available at: https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2017/03/Annual-Report-2014.pdf

«Richnyj zvit NKCPFR ruh rynku cinnyh paperiv Ukrai'ny do svitovyh standartiv zadlja ekonomichnogo zrostannja derzhavy» (2013), [Online], available at: https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2017/03/Annual-Report-2013.pdf

«Standart verifikatsii otchetov AA1000», [Online], available at: www.accountability.org.uk/resources


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. About the equator principles // The equator principles [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.equator-principles.com/abouttheeps.shtml.
 2. Аналітичний огляд Спільноти СВБ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.svb.org.ua/sites/default/files/csr_ukraine_white_paper_2013_july_integrated_reporting.pdf.
 3. Аналітичний огляд [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ppv.net.ua/uploads/work_attachments/Integral_Reporting__UA_.pdf.
 4. G 3.1 Guidelines Incl Technical Protocol [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/G3.1-Guidelines-Incl-Technical-Protocol.pdf.
 5. G 4 Sustainability reporting guidelines [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRIG4-Part2-Implementation-Manual.pd.
 6. Исследование АССА выявило тенденции устойчивого развития [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.b-soc.ru/theory-and-practice/materials/material/corpsocotv/75.
 7. Интегрированная отчетность [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ir.org.ru/attachments/article/108/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK.docx_en-US_ru-RU.pdf.
 8. Інтегрована звітність підприємств : монографія / В.В. Євдокимов, С.Ф. Легенчук, Д.О. Грицишен, О.М. Баришнікова. – Житомир : ЖДТУ, 2014. – 180 с.
 9. Міжнародні моделі регулювання звітності сталого розвитку: аналіз сучасного стану / В.В. Євдокимов, Д.О. Грицишен, О.О. Грищенко, О.М. Баришнікова. – Житомир : ЖДТУ, 2013. – 192 с.
 10. Нефинансовая отчетность согласно стандарту GRI в мире и Украине [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.bakertilly.ua/ru/news/id1129.
 11. Офіційний сайт PPV Knowledge Networks [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ppv.net.ua.
 12. Принципы екватора – независимая проверка [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.sgs.ru/ru-ru/risk-management/health-safety-and-environment/risk-assessment-and-management/equator-principles-independent-review.
 13. Річний звіт НКЦПФР за 2014 рік «Ринок цінних паперів. Європейський вибір: нові можливості та зростання» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2017/03/Annual-Report-2014.pdf.
 14. Річний звіт НКЦПФР за 2014 рік «Рух ринку цінних паперів України до світових стандартів задля економічного зростання держави» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2017/03/Annual-Report-2013.pdf.
 15. Стандарт верификации отчетов : АА1000 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.accountability.org.uk/resources
Copyright (c) 2019 Антоніна Юліївна Щирська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.