DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2019-1(87)-156-161

Концептуальна модель міжорганізаційної мережі поліграфічних підприємств на основі маркетингу відносин

Катерина Степанівна Шабан

Анотація


Глобалізація економіки, інтеграція країн в єдиний світовий соціокультурний простір, техніко-технологічна перебудова виробничих процесів, інформатизація суспільства, структурні зміни у сферах діяльності та виробничих процесах спонукають підприємства до пошуку нових організаційних форм і трансформації взаємовідносин з економічними агентами – від конкурентних до партнерських, тому виникають та інтенсивно розвиваються мережеві об’єднання підприємств. Інтеграційні процеси в межах міжорганізаційної мережі призводять до появи синергетичного ефекту за рахунок системного ефекту (емерджентності), при якому доходи від спільного використання ресурсів перевищують суму доходів від використання тих же ресурсів окремо. Для реалізації маркетингової інноваційної політики – трансляції теоретичних положень в площину практичних організаційних рішень найбільш адекватним інструментом є концептуальна модель, яка є схематичним описом діяльності компанії, що відображає істотні елементи реалізації маркетингової інноваційної політики, які знаходяться в певному взаємозв’язку.

Ключові слова


міжорганізаційна мережа; емерджентна система; поліграфічні підприємства; інновації; маркетинг взаємовідносин

Повний текст:

PDF

Посилання


Marshall, A. (1983), Principy politicheskoj jekonomii, Vol. 1–3, Progress, M.

Cook, K. (1978), «Non-exchange relationships in networks», American Sociological Review, Vol. 43, P. 725.

Grandori, A. (1995), «Inter-firm networks: antecedents, mechanisms and forms», Organization Science, Vol. 16 (2), pp. 183–214.

Kastel's, M. (1999), «Stanovlenie obshhestva setevyh struktur», Novaja postindustrial'naja volna na Zapade, antologija, in Inozemcev, V.L. (ed.), M., pp. 494–505.

Kushh, S.P., and Afanas'ev, A.A. (2004), «Marketingovye aspekty razvitija mezhfirmennyh setej: rossijskij opyt», Rossijskij zhurnal menedzhmenta, Vol. 1, pp. 33–52.

Miles, R.E. and Snow C.C. (1986), «Network Organizations: New Concepts for New Forms», California Management Review, Vol. 28, pp. 62–75.

Hakansson, H. (1982), International Marketing and Purchasing of Industrial Goods: An Interaction Approach, John Wiley and Sons, Chichester.

Sheresheva, M.Ju. (2007), Mezhorganizacionnye seti v sisteme form funkcionirovanija sovremennyh otraslevyh rynkov, Abstract of the dissertation of d-ra jekon. nauk, spec. 08.00.01, MGU, M., P. 42.

Jones, C.A. (1997), «General theory of network governance: Exchange conditions and social mechanisms», Academy of Management Journal, Vol. 2, No. 4, pp. 911–945.

Geseleva, N.V. and Zarіc'ka N.M. (2013), «Emerdzhentnі vlastivostі sistemi», Bіznes-іnform, Vol. 7, pp. 93–96, [Online], available at: http://www.business-inform.net/pdf/2013/7_0/93_97.pdf

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrai'ny, «Kil'kist' sub’jektiv velykogo, seredn'ogo, malogo ta mikropidpryjemnyctva za vydamy ekonomichnoi' dijal'nosti u 2010–2017 rokah», [Online], available at: http://www.ukrstat.gov.ua

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrai'ny (2016), «Naukova ta innovacijna dijal'nist' Ukrai'ny», statyst. zb-k, K., available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/09/zb_nauka_2017.pdf

Semcov, V.M. (2010), «Metodychni pidhody do typologii' kontraktiv v ekonomici», Visnyk Vinnyc'kogo politehnichnogo instytutu, Vol. 6, pp. 23–25.

Gordon, Ja. (2001), Marketing partnerskih otnoshenij, Translated by English, in Tret'jak, O.A. (ed.), Piter, SPb, P. 384.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Маршалл А. Принципы политической экономии / А.Маршалл. – М. : Прогресс, 1983. – Т. 1–3.
 2. Cook K. Non-exchange relationships in networks / K.Cook, R.M. Emerson // American Sociological Review. – 1978. – Vol. 43. – P. 725.
 3. Grandori A. Inter-firm networks: antecedents, mechanisms and forms / A.Grandori, G.Soda // Organization Science. – 1995. – Vol. 16 (2). – pp. 183–214.
 4. Кастельс М. Становление общества сетевых структур / М.Кастельс // Новая постиндустриальная волна на Западе : антология / под ред. В.Л. Иноземцева. – М. – 1999. – С. 494–505.
 5. Кущ С.П. Маркетинговые аспекты развития межфирменных сетей: российский опыт / С.П. Кущ, А.А. Афанасьев // Российский журнал менеджмента. – 2004. – № 1. – С. 33–52.
 6. Miles R.E. Network Organizations: New Concepts for New Forms / R.E. Miles, C.C. Snow // California Management Review. – 1986. – № 28. – P. 62–75.
 7. Hakansson H. International Marketing and Purchasing of Industrial Goods: An Interaction Approach / H.Hakansson. – Chichester : John Wiley and Sons, 1982.
 8. Шерешева М.Ю. Межорганизационные сети в системе форм функционирования современных отраслевых рынков : автореф. дис. на соискание науч. степени д-ра экон. наук : спец. 08.00.01 / М.Ю. Шерешева. – М. : МГУ, 2007. – 42 с.
 9. Jones C.A. General theory of network governance: Exchange conditions and social mechanisms / C.А. Jones, W.S. Hesterly, S.P. Вorgatti // Academy of Management Journal. – 1997. – Vol. 2. – No 4. – Р. 911–945.
 10. Геселева Н.В. Емерджентні властивості системи / Н.В. Геселева, Н.М. Заріцька // Бізнес-інформ. – 2013. – № 7. – С. 93–96 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.business-inform.net/pdf/2013/7_0/93_97.pdf.
 11. Кількість суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва за видами економічної діяльності у 2010–2017 роках / Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
 12. Наукова та інноваційна діяльність України : статист. зб-к / Державна служба статистики України. – К., 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/09/zb_nauka_2017.pdf.
 13. Семцов В.М. Методичні підходи до типології контрактів в економіці / В.М. Семцов // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2010. – № 6. – С. 23–25.
 14. Гордон Я. Маркетинг партнерских отношений / Я.Гордон ; пер. с англ. ; под ред. О.А. Третьяк. – Питер : СПб, 2001. – 384 с.
Copyright (c) 2019 Катерина Степанівна Шабан

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.