DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2019-1(87)-48-53

Теоретичні засади організації екологоорієнтованого землекористування на основі інклюзивного підходу

Ганна Олексіївна Тютюнник

Анотація


В статті проведено аналіз становлення трактування інклюзивності в контексті землекористування, а саме інклюзивного бізнесу. Розкрито характеристики інклюзивної бізнес-моделі та її переваги. Сформульовано сутнісні ознаки та цілі інклюзивної економіки. Обґрунтовано взаємозв’язок економіки та інклюзивного зростання, визначені його вимоги. Представлено розуміння інклюзивного розвитку у сфері землекористування, його цілі та завдання.
Досліджено міжнародний досвід забезпечення інклюзивного розвитку економіки природокористування, в розрізі проектів, спрямованих на передачу та адаптацію досвіду з підготовки у веденні екологічно чистого та соціального сільського господарства. Визначено особливості та переваги інклюзивного сільського господарства порівняно з іншими секторами, заснованими на тому ж рівні інвестицій.
Обґрунтовано впровадження принципів організації інклюзивності землекористування в практику. Надано системне уявлення інструменту інклюзивного землеробства Європейського органічного регламенту та Національної органічної програми США, а саме групової сертифікації. Цей інструмент допомагає малим підприємствам та індивідуальним власникам стати сертифікованими і надає їм доступ до глобальних органічних ринків. Представлено базові компоненти, переваги, принципи та характерні ознаки проведення процедури сертифікації.
Розкрито можливі економічні перетворення та розвиток інклюзивної моделі національної економіки в Україні на підставі формування екологічно чистих земель та переорієнтації сільськогосподарських підприємств на екологічно чисте виробництво.
Визначено економічний, екологічний та соціокультурний ефекти створення інклюзивних екологоорієнтованих сільськогосподарських підприємств.

Ключові слова


інклюзивний бізнес; інклюзивне землекористування; інклюзивна економіка; екологічно чисте землеробство; екологізація; сільське господарство; сертифікація

Повний текст:

PDF

Посилання


Natalya Andryeyeva (2018), «Green» infrastructure of the economy of recreational nature use», Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 4, No. 4, Рр. 6–13.

Zinchuk, T.O. (2016), «Na pochatku poshuku stratehii inklyuzyvnoho zrostannia silskoi ekonomiky: svitovyi ta yevropeyskyi pidkhid», Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu, No. 4 (68), Рр. 132–137.

Kutsmus, N. (2015), «Methodological peculiarities of rural economy research from neoruralism standpoint», Baltic Journal of economical studies, No. 1 (2), Рр. 69–76.

Nikishyna, O.V. (2018), «Metodychni polozhennia shchodo monitorynhu indykatoriv «zelenoho» zrostannia u konteksti staloho rozvytku Ukrainy», Ekonomika kharchovoi promyslovosti, Vol. 10, Iss. 4, Рр. 15–28.

Wytske Chamberlain&Ward Anseeuw (2017), Inclusive business in agriculture, Sun Media Metro, 261 р.

The Growth Report: Strategies for Sustained Growth and Inclusive Development (2008), Commission on Growth and Development, 198 р.

Emily, Garr Pacetti (2016), The Five Characteristics of an Inclusive Economy: Getting Beyond the Equity-Growth. Dichotomy, The Rockefeller foundation, available at: https://www.rockefellerfoundation.org/blog/five-characteristics-inclusive-economy-getting-beyond-equity-growth-dichotomy/.

Andrew, Drain (2018), Inclusive agriculture, 31 р.

EU rural review (2014), European Network for rural development, 44 р.

Inclufar, Lifelong learning programme, available at: http://www.inclufar.eu/en/

Van Elsen, T. and others (2014), «INCLUFAR – Inclusive Farming. A new educational approach in Social Farming», Proceedings of the 4th ISOFAR Scientific Conference, «Building Organic Bridges», at the Organic World Congress 2014, 13–15 Oct., Istanbul, Turkey, Рр. 517–522.

EU rural review (2014) European Network for rural development [in English].

Nguyen, Thi Lan Huong (2018), Inclusive policy options for organic vegetable farms, available at: https://vietnamnews.vn/world/467655/inclusive-policy-options-for-organic-vegetable-farms.html#kBWzWYKofipGmfpX.97

Bowen, Gu (2016), Inclusive business in agriculture: Leave no farmer behind, available at: https://www.eco-business.com/opinion/inclusive-business-in-agriculture-leave-no-farmer-behind/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Andryeyeva N. «Green» infrastructure of the economy of recreational nature use / N.Andryeyeva // Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. – Vol. 4. – No. 4. – P. 6–13.
 2. Зінчук Т.О. На початку пошуку стратегії інклюзивного зростання сільської економіки: світовий та європейський підхід / Т.О. Зінчук // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2016. – Вип. 4 (68). – С. 132–137.
 3. Kutsmus N. Methodological peculiarities of rural economy research from neoruralism standpoint / N.Kutsmus // Baltic Journal of economical studies. – 2015. – No. 1 (2). – P. 69–76.
 4. Нікішина О.В. Методичні положення щодо моніторингу індикаторів «зеленого» зростання у контексті сталого розвитку України / О.В. Нікішина // Економіка харчової промисловості. – 2018. – Т. 10, Вип. 4. – С. 15–28.
 5. Wytske Chamberlain&Ward Anseeuw. Inclusive business in agriculture / Sun Media Metro. – 2017. – 261.
 6. The Growth Report: Strategies for Sustained Growth and Inclusive Development / Commission on Growth and Development. – 2008. – 198 р.
 7. Emily Garr Pacetti The Five Characteristics of an Inclusive Economy: Getting Beyond the Equity-Growth / Emily Garr Pacetti. – Dichotomy The Rockefeller foundation. – 2016. – Access mode : https://www.rockefellerfoundation.org/blog/five-characteristics-inclusive-economy-getting-beyond-equity-growth-dichotomy/.
 8. Andrew Drain / Inclusive agriculture. – 2018. – 31 р.
 9. EU rural review / European Network for rural development. – 2014. – 44 р.
 10. Inclufar / Lifelong learning programme. – Access mode : http://www.inclufar.eu/en/.
 11. INCLUFAR – Inclusive Farming. A new educational approach in Social Farming / T.Van Elsen and others // Proceedings of the 4th ISOFAR Scientific Conference. «Building Organic Bridges», at the Organic World Congress 2014, 13–15 Oct. – Istanbul, Turkey. – 2014. – С. 517–522.
 12. EU rural review / European Network for rural development. – 2014. – 44 р.
 13. Nguyen Thi Lan Huong / Inclusive policy options for organic vegetable farms. – 2018. – Access mode : https://vietnamnews.vn/world/467655/inclusive-policy-options-for-organic-vegetable-farms.html#kBWzWYKofipGmfpX.97.
 14. Bowen Gu / Inclusive business in agriculture: Leave no farmer behind. – 2016. – Access mode : https://www.eco-business.com/opinion/inclusive-business-in-agriculture-leave-no-farmer-behind/.
Copyright (c) 2019 Ганна Олексіївна Тютюнник

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.