DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2019-1(87)-207-211

Фінансовий аспект забезпечення житлом військовослужбовців Збройних Сил України

Людмила Вікторівна Цюкало

Анотація


Одним із видів соціального забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України є забезпечення житлом. Незважаючи на можливі варіанти забезпечення житлом, гарантовані Законом України від 20.12.1991 р. №2011-XII «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», стан його реалізації є найбільш гострою соціальною проблемою у військах. Неспроможність модернізувати та реформувати систему житлового забезпечення під час запровадження контрактної армії щороку призводить до зростання квартирної черги у збройних силах.
Основною проблемою вирішення питання забезпечення житлом військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку. є низький рівень бюджетних видатків на програму 2101190 «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України» та неефективність їх використання за напрямами. Досвід зарубіжної системи житлового забезпечення військовослужбовців країн – членів НАТО показує, що у більшості з них надається службове житло або безвідсоткові кредити, тоді як в Україні продовжують практику надання безкоштовного житла. Для успішного вирішення житлового питання військовослужбовців та членів їх сімей потрібно не лише вдосконалити наявну систему житлового забезпечення військовослужбовців, але і використати досвід провідних країн. Тому, для виконання соціальних гарантій військовослужбовців ЗСУ наголошено на необхідності запровадження нових інструментів фінансового забезпечення будівництва житла, що характерні для ринкової економіки.

Ключові слова


бюджетні видатки; фінансові ресурси; квартирне забезпечення; соціальний захист; військовослужбовці Збройних Сил України

Повний текст:

PDF

Посилання


Verhovna Rada Ukrai'ny (1991), Zakon Ukrai'ny №2011-XII [iz zminamy ta dopovnennjamy]: Pro social'nyj i pravovyj zahyst vijs'kovosluzhbovciv ta chleniv i'h simej, [Online], available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2011-12

Verhovna Rada Ukrai'ny (2015), Zakon Ukrai'ny № 928-VIII: Pro Derzhavnyj bjudzhet Ukrai'ny na 2017 rik , [Online], available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/928-19

Verhovna Rada Ukrai'ny (2017), Pro Derzhavnyj bjudzhet Ukrai'ny na 2018 rik, [Online], available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2246-19

Kabinet Ministriv Ukrai'ny (1999), Pro Kompleksnu programu zabezpechennja zhytlom vijs'kovosluzhbovciv, osib rjadovogo i nachal'nyc'kogo skladu, posadovyh osib mytnoi' sluzhby, Ministerstva vnutrishnih sprav ta chleniv i'h simej, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2166-99-%D0%BF/ed19991129

Derzhavna kaznachejs'ka sluzhba Ukrai'ny, Zvity pro vykonannja bjudzhetu, [Online], available at: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu

Verhovna rada Ukrai'ny, «Pro vnesennja zmin do dejakyh zakonodavchyh aktiv Ukrai'ny z pytan' zabezpechennja zhytlom gromadjan», Proekt Zakonu, [Online], available at: http://employers.org.ua/media/discussions/file_257.pdf

Avtushenko, I. (2011), Zabezpechennja zhytlom vijs'kovosluzhbovciv Ukrai'ny ta chleniv i'h simej, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2015_45_19

Mojsej, L.O. (2010), Problemy pravovogo reguljuvannja finansuvannja budivnyctva zhytla dlja vijs'kovosluzhbovciv, [Online], available at: file:///C:/Users/SERVER/Downloads/Nzlubp_2010_5_61%20(5).pdf

Chimyshenko, S.M. (2012), «Vyrishennja problemnyh aspektiv bjudzhetnogo finansuvannja zhytlovogo zabezpechennja vijs'kovosluzhbovciv», Naukovyj visnyk ChDIEU, Vol. 4 (16), ChDIEU, Chernigiv, P. 226.

Chimyshenko, S.M. (2013), «Dyversyfikacija dzherel zhytlovogo zabezpechennja vijs'kovosluzhbovciv», Visnyk Kyi'vs'kogo nacional'nogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, in Bazylevych, V.D (ed), Vol. 148, K, pp. 64–67.

Oficijnyj veb sajt Ministerstva oborony Ukrai'ny, [Online], available at: http://www.mil.gov.ua/news/2018/06/23/minoboroni-zabezpechue-vijskovosluzhbovcziv-zhitlom-vidpovidno-do-obsyagiv-finansovogo-resursu-yakij-vidilyaetsya-derzhavnim-byudzhetom-ukraini/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей : закон України : станом на 20.12.1991 : №2011-XII [із змінами та доповненнями] / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2011-12.
 2. Про Державний бюджет України на 2017 рік : Закон України № 928-VIII станом на 25.12.2015 / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/928-19.
 3. Про Державний бюджет України на 2018 рік : станом на 07.12.2017 / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2246-19.
 4. Про Комплексну програму забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби, Міністерства внутрішніх справ та членів їх сімей : станом на 29.11.1999 / Кабінет Міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2166-99-%D0%BF/ed19991129.
 5. Звіти про виконання бюджету / Державна казначейська служба України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu.
 6. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань забезпечення житлом громадян : проект Закону / Верховна рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://employers.org.ua/media/discussions/file_257.pdf.
 7. Автушенко І. Забезпечення житлом військовослужбовців України та членів їх сімей / І. Автушенко. – 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2015_45_19.
 8. Мойсей Л.О. Проблеми правового регулювання фінансування будівництва житла для військовослужбовців / Л.О. Мойсей [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///C:/Users/SERVER/Downloads/Nzlubp_2010_5_61%20(5).pdf.
 9. Чімишенко С.М. Вирішення проблемних аспектів бюджетного фінансування житлового забезпечення військовослужбовців / С.М. Чімишенко // Науковий вісник ЧДІЕУ. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2012. – № 4 (16). – 226 с.
 10. Чімишенко С.М. Диверсифікація джерел житлового забезпечення військовослужбовців / С.М. Чімишенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка / за ред. В.Д. Базилевич. – К. – 2013. – №. 148. – С. 64–67.
 11. Офіційний веб сайт Міністерства оборони України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mil.gov.ua/news/2018/06/23/minoboroni-zabezpechue-vijskovosluzhbovcziv-zhitlom-vidpovidno-do-obsyagiv-finansovogo-resursu-yakij-vidilyaetsya-derzhavnim-byudzhetom-ukraini/.
Copyright (c) 2019 Людмила Вікторівна Цюкало

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.