DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2019-1(87)-83-91

Концесія як форма реалізації проектів державно-приватного партнерства: загальна характеристика об’єкта бухгалтерського обліку

Володимир Володимирович Ковальчук

Анотація


Досліджено причини виникнення потреби державно-приватного партнерства. В процесі дослідження було встановлено, що найважливішою причиною є існування розриву між суспільними завданнями, які були поставлені, та ресурсами, які наявні в державі, а також через існування обмежених можливостей передачі деяких об’єктів повністю у приватний сектор. Проведено аналіз наукових праць щодо підходів до визначення терміну «державно-приватне партнерство», що дозволило вирізнити особливості державно-приватного партнерства. Розглянуто форми реалізації проектів державно-приватного партнерства, особливу вагу приділено такій формі, як концесія. Вивчено зарубіжний досвід застосування концесійних угод. Дослідження сутності поняття «концесія» показало, що в сучасній літературі немає єдиного підходу до визначення поняття «концесія», а в науковій літературі воно трактується неоднозначно. Досліджено основні переваги для держави та приватного партнера при укладанні договору концесії, до яких можна зарахувати: залучення додаткових інвестицій і ресурсів в державний сектор, перекладання основних ризиків на приватний сектор, зберігши при цьому в державній власності об’єкти, які передаються в концесію.

Ключові слова


державно-приватне партнерство; концесія; оренда; спільна діяльність; договір концесії; об’єкт бухгалтерського обліку

Повний текст:

PDF

Посилання


Artemova, T.I. (2010), «Institut gosudarstvenno-chastnogo partnerstva: mirovoj opyt i realii Ukrainy», Naukovi praci DonNTU, Serija Ekonomichna, Issue 38-2, pp. 110–117 [Online], available at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ Npdntu_ekon/2010_38_2/110.pdf

Boguslavskij, M.M. (2003), Mezhdunarodnoe chastnoe pravo, uchebnik, Mezhdunar. otnoshenija, M., 416 p.

Bubko, O.P. (2011), «Derzhavno-pryvatni partnerstva v Ukrai'ni ta perspektyvy i'h vprovadzhennja na prykladi pidgotovky do Jevro-2012», Naukovyj visnyk L'vivs'kogo derzhavnogo universytetu vnutrishnih sprav, No. 1 (1), pp. 247–282.

Vlasova, V.P. (2015), «Koncesija jak instrument onovlennja portovoi' infrastruktury», Visnyk Akademii' praci i social'nyh vidnosyn FPU, zb. nauk. pr., APSVU, K., Issue. 1 (22), pp. 38–43.

Gapaeva, S.U. (2014), «Uchet dogovorov po kontsessionnym soglasheniyam v sootvetstvii s MSFO i RSBU v organizatsiyakh zhilishchno-kommunal'nogo khozyaystva Rossii», Audit i finansovyj analiz, No. 3, pp. 44–50 p.

Goncharuk, L. (2011), «Ponjattja koncesii' i koncesijnogo dogovoru», Visnyk KNU im. T.G. Shevchenka, Serija Jurydychni nauky, No. 87, pp. 81–83 p.

Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrai'ny (2003), Gospodars'kyj kodeks Ukrai'ny, No. 18, art. 144.

Nizhegorodcev, R.M. (2012.), Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo v innovacionnoj sfere: mirovoj opyt i perspektivy Rossii, in Nizhegorodcev, R.M, Nikitenko, S.M. and Goosen, E.V. ed., Sibirskaja izdatel'skaja gruppa, Kemerovo, 482 p.

Varnavskij, V.G., Klimenko, A.V. and Korolev, V.A. (2010), Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo: teoriya i praktika, uchebnoe posobie, Izdatel'skij dom Gosudarstvennogo universiteta – Vysshaja shkola ekonomiki, M., 287 p.

Dahno, I.I., Babich, G.V. and Baranovs'ka, V.M. (2012), Zovnishn'oekonomichnyj menedzhment, navchal'nyj posibnyk, Centr uchbovoi' literatury, K., 568 p.

Verhovna Rada Ukrai'ny (2010), «Pro derzhavno-pryvatne partnerstvo», Zakon, № 2404-VI, [Online], available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2404-17

Verhovna Rada Ukrai'ny (1999), «Pro koncesii'», Zakon, Oficijnyj visnyk Ukrai'ny, No. 33, 79 p.

Zapatrina, I. and Lebeda, T. (2011), «Derzhavno-pryvatne partnerstvo jak faktor ekonomichnogo zrostannja ta problemy jogo rozvytku v Ukrai'ni», Ekonomist, No. 3, pp. 52–58 p.

Zel'dina, O.R. (2006), «Special'nyj rezhym gospodarjuvannja jak instytut gospodars'kogo prava», Pravo Ukrai'ny, No. 4, pp. 57– 60.

Nejkova, I.S., Derzhavno-pryvatne partnerstvo jak skladova investycijnogo mehanizmu innovacijnogo rozvytku, [Online], available at: http://www.nbuv.gov.ua/ PORTAL/ Soc_Gum/Nvnudpsu/2010_1/2010_1_Neykova.pdf

Pasichnyk, M.V. (2009), «Mehanizmy vprovadzhennja novogo publichnogo menedzhmentu: dosvid SShA», Derzhavne upravlinnja: teorija ta praktyka, No. 1, [Online], available at: http://www.academy.gov.ua/ej/ej9/doc_pdf/Pasichnyk_MV.pdf

Ministerstvо Finansiv Ukrai'ny (2000), Polozhennja (standart) buhgalters'kogo obliku 12 «Finansovi investycii'», nakaz vid 26.04.2000 r., No. 91, [Online], available at: www.rada.gov.ua

Ministerstvо Finansiv Ukrai'ny (2000), Polozhennja (standart) buhgalters'kogo obliku 14 «Orenda», nakaz vid 28.07.2000 r., No. 181.

Poljakova, O.M. (2009), «Derzhavno-pryvatne partnerstvo v Ukrai'ni: problemy stanovlennja», Kommunal'noe hozjajstvo gorodov, nauchno-tehnicheskij sbornik, Tehnika, K., No. 87, pp. 317–322.

Agentstvo SShA z mizhnarodnogo rozvytku (USAID) (2012), «Praktychnyj posibnyk z pidgotovky tehniko-ekonomichnogo obg'runtuvannja ta zastosuvannja metodyky provedennja analizu efektyvnosti zdijsnennja derzhavno-pryvatnogo partnerstva», vid lystopada, [Online], available at: http://new.me. gov.ua/ Services/StreamsService/4433567b-c768-4ee3-aabd-f9cc3aebfdf7

Puchkov, V.V. (2009), «Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo kak forma vzaimodejstvija vlasti i biznesa», Polzunov. al'manah, No. 1, pp. 289–293.

Reznichenko, N.V. (2010), «Modeli gosudarstvenno-chastnogo partnerstva», .Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta, Serija Menedzhment, Issue 4, pp. 58–83 [Online], available at: http://www.vestnikmanagement.spbu.ru/archive/pdf/486.pdf

Sazonov, V.E. (2012), Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo: grazhdansko-pravovye, administrativno-pravovye i finansovo-pravovye aspekty, monografija. M., 492 p., [Online], available at: http://lib2.znate.ru/download/ docs-294457/294457.doc

Trofimova, I.N. (2011), «Transformacija otnoshenij central'noj i mestnoj vlasti v processe decentralizacii upravlenija (opyt evropejskih stran)», ARS ADMINISTRANDI, No. 2, [Online], available at: http://ars-administrandi.com/article/Trofimova_ 2011_2.pdf

Cogla, O.O. (2013), «Teoretychni zasady traktuvannja ponjattja «koncesija», Ekonomichna teorija ta istorija ekonomichnoi' dumky, No. 7 (145), pp. 34–38.

Shylepnyc'kyj, P.I. (2011), Derzhavno-pryvatne partnerstvo: teorija i praktyka, monografija, Instytut regional'nyh doslidzhen' NAN Ukrai'ny, Chernivci, 455 p.

Jaroshenko, L.L. (2016), «Koncesija jak sposib rozvytku transportno-logistychnoi' infrastruktury v Ukrai'ni», Molodyj vchenyj, No. 12.1, pp. 1041–1044, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_12


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Артемова Т.И. Институт государственно-частного партнерства: мировой опыт и реалии Украины / Т.И. Артемова // Наукові праці ДонНТУ / Серія : Економічна. – 2010. – Випуск 38-2. – С. 110–117 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Npdntu_ekon/2010_38_2/110.pdf.
 2. Богуславский М.М. Международное частное право : учебник / М.М. Богуславский. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Междунар. отношения, 2003. – 416 с.
 3. Бубко О.П. Державно-приватні партнерства в Україні та перспективи їх впровадження на прикладі підготовки до Євро-2012 / О.П. Бубко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (1). – С. 247–282.
 4. Власова В.П. Концесія як інструмент оновлення портової інфраструктури / В.П. Власова // Вісник Академії праці і соціальних відносин ФПУ : зб. наук. пр. АПСВУ. – К. : АПСВУ, 2015. – Вип. 1 (22). – С. 38–43.
 5. Гапаева С.У. Учет договоров по концессионным соглашениям в соответствии с МСФО и РСБУ в организациях жилищно-коммунального хозяйства России / С.У. Гапаева // Аудит и финансовый анализ. – 2014. – № 3. – С. 44–50.
 6. Гончарук Л. Поняття концесії і концесійного договору / Л.Гончарук // Вісник КНУ ім. Т.Г. Шевченка / Серія : Юридичні науки. – 2011. – № 87. – С. 81–83.
 7. Господарський кодекс України : за станом на 16.01.2003 р. / Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст. 144.
 8. Государственно-частное партнерство в инновационной сфере: мировой опыт и перспективы России / Р.М. Нижегородцев и др. ; под ред. Р.М. Нижегородцева, С.М. Никитенко, Е.В. Гоосен. – Кемерово : ООО «Сибирская издательская группа», 2012. – 482 с.
 9. Государственно-частное партнерство: теория и практика : учеб. пособие / В.Г. Варнавский, А.В. Клименко, В.А. Королев и др. – М. : Издат. дом Гос. ун-та – Высш. шк. экономики, 2010. – 287 с.
 10. Дахно І.І. Зовнішньоекономічний менеджмент : навч. посіб. / І.І. Дахно, Г.В. Бабіч, В.М. Барановська. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 568 с.
 11. Закон України «Про державно-приватне партнерство» : від 1 лип. 2010 р. № 2404-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2404-17.
 12. Закон України «Про концесії» / Верховна Рада України // Офіційний вісник України. – 1999. – № 33. – 79 с.
 13. Запатріна І. Державно-приватне партнерство як фактор економічного зростання та проблеми його розвитку в Україні / І.Запатріна, Т.Лебеда // Економіст. – 2011. – № 3. – С. 52–58.
 14. Зельдіна О.Р. Спеціальний режим господарювання як інститут господарського права / О.Р. Зельдіна // Право України. – 2006. – № 4. – С. 57–60.
 15. Нейкова І.С. Державно-приватне партнерство як складова інвестиційного механізму інноваційного розвитку / І.С. Нейкова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ PORTAL/Soc_Gum/Nvnudpsu/2010_1/2010_1_Neykova.pdf.
 16. Пасічник М.В. Механізми впровадження нового публічного менеджменту: досвід США / М.В. Пасічник // Державне управління: теорія та практика. – 2009. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.academy.gov.ua/ej/ej9/doc_pdf/Pasichnyk_MV.pdf.
 17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», затверджене наказом Міністерства Фінансів України від 26.04.2000 р. № 91 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua.
 18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000 р. № 181, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.08.2000 р. за № 487/4708.
 19. Полякова О.М. Державно-приватне партнерство в Україні: проблеми становлення/ О.М. Полякова // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – К. : Техніка, 2009. – № 87. – С. 317–322.
 20. Практичний посібник з підготовки техніко-економічного обґрунтування та застосування методики проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства / Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), листопад 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://new.me.gov.ua/ Services/StreamsService/4433567b-c768-4ee3- aabd-f9cc3aebfdf7.
 21. Пучков В.В. Государственно-частное партнерство как форма взаимодействия власти и бизнеса / В.В. Пучков // Ползунов. альманах. – 2009. – № 1. – С. 289–293.
 22. Резниченко Н.В. Модели государственно-частного партнерства / Н.В. Резниченко // Вестник Санкт-Петербургского университета / Серия : Менеджмент. – 2010. – Вып. 4. – С.58–83 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.vestnikmanagement. spbu.ru/archive/pdf/486.pdf.
 23. Сазонов В.Е. Государственно-частное партнерство: гражданско-правовые, административно-правовые и финансово-правовые аспекты : монография / В.Е. Сазонов. – М., 2012. – 492 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://lib2.znate.ru/download/ docs-294457/294457.doc.
 24. Трофимова И.Н. Трансформация отношений центральной и местной власти в процессе децентрализации управления (опыт европейских стран) / И.Н. Трофимова // ARS ADMINISTRANDI. – 2011. – № 2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ars-administrandi.com/article/Trofimova_ 2011_2.pdf.
 25. Цогла О.О. Теоретичні засади трактування поняття «концесія» / О.О. Цогла // Економічна теорія та історія економічної думки. – 2013. – № 7 (145). – С. 34–38.
 26. Шилепницький П.І. Державно-приватне партнерство: теорія і практика : монографія / П.І. Шилепницький // Інститут регіональних досліджень НАН України. – Чернівці, 2011. – 455 с.
 27. Ярошенко Л.Л. Концесія як спосіб розвитку транспортно-логістичної інфраструктури в Україні / Л.Л. Ярошенко // Молодий вчений. – 2016. – № 12.1. – С. 1041–1044 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_12.
Copyright (c) 2019 Володимир Володимирович Ковальчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.