DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2019-1(87)-145-149

Психосемантичний образ робітника як фактор формування робочої сили підприємства

Тарас Юрійович Кулаковський, Ольга Григорівна Кулаковська

Анотація


У статті на основі емпіричного дослідження виявлені особливості образу успішного робітника в уявленнях студентської молоді. Учасниками дослідження стали студенти двох університетів міста Житомира (Житомирського національного агроекологічного університету та Житомирського державного університету ім. І. Франка). Загальна вибірка досліджуваних склала 54 особи з них: 34 – жінки та 20 – чоловіків. На першому етапі дослідження було використано метод ненаправленого асоціативного експерименту та отримано 543 асоціації на слово-стимул (словосполучення) «успішний робітник». З отриманого масиву даних було відібрано 15 найбільш часто вживаних асоціацій та на цій основі розроблено авторський опитувальник з 7-бальною шкалою оцінювання. Опитувальник спрямований на вивчення семантичного змісту образу «успішний робітник» у свідомості студентської молоді. В результаті проведеного факторного аналізу було виділено п’ять факторів, що пояснюють 70,4 % відсотків дисперсії. Встановлено уявлення студентської молоді щодо характеристик успішного робітника, а саме: 1. фінансовий успіх успішного робітника залежить лише від працьовитості; 2. такі характеристики, як професіоналізм, винахідливість у свідомості студентської молоді не асоціюються з рівнем багатства робітника; 3. підкреслюються репутаційні характеристики: плануючий, добропорядний та щедрий; 4. успішний робітник у свідомості студентів позбавлений характеристик, що передбачають прагнення до домінування та високого соціального статусу.

Ключові слова


успішний робітник; метод ненаправленого асоціативного експерименту; факторний аналіз; дисперсія; щедрий; добропорядний; плануючий; працьовитий; багатий; вимогливий; самостійний; амбіційний

Повний текст:

PDF

Посилання


Barchi, B.V. (2017), «Vybir profesii' klijentamy centru zajnjatosti v konteksti social'no-ekonomichnyh zmin», Psyhologichnyj chasopys, No. 1 (5), pp. 186–197.

Vasylenko, O. (2016), «Orijentyry dlja vyboru majbutn'oi' profesii' vypusknykamy zagal'noosvitnih shkil u suchasnyh umovah», Zbirnyk naukovyh prac' Nacional'noi' akademii' derzhavnoi' prykordonnoi' sluzhby Ukrai'ny, Serija Pedagogichni nauky, No. 3 (5), pp. 31–40.

V'juzhanina, S.A. and Kozhevnikova, O.V. (2016), Psihosemantika. Metod semanticheskogo differenciala, uchebno-metodicheskoe posobie, Izdatel'skij centr «Udmurtskij universitet», Izhevsk, 120 p.

Dvornichenko, L.L. (2015), «Filosofs'ko-psyhologichni aspekty profesijnoi' orijentacii' ta samorealizacii' osobystosti v suchasnomu sviti praci», Psyhologija i osobystist', No. 2 (8), Part 1, pp. 272–283.

«90 % bezrobitnyh ukrai'nciv majut' vyshhu osvitu», Derzhsluzhba zajnjatosti, [Online], available at: https://ua.112.ua/suspilstvo/derzhsluzhba-zainiatosti-90-bezrobitnykh-ukraintsiv-maiut-vyshchu-osvitu-478646.html

Zakatnov, D.O. and Parzhnyc'kyj, V.V. (2012), Pidgotovka uchnivs'koi' molodi do vyboru robitnychyh profesij, metodychnyj posibnyk, IPTO NAPN Ukrai'ny, K., 49 p.

Karamushka, L.M. and Gnuskina, G.V. (2012), «Psyhologichni osoblyvosti pidpryjemnyc'koi' dijal'nosti: ocinka pidpryjemcjamy zmistu, osnovnyh motyviv, pozytyvnyh ta negatyvnyh storin pidpryjemnyc'koi' dijal'nosti», Aktual'ni problemy psyhologii', Vol. 1, Issue 35, pp. 107–111, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/appsuh_2012_1_35_24

Kredencer, O.V. (2015), «Doslidzhennja osoblyvostej rozvytku pidpryjemnyc'koi' aktyvnosti personalu osvitnih organizacij», Aktual'ni problemy psyhologii', zbirnyk naukovyh prac' Instytutu psyhologii' imeni G.S. Kostjuka NAPN Ukrai'ny, Instytut psyhologii' imeni G.S. Kostjuka NAPN Ukrai'ny, Issue 42, K., pp. 114–122.

Kredencer, O.V. (2016), «Pidpryjemnyc'ka samoefektyvnist' personalu osvitnih organizacij jak chynnyk rozvytku i'h pidpryjemnyc'koi' aktyvnosti», Organizacijna psyhologija. Ekonomichna psyhologija, naukovyj zhurnal, No. 1, pp. 51–60, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ophep_2016_1_8

Kulakovs'kyj, T.Ju. (2017), «Kognityvnyj pidhid u vyvchenni fenomenu pidpryjemcja», Visnyk Zhytomyrs'kogo derzhavnogo tehnologichnogo universytetu, No. 2 (80), pp. 117–123.

Kulakovs'kyj, T.Ju. and Kulakovs'ka, O.G. (2018), «Genderni osoblyvosti obrazu uspishnogo pidpryjemcja v svidomosti students'koi' molodi», Organizacijna psyhologija. Ekonomichna psyhologija, naukovyj zhurnal, No. 3 (14), pp. 50–56.

Lozovec'ka, V.T. (2012), Profesijna orijentacija molodi v umovah suchasnogo rynku praci, monografija, IPTO NAPN Ukrai'ny, K., 157 p.

Mitjagina, E.V. (2014), «Prichiny utraty prestizha rabochih special'nostej sredi molodezhi, sposoby preodolenija negativnyh tendencij», Vestnik Vjatskogo gosudarstvennogo gumanitarnogo universiteta, pp. 16–27.

«Spysok krai'n za VVP (PKS) na dushu naselennja stanom na 2016 rik», za danymy CRU, [Online], available at: http://merkator.org.ua/dovidnyk/spysok-krajin-za-vvp-pks-na-dushu-naselenna/

Trushnikov, D.Ju., Zakaljukina, E.V., Baklanov, I.L. and other (2009), Formirovanie polozhitel'nogo imidzha rabochih professij. Metodicheskie ukazanija po formirovaniju polozhitel'nogo imidzha rabochih professij, in Ismagilova, I.V. (ed.), TOGIRRO, Tjumen', 52 p.

Chesnokova, L. (2011), «Prestyzh robitnychyh special'nostej – vymogy s'ogodennja», Molod' i rynok, No. 6 (77), pp. 119–122.

Gibb Dyer, W. (1994), «Toward a Theory of Entrepreneurial Careers», Entrepreneurship Theory and Practice, Vol. 19, No. 2, pp. 7–21, [Online], available at: https://doi.org/10.1177/104225879501900202

Hakim, C. (1991), «Grateful slaves and self-made women: fact and fantasy in women’s work orientations», European Sociological Review, Vol. 7, Issue 2, pp. 101–121, [Online], available at: https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.esr.a036590

Wrzesniewski, A., McCauley, C., Rozin, P. and Schwartz, B. (1997), «Jobs, Careers, and Callings: People’s Relations to Their Work», Journal of Research in Personality, Vol. 31, Issue 1, pp. 21–33.

Whiston, S.C. and Keller, B.K. (2004), «The Influences of the Family of Origin on Career Development: A Review and Analysis», The Counseling Psychologist, Vol. 32, No. (4), pp. 493–568, [Online], available at: https://doi.org/10.1177/0011000004265


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Барчі Б.В. Вибір професії клієнтами центру зайнятості в контексті соціально-економічних змін / Б.В. Барчі // Психологічний часопис. – 2017. – № 1 (5). – С. 186–197.
 2. Василенко О. Орієнтири для вибору майбутньої професії випускниками загальноосвітніх шкіл у сучасних умовах / О.Василенко // Збірник наукових праць Національної академії державної прикордонної служби України / Серія : Педагогічні науки. – 2016. – № 3 (5). – С. 31–40.
 3. Вьюжанина С.А. Психосемантика. Метод семантического дифференциала : учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений / С.А. Вьюжанина, О.В. Кожевникова. – Ижевск : Издательский центр «Удмуртский университет», 2016. – 120 с.
 4. Дворніченко Л.Л. Філософсько-психологічні аспекти професійної орієнтації та самореалізації особистості в сучасному світі праці / Л.Л. Дворніченко // Психологія і особистість. – 2015. – № 2 (8). – Ч. 1. – С. 272–283.
 5. 90 % безробітних українців мають вищу освіту / Держслужба зайнятості [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ua.112.ua/suspilstvo/derzhsluzhba-zainiatosti-90-bezrobitnykh-ukraintsiv-maiut-vyshchu-osvitu-478646.html.
 6. Закатнов Д.О. Підготовка учнівської молоді до вибору робітничих професій : методичний посібник / Д.О. Закатнов, В.В. Паржницький. – К. : ІПТО НАПН України, 2012. – 49 с.
 7. Карамушка Л.М. Психологічні особливості підприємницької діяльності: оцінка підприємцями змісту, основних мотивів, позитивних та негативних сторін підприємницької діяльності / Л.М. Карамушка, Г.В. Гнускіна // Актуальні проблеми психології. – 2012. – Т. 1. – Вип. 35. – С. 107– 111 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/appsuh_2012_ 1_35_24.
 8. Креденцер О.В. Дослідження особливостей розвитку підприємницької активності персоналу освітніх організацій / О.В. Креденцер // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – К. : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2015. – Вип. 42. – С. 114–122.
 9. Креденцер О.В. Підприємницька самоефективність персоналу освітніх організацій як чинник розвитку їх підприємницької активності / О.В. Креденцер // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал. – 2016. – № 1. – С. 51–60 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ophep_2016_1_8.
 10. Кулаковський Т.Ю. Когнітивний підхід у вивченні феномену підприємця / Т.Ю. Кулаковський // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2017. – № 2 (80). – С. 117–123.
 11. Кулаковський Т.Ю. Гендерні особливості образу успішного підприємця в свідомості студентської молоді / Т.Ю. Кулаковський, О.Г. Кулаковська // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал. – 2018. – № 3 (14). – С. 50–56.
 12. Лозовецька В.Т. Професійна орієнтація молоді в умовах сучасного ринку праці : монографія / В.Т. Лозовецька. – К. : ІПТО НАПН України, 2012. – 157 с.
 13. Митягина Е.В. Причины утраты престижа рабочих специальностей среди молодежи, способы преодоления негативных тенденций / Е.В. Митягина // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. – 2014. – С. 16–27.
 14. Список країн за ВВП (ПКС) на душу населення станом на 2016 рік : за даними ЦРУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://merkator.org.ua/dovidnyk/spysok-krajin-za-vvp-pks-na-dushu-naselenna/.
 15. Формирование положительного имиджа рабочих профессий. Методические указания по формированию положительного имиджа рабочих профессий / Д.Ю. Трушников, Е.В. Закалюкина, И.Л. Бакланов и др. ; под ред. И.В. Исмагилова. – Тюмень : ТОГИРРО, 2009. – 52 с.
 16. Чеснокова Л. Престиж робітничих спеціальностей – вимоги сьогодення. / Л.Чеснокова // Молодь і ринок. – 2011. – № 6 (77). – C. 119–122.
 17. Gibb Dyer W. Toward a Theory of Entrepreneurial Careers / W.Gibb Dyer // Entrepreneurship Theory and Practice. – Vol. 19. – № 2. – P. 7–21 [Electronic resource]. – Аccess mode : https://doi.org/10.1177/104225879501900202.
 18. Hakim C. Grateful slaves and self-made women: fact and fantasy in women’s work orientations / C.Hakim // European Sociological Review. – 1991. – Vol. 7. – Issue 2. – P. 101–121 [Electronic resource]. – Аccess mode : https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.esr.a036590.
 19.  Jobs, Careers, and Callings: People’s Relations to Their Work / A.Wrzesniewski, C.McCauley, P.Rozin, B.Schwartz // Journal of Research in Personality. – 1997. – Vol. 31. – Issue 1. – P. 21–33.
 20. Whiston S.C. The Influences of the Family of Origin on Career Development: A Review and Analysis. / S.C. Whiston, B.K. Keller // The Counseling Psychologist. – 2004. – Vol. 32. – No. 4. – P. 493–568 [Electronic resource]. – Аccess mode : https://doi.org/10.1177/0011000004265.
Copyright (c) 2019 Тарас Юрійович Кулаковський, Ольга Григорівна Кулаковська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.