DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2019-1(87)-212-215

Сучасні тенденції нової моделі фінансування системи вищої освіти України

Людмила Михайлівна Яременко

Анотація


У статті виділено та охарактеризовано систему вищої освіти, як один із визначальних чинників соціально-економічного розвитку нації України. Доведено, що постійний брак коштів та недостатні обсяги фінансування гальмують розвиток системи вищої освіти України. Досліджено, що система фінансування вищої освіти України замість того щоб виступати основним надійним інструментом на процеси перетворень в університетах, являється лише причиною незадовільної якості національної вищої освіти та негативних результатів в освітній сфері. Описано загальні засади реформування фінансування закладів вищої освіти, які полягають у зміні підходу до фінансування та застосуванні нової моделі фінансування – запровадження формульного підходу до розподілу бюджетних коштів на вищу освіту за окремими показниками. Запропоновано напрями удосконалення щодо зміцнення та розвитку системи вищої освіти України. Акцентовано увагу на збереженні державного фінансування, запровадженні освітнього кредитування та збільшенні інвестицій у науково-дослідну діяльність.

Ключові слова


система вищої освіти; фінансовий механізм; модель фінансування; заклад вищої освіти; показники

Повний текст:

PDF

Посилання


Bahrushyn, V. Jak finansuvaty vyshhu osvitu, jakshho groshej nemaje?, available at: www.osvita.ua/vnz/reform/58765/

Bogolib, T.M. (2006), Finansove zabezpechennja rozvytku vyshhoi' osvity i nauky v transformacijnyj period, monografija, K., 508 р.

Verhovnа Rady Ukrai'ny (2010), Bjudzhetnyj kodeks Ukrai'ny: Kodeks Ukrai'ny, stanom na 08 lypnja, No. 2456-VI available at: www.rada.gov.ua

MON, Dopovidna zapyska Pro reformuvannja finansuvannja ta ekonomichnyh vidnosyn u sferi vyshhoi' osvity, available at: https://mon.gov.ua/

Kozarezenko, L.V. (2010), Social'no-ekonomichna efektyvnist' funkcionuvannja sfery osvitnih poslug, Abstract of dis. k.e.n., spec. 08.00.03, DVNZ «Kyi'vs'kyj nacional'nyj ekonomichnyj universytet im. V.Get'mana», Kyi'v, 21 р.

Kalenjuk, I.S. (2003), Ekonomika osvity, navch. posibnyk, Znannja Ukrai'ny, K., Р. 45–46.

Malyshko, V.V. (2016), «Finansuvannja vyshhoi' osvity v Ukrai'ni: problemy ta perspektyvy», Molodyj vchenyj, No. 2, Р. 64–67.

MON, Nauku v universytetah ocinjuvatymut' za 7 naprjamamy, shhob najkrashhym nadaty bazove finansuvannja – postanova KMU, available at: www.mon.gov.ua/ua/news/nauku-v-universitetah-ocinyuvatimut-za-7-napryamami-shob-najkrashim-nadati-bazove-finansuvannya-postanova-kabminu

MON, Proekt postanovy Kabinetu Ministriv Ukrai'ny «Dejaki pytannja nadannja bazovogo finansuvannja zakladam vyshhoi' osvity v chastyni provadzhennja nymy naukovoi' (naukovo-tehnichnoi') dijal'nosti», available at: https://mon.gov.ua/.../postanova-bazove-finansuvannya-dlya

Jaremenko, L.M. (2007), «Naprjamy udoskonalennja mehanizmu finansuvannja vyshhoi' osvity v Ukrai'ni», Formuvannja rynkovyh vidnosyn v Ukrai'ni, zb. nauk. pr., in Bondar, I.K. (ed.), K., Iss. 7 (74), S. 153–157.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Бахрушин В. Як фінансувати вищу освіту, якщо грошей немає? / В.Бахрушин [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.osvita.ua/vnz/reform/58765/.
  2. Боголіб Т.М. Фінансове забезпечення розвитку вищої освіти і науки в трансформаційний період : монографія / Т.М. Боголіб. – К., 2006. – 508 с.
  3. Бюджетний кодекс України: Кодекс України : станом на 08.07.2010 р. : № 2456-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua.
  4. Доповідна записка Про реформування фінансування та економічних відносин у сфері вищої освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://mon.gov.ua/.
  5. Козарезенко Л.В. Соціально-економічна ефективність функціонування сфери освітніх послуг : автореф. дис. … к.е.н. : Спец. 08.00.03 / Л.В. Козарезенко / ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана». – Київ, 2010. – 21 с.
  6. Каленюк І.С. Економіка освіти: навч. посібик / І.С. Каленюк. – К. : Знання України, 2003. – С. 45–46.
  7. Малишко В.В. Фінансування вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи / В.В. Малишко // Молодий вчений. – 2016. – № 2. – С. 64–67.
  8. Науку в університетах оцінюватимуть за 7 напрямами, щоб найкращим надати базове фінансування – постанова КМУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.mon.gov.ua/ua/news/nauku-v-universitetah-ocinyuvatimut-za-7-napryamami-shob-najkrashim-nadati-bazove-finansuvannya-postanova-kabminu.
  9. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання базового фінансування закладам вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://mon.gov.ua/.../postanova-bazove-finansuvannya-dlya.
  10. Яременко Л.М. Напрями удосконалення механізму фінансування вищої освіти в Україні / Л.М. Яременко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / наук. ред. І.К. Бондар. – К., 2007. – Вип. 7 (74). – С. 153–157.
Copyright (c) 2019 Людмила Михайлівна Яременко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.