DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2019-1(87)-64-71

Науково-практичні проблеми відображення земельних ресурсів у системі бухгалтерського обліку

Руслан Феоктистович Бруханський, Тетяна Анатоліївна Бінчаровська

Анотація


Імплементація ринку землі в Україні актуалізує проблематику обліку земельних ресурсів з позицій генерування точної й достовірної інформації про кількісні, якісні та вартісні показники земельних ресурсів. Таким чином, виникає потреба у дослідженні та вдосконаленні методології бухгалтерського обліку земельних ресурсів. Стаття ідентифікує дискусійні аспекти бухгалтерського обліку земельних ресурсів сільськогосподарського призначення. Досліджено сучасний стан і проблематику синтетичного й аналітичного обліку землі, розглянуто варіативність відображення земельних відносин у системі бухгалтерського обліку. Відсутність єдиної стандартизованої методики бухгалтерського обліку земель та розроблених рекомендацій із відображення земельних ресурсів у звітності сільськогосподарських підприємств зумовлює організаційну та методичну проблематику бухгалтерського обліку операцій із земельними ресурсами. У результаті дослідження встановлено, що фінансовий стан сільськогосподарського підприємства значним чином залежить від достовірності й точності оцінки та обліку земельних ділянок. Однак, чинна система обліку земельних ресурсів сільськогосподарського призначення в Україні не дозволяє відобразити повний спектр характеристик земельних ділянок для зовнішніх і внутрішніх користувачів. Доведено, що для посилення диференціації та аналітичності інформації, до синтетичних рахунків, призначених для обліку земель, доцільно відкривати додаткові субрахунки другого та третього порядку.

Ключові слова


земля; земельні ресурси; ринок землі; бухгалтерський облік; облік землі; землі сільськогосподарського призначення

Повний текст:

PDF

Посилання


Bryndzja, Z.F. (2012), «Formuvannja i funkcionuvannja oblikovogo vidobra¬zhennja operacij z kupivli-prodazhu zemel'nyh diljanok riznyh form vlasnosti», Galyc'kyj ekonomichnyj visnyk, No. 2 (35), pp. 170–180.

Dodonova, M.V. and Bunchuk, N.A. (2009), «Metodicheskie podhody k otrazheniju zemel' sel'skohozjajstvennogo naznachenija v sinteticheskom uchete i finansovoj otchetnosti predprijatij», Jekonomicheskie nauki, Serija Uchet i audit [On-line], available at: http://www.rusnauka.com/22_PNR_2009/ Economics/49965.doc.html

Zhuk, V.M. (2012), «Priorytetnist' oblikovo-finansovoi' skladovoi' u zaluchenni zemel' sil's'kogospodars'kogo pryznachennja do ekonomichnogo oborotu», Zbirnyk naukovyh prac' Vinnyc'kogo nacional'nogo agrarnogo universytetu, Vol. 1 (56), VNAU, Vinnycja, pp. 37–47.

Ishhenko, Ja.P. and Severynenko, T.V. (2012), «Vdoskonalennja obliku zemel' sil's'kogospodars'kogo pryznachennja ta ocinky prav korystuvannja zemel'nymy diljankamy», Zbirnyk naukovyh prac' VNAU, Serija Ekonomika, No. 1 (56), pp. 102–107.

Kirejcev, G.G. (2007), Rozvytok buhgalters'kogo obliku: teorija, profesija, mizhpredmetni zv’jazky, monografija, ZhDTU, Zhytomyr, 236 p.

Ministerstvo finansiv Ukrai'ny (2013), «Zagal'ni vymogy do finansovoi' zvitnosti», Nacional'ne polozhennja (standart) buhgalters'kogo obliku 1, nakaz, N 73, zatv. vid 07 ljutogo, [On-line], available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13

Ostapchuk, S.M. (2014), «Buhgalters'kyj oblik vykorystannja zemel' sil's'kogospodars'kogo pryznachennja: suchasnyj stan ta potencijni mozhlyvosti jogo udoskonalennja», Oblik i finansy, No. 2 (64), pp. 56–65.

Ministerstvo finansiv Ukrai'ny (2001), «Orenda», Polozhennja (standart) buhgalters'kogo obliku 14, nakaz, zatv. vid 28 lypnja, [On-line], available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0487-00

Ministerstvo finansiv Ukrai'ny (2007), «Investycijna neruhomist'», Polozhennja (standart) buhgalters'kogo obliku 32, nakaz, zatv. vid 02 lypnja, [On-line], available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0823-07

Ministerstvo finansiv Ukrai'ny (2000), «Osnovni zasoby», Polozhennja (standart) buhgalters'kogo obliku 7, nakaz, zatv. vid 27 kvitnja, [On-line], available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00

Ministerstvo finansiv Ukrai'ny (1999), «Nematerial'ni aktyvy», Polozhennja (standart) buhgalters'kogo obliku 8, nakaz, zatv. vid 18 zhovtnja, [On-line], available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99

Jarmoljuk, O.F. (2008), Oblik zemel'nyh resursiv na sil's'kogospodars'kyh pidpryjemstvah, Dyss. of k.e.n., spec. 08.00.09, In-t agrar. ekonomiky UAAN, Kyi'v, 200 p.

Lawry, S., Samii, C., Hall, R., Leopold, A., Hornby, D. and Mtero, F. (2014), «The impact of land property rights interventions on investment and agricultural productivity in developing countries: a systematic review», Campbell Systematic Reviews, 2014:1, [On-line], DOI: 10.4073/csr.2014.1.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Бриндзя З.Ф. Формування і функціонування облікового відображення операцій з купівлі-продажу земельних ділянок різних форм власності / З.Ф. Бриндзя // Галицький економічний вісник. – 2012. – № 2 (35). – С. 170–180.
 2. Додонова М.В. Методические подходы к отражению земель сельскохозяйственного назначения в синтетическом учете и финансовой отчетности предприятий / М.В. Додонова, Н.А. Бунчук // Экономические науки. Серия : Учет и аудит [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/22_PNR_2009/ Economics/49965.doc.htm.
 3. Жук В.М. Пріоритетність обліково-фінансової складової у залученні земель сільськогосподарського призначення до економічного обороту / В.М. Жук // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – Вінниця : ВНАУ, 2012. – Вип. 1 (56). – С. 37–47.
 4. Іщенко Я.П. Вдосконалення обліку земель сільськогосподарського призначення та оцінки прав користування земельними ділянками/ Я.П. Іщенко, Т.В. Севериненко // Збірник наукових праць ВНАУ. Серія : Економіка. – 2012. – № 1 (56). – С. 102–107.
 5. Кірейцев Г.Г. Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжпредметні зв’язки : монографія / Г.Г. Кірейцев. – Житомир : ЖДТУ, 2007. – 236 с.
 6. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» : наказ : затв. вiд 07.02.2013 р. : N 73 / Мiнiстерство фiнансiв України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.
 7. Остапчук С.М. Бухгалтерський облік використання земель сільськогосподарського призначення: сучасний стан та потенційні можливості його удосконалення / C.М. Остапчук // Облік і фінанси. – 2014. – № 2 (64). – С. 56–65.
 8. Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 14 «Оренда» : наказ : затв. вiд 28.07.2001 р. / Мiнiстерство фiнансiв України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0487-00.
 9. Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 32 «Інвестиційна нерухомість» : наказ : затв. вiд 02.07.2007 р. / Мiнiстерство фiнансiв України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0823-07.
 10. Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 7 «Основні засоби» : наказ : затв. вiд 27.04.2000 р. / Мiнiстерство фiнансiв України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00.
 11. Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 8 «Нематерiальнi активи» : наказ : затв. вiд 18.10.1999 р. / Мiнiстерство фiнансiв України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99.
 12. Ярмолюк О.Ф. Облік земельних ресурсів на сільськогосподарських підприємствах : дис. … к.е.н. : спец. 08.00.09 / О.Ф. Ярмолюк ; Ін-т аграр. економіки УААН. – К., 2008. – 200 с.
 13. The impact of land property rights interventions on investment and agricultural productivity in developing countries : a systematic review / S.Lawry, C.Samii, R.Hall and others // Campbell Systematic Reviews. – 2014:1 [On-line]. DOI : 10.4073/csr.2014.1.
Copyright (c) 2019 Руслан Феоктистович Бруханський, Тетяна Анатоліївна Бінчаровська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.