DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2019-1(87)-42-47

Сучасні тенденції розвитку сільського господарства в контексті забезпечення його економічної безпеки

Ганна Юріївна Ткачук

Анотація


Надзвичайно актуальної проблемою сьогодення є визначення ефективності та встановлення тенденцій розвитку сільськогосподарських підприємств з точки зору забезпечення їх економічної безпеки. З урахуванням специфіки сільськогосподарського виробництва встановлено наступні складові його економічної безпеки, серед яких виділено: фінансову, ресурсно-технічну, кадрову, виробничу, екологічну та збутову. Проаналізувавши загальну динаміку розвитку кожної складової окремо встановлено, що показники фінансового стану відзначають ефективність господарювання підприємств, а саме зменшення збиткових та збільшення прибуткових господарств. Показники забезпеченості активами підприємств також показали позитивні зрушення. Ресурсно-технічна складова характеризується суттєвим зменшенням кількості наявних технічних засобів на підприємствах, проте введена техніка має більш високу потужність та продуктивність. Кадрова складова потребує негайного переосмислення, адже відтік спеціалістів та молоді із сільських місцевостей, вимагає прийняття найскоріших заходів регулюючого впливу на підвищення престижу сільськогосподарського виробництва та розвитку інфраструктури на селі. Виробнича безпека на підприємствах галузі вирізняється позитивними змінами, отже підприємства працюють ефективно, нарощуючи усі показники, забезпечуючи тим самим й продовольчу безпеку держави. Щодо екологічної безпеки, то тут спостерігається негативна ситуація за якої, багато господарств нарощують обсяги внесення мінеральних добрив в ґрунт та збільшують обсяги виробництва технічних культур. Збутова складова показує, що експорт продукції сільськогосподарських підприємств переважає над імпортом, хоча обсяги експорту також зменшуються.

Ключові слова


сільське господарство; економічна безпека; складові економічної безпеки; тенденції розвитку

Повний текст:

PDF

Посилання


Ukrstat (2018), Social'no-ekonomichnyj rozvytok Ukrai'ny za sichen'–kviten', available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/infografika/2018/soes/ukr/sed/ser_04_2018.pdf

Tkachuk, V.I., Prokopchuk, O.A. and Jaremova, M.I. (2013), Ekonomichna bezpeka ta stijkist' sil's'kogospodars'kyh pidpryjemstv, monografija, Vydavnyctvo «Volyn'», Zhytomyr, 276 р.

Kachanivs'ka, Ju.I. (2015), «Ekonomichno bezpeka sil's'kogospodars'kyh pidpryjemstv», Naukovyj Visnyk L'vivs'kogo derzhavnogo universytetu vnutrishnih sprav, No. 1, Р. 98–105.

Greshhak, M.G., Kolot, V.M., Nalyvajko, A.P. and others (2000), Ekonomika pidpryjemstva: pidruchnyk, in Pokropyvnogo. S.F. (ed.), 2nd, pererob. ta dop., KNEU, K., 528 р.

Yl'jashenko, S.N. (2003), «Sostavljajushhye эkonomycheskoj bezopasnosty predpryjatyja y podhodы k yh ocenke», Aktual'ni problemy ekonomiky, No. 3 (21), Р. 12–19.

Ukrstat, Derzhavna sluzhba statystyky Ukrai'ny, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/

«Sil's'ke gospodarstvo Ukrai'ny», Statystychnyj zbirnyk 2017, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/09/zb_sg2017_pdf.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Соціально-економічний розвиток України за січень–квітень 2018 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/infografika/2018/soes/ukr/sed/ser_04_2018.pdf.
  2. Ткачук В.І. Економічна безпека та стійкість сільськогосподарських підприємств : монографія / В.І. Ткачук, О.А. Прокопчук, М.І. Яремова. – Житомир : «Видавництво «Волинь», 2013. – 276 с.
  3. Качанівська Ю.І. Економічно безпека сільськогосподарських підприємств / Ю.І. Качанівська // Науковий Вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2015. – № 1. – С. 98–105.
  4. Економіка підприємства: підручник / М.Г. Грещак, В.М. Колот, А.П. Наливайко та інші / за заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К. : КНЕУ, 2000. – 528 с.
  5. Ильяшенко С.Н. Составляющие экономической безопасности предприятия и подходы к их оценке / С.Н. Ильяшенко // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 3 (21). – С. 12–19.
  6. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.
  7. Сільське господарство України // Статистичний збірник 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/09/zb_sg2017_pdf.pdf.
Copyright (c) 2019 Ганна Юріївна Ткачук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.