DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2019-1(87)-29-35

Обґрунтування характеристик кадрового потенціалу підприємств

Валентина Володимирівна Смачило, Катерина Андріївна Цесельська

Анотація


Глобалізаційна та інноваційні процеси, якими охоплені всі сфери суспільства, змінюють умови до управління людиною в соціально-економічних процесах, актуалізуючи дослідження в сфері обґрунтування критеріїв та необхідних характеристик. Тому основною метою дослідження є обґрунтування теоретичного базису сутнісного навантаження соціально-економічної категорії кадровий потенціал підприємства. На основі авторських досліджень було визначено сутнісне навантаження вказаної категорії, яке передбачає семантичний аналіз понять «здібності», «можливості», «характеристики», «кількісні характеристики», «якісні характеристики». Запропоновано для відбору характеристик кадрового потенціалу підприємства застосовувати адаптовані SMART-критерії, які передбачають: конкретність, вимірюваність, бажаність та/або узгодженість з більш високим рівнем, значимість та/або доцільність, а також перехідність, змінність. Бінарний підхід дозволив із множини характеристик кадрового потенціалу, що була сформована на основі огляду наукових публікацій, встановити основні. Обрані характеристики дозволять визначити в подальшому показник або групу показників, що доцільно використовувати для оцінювання рівня кадрового потенціалу підприємства.

Ключові слова


кадровий потенціал підприємства; характеристика; здібність; SMART-критерії; кількісні та якісні характеристики

Повний текст:

PDF

Посилання


Satish, Kumar Kalra (1997), Human potential management: time to move beyond the concept of human resource management, [Online], available at: https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/03090599710171431

«Akademichnyj tlumachnyj slovnyk», [Online], available at: http://sum.in.ua/

Bilorus, T.V. (2007), Strategichne upravlinnja kadrovym potencialom pidpryjemstva, monografija, NADPSU, Irpin', 174 p.

uk.worldwidedictionary.org, «Vsesvitnij slovnyk ukrai'ns'koi' movy», [Online], available at: https://uk.worldwidedictionary.org/%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8Chttps://posibnyky.vntu.edu.ua/psihologiya/slov.htm

Garmider, L.D. (2011), «Soderzhanie ponjatija kadrovogo potenciala predprijatija v dinamichnyh uslovijah sovremennoj jekonomiki», Bjuleten' Mіzhnarodnogo Nobelіvs'kogo ekonomіchnogo forumu, No. 1 (4). – pp. 93–99.

Geber, N.A. (2013), «Do pytannja sutnosti konceptu «kadrovyj potencial pidpryjemstva», Visnyk ONU im. I.I. Mechnikova, Vol. 18, Issue 4/1, pp. 102–105.

Gryn'ova, V.M. and Pysarevs'ka, G.I. (2012), Upravlinnja kadrovym potencialom pidpryjemstva, monografija, Vyd. HNEU, Harkiv, 228 p.

Zajchenko, I.V. (2011), «Teoretyko-metodologichni pidhody do vyznachennja sutnosti ponjattja «kadrovyj potencial pidpryjemstva», Visnyk KTU, Vol. 28, pp. 260–264.

www.google.com, «Kalejdoskop tlumachen'», [Online], available at: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjM-bHfqeXdAhWDlCwKHesHB2Y4ChAWMAV6BAgCEAI&url=http%3A%2F%2Fippo.if.ua%2Fuprav%2Ffiles%2FObdarov.doc&usg=AOvVaw29LmWFMjkGPOl_4eGPJoX7

www.subject.com.ua, «Kul'turologichnyj slovnyk», [Online], available at: http://www.subject.com.ua/culture/dict/552.html

Mashyko, E.S. (2012), «Teoretychni zasady doslidzhennja sutnosti kadrovogo potencialu na galuzevomu rivni», Biznes-Inform, No. 8, pp. 128–130.

Mihov, L.I. (2014), «Sutnist' kategorii' ta strukturni skladovi kadrovogo potencialu pidpryjemstva», Visnyk Berdjans'kogo universytetu menedzhmentu i biznesu, No. 3 (27), pp. 101–105.

Penjuk, V.O. (2015), «Kadrovyj potencial pidpryjemstva torgivli: vyznachennja ta skladovi element», Biznes-Inform, No. 6, pp. 240–248.

Skvorcov, D.I., Innovacija, innovacijnist' ta innovacijnyj rozvytok z pozycij ekonomichnoi' teorii', [Online], available at: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/24636/1/46-309-314.pdf

Skoruk, O.V. (2016), «Teoretychni osnovy formuvannja ta vykorystannja kadrovogo potencialu sub’jektiv pidpryjemnyctva», Naukovyj visnyk Uzhgorods'kogo nacional'nogo universytetu, Vol. 7, Part 3, pp. 95–98.

«Slovnyk psyhologichnyh terminiv», [Online], available at: http://nuph.edu.ua/slovnik-psihologichnih-terminiv/

«Slovnyk psyhologo-pedagogichnyh ponjat' i terminiv», [Online], available at: http://ru.osvita.ua/school/method/psychology/1270/

Smachylo, V.V. (2016), «Kvintesencija ta ponjatijno-semantychnyj analiz social'no-ekonomichnoi' kategorii' «kadrovyj potencial pidpryjemstva», Mehanizm reguljuvannja ekonomiky, No. 3, [Online], available at: http://mer.fem.sumdu.edu.ua/index.php?cmd=view_article&article_id=444&issue_id=30

Smachylo, V.V. (2016), «Rivnevo-ijerarhichna demarkacija social'no-ekonomichnoi' kategorii' «Kadrovyj potencial», Rozvytok metodiv upravlinnja ta gospodarjuvannja na transporti, zb-k nauk. prac', Vol. 3 (56), Odesa, pp. 138–155.

Smachylo, V.V. (2017), «Teoretychni zasady strukturyzacii' kadrovogo potencialu pidpryjemstva», Social'no-trudovi vidnosyny: teorija ta praktyka, zb-k nauk. prac', Vol. 2 (14), KNEU im. V.Get'mana, Kyi'v, pp. 215–225.

www.psychologos.ru, «Jenciklopedija prakticheskoj psihologii», [Online], available at: https://www.psychologos.ru/articles/view/smart-SMART-kriterii-gramotno-postavlennoy-celi


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Satish Kumar Kalra Human potential management: time to move beyond the concept of human resource management / Satish Kumar Kalra. – 1997 [Online]. – Access mode : https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/03090599710171431.
 2. Академічний тлумачний словник [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sum.in.ua/.
 3. Білорус Т.В. Стратегічне управління кадровим потенціалом підприємства : монографія / Т.В. Білорус. – Ірпінь : НАДПСУ, 2007. – 174 с.
 4. Всесвітній словник української мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.worldwidedictionary.org/%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8Chttps://posibnyky.vntu.edu.ua/psihologiya/slov.htm.
 5. Гармидер Л.Д. Содержание понятия кадрового потенциала предприятия в динамичных условиях современной экономики / Л.Д. Гармидер // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. – 2011. – № 1 (4). – C. 93–99.
 6. Гебер Н.А. До питання сутності концепту «кадровий потенціал підприємства» / Н.А. Гебер // Вісник ОНУ ім. І.І. Мечнікова, 2013. – Т. 18. – Вип. 4/1 – С. 102–105.
 7. Гриньова В.М. Управління кадровим потенціалом підприємства : монографія / В.М. Гриньова, Г.І. Писаревська. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2012. – 228 с.
 8. Зайченко І.В. Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності поняття «кадровий потенціал підприємства» / І.В. Зайченко // Вісник КТУ. – 2011. – Вип. 28. – С. 260–264.
 9. Калейдоскоп тлумачень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjM-bHfqeXdAhWDlCwKHesHB2Y4ChAWMAV6BAgCEAI&url=http%3A%2F%2Fippo.if.ua%2Fuprav%2Ffiles%2FObdarov.doc&usg=AOvVaw29LmWFMjkGPOl_4eGPJoX7.
 10. Культурологічний словник [Електронний ресурс]. – Режим доступу. – http://www.subject.com.ua/culture/dict/552.html.
 11. Машико Е.С. Теоретичні засади дослідження сутності кадрового потенціалу на галузевому рівні / Е.С. Машико // Бізнес-Інформ. 2012. – № 8 – С. 128–130.
 12. Міхов Л.І. Сутність категорії та структурні складові кадрового потенціалу підприємства / Л.І. Міхов // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2014. – № 3 (27). – С. 101–105.
 13. Пенюк В.О. Кадровий потенціал підприємства торгівлі: визначення та складові елементи / В.О. Пенюк // Бізнес-Інформ. – 2015. – № 6. – С. 240–248.
 14. Скворцов Д.І. Інновація, інноваційність та інноваційний розвиток з позицій економічної теорії / Д.І. Скворцов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/24636/1/46-309-314.pdf.
 15. Скорук О.В. Теоретичні основи формування та використання кадрового потенціалу суб’єктів підприємництва / О.В. Скорук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2016. – Вип. 7, Ч. 3. – С. 95–98.
 16. Словник психологічних термінів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nuph.edu.ua/slovnik-psihologichnih-terminiv/.
 17. Словник психолого-педагогічних понять і термінів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ru.osvita.ua/school/method/psychology/1270/.
 18. Смачило В.В. Квінтесенція та понятійно-семантичний аналіз соціально-економічної категорії «кадровий потенціал підприємства» / В.В. Смачило // Механізм регулювання економіки. – 2016. – № 3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mer.fem.sumdu.edu.ua/index.php?cmd=view_article&article_id=444&issue_id=30.
 19. Смачило В.В. Рівнево-ієрархічна демаркація соціально-економічної категорії «Кадровий потенціал» / В.В. Смачило // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті : зб-к наук. праць. – Одеса. – 2016. – Вип. 3 (56) – С. 138–155.
 20. Смачило В.В. Теоретичні засади структуризації кадрового потенціалу підприємства / В.В. Смачило // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб-к наук. праць. – Київ : КНЕУ ім. В.Гетьмана, 2017. – Вип. 2 (14). – С. 215–225.
 21. Энциклопедия практической психологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.psychologos.ru/articles/view/smart-SMART---kriterii-gramotno-postavlennoy-celi.
Copyright (c) 2019 Валентина Володимирівна Смачило, Катерина Андріївна Цесельська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.