DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2019-1(87)-92-96

Формування ефективної організаційної структури бухгалтерської служби

Світлана Михайлівна Лайчук

Анотація


Метою статті є визначення оптимальної організаційної структури бухгалтерської служби для покращення ефективності роботи даного підрозділу та підприємства в цілому. Проаналізовано вплив факторів на структуру бухгалтерської служби, серед яких: розмір підприємства; сукупність видів діяльності; номенклатура внутрішніх і зовнішніх користувачів бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності; складність організаційної структури підприємства; складність технології виробництва; ступінь зближення та інтеграції фінансового та податкового обліку; рівень організації управлінського обліку; необхідність складання фінансової звітності за Міжнародними стандартами фінансової звітності. Підкреслено необхідність вирішення питання щодо централізації та децентралізації бухгалтерського обліку як однієї із складових частин облікової політики підприємства. Запропоновано застосовувати комбінований вид бухгалтерської служби, що пов’язаний із комбінуванням ознак централізованого і децентралізованого обліку. Перспективою подальших досліджень є визначення оптимальної чисельності облікових працівників і розподілу обов’язків між ними.

Ключові слова


бухгалтерська служба; організаційна структура; вид бухгалтерської служби; централізована бухгалтерія; децентралізована бухгалтерія

Повний текст:

PDF

Посилання


Grabchuk, I.L., Lajchuk, S.M. and Ljahovych, G.I. (2017), «Autsorsyng ta insorsyng jak instrumenty pobudovy optymal'noi' struktury buhgalters'koi' sluzhby pidpryjemstva», Biznes Inform, No. 11, Pp. 318–322.

Dodonov, A.A. (1964), Problemy bukhgalterskogo ucheta v promyshlenosti SSSR, Ekonomika, M., 324 p.

Kir'yanova, Z.V., Trusov, A.D. (1974), Bukhgalterskiy uchet v usloviyakh ASUP, Finansy, M., 160 p.

Mislavskaya, N.A. (2014), «Organizatsionnye aspekty ucheta i otsenki khozyaystvennykh protsessov deyatel'nosti ekonomicheskikh sub"ektov», Ekonomika i sotsium, No. 4–3 (13), Pp. 1351–1357.

Polenova, S.N. (2017), «Ob usloviyakh organizatsii ratsional'noy bukhgalterskoy sluzhby v sub"ektakh ekonomiki», Bukhgalterskiy uchet v byudzhetnykh i nekommercheskikh organizatsiyakh, No. 1, Pp. 2–

Rozheljuk, V.M. (2015), Organizacija buhgalters'kogo obliku dijal'nosti pidpryjemstv z pererobky sil's'kogospodars'koi' produkcii', Abstract of diss. d.e.n., Spec. 08.00.09. – Buhgalters'kyj oblik, analiz ta audyt (za vydamy ekonomichnoi' dijal'nosti), 455 р.

Sokolov, Ya.V. (1996), Bukhgalterskiy uchet: ot istokov do nashikh dney, Audit, M., YuNITI, 638 p.

Khoup, Dzh. and Freyzer, R. (2007), Za gran'yu byudzhetirovaniya. Kak rukovoditelyam vyrvat'sya iz lovushki ezhegodnykh planov, Vershina, Moskva, 272 p.

Shyhun, M.M. (2011), «Novi typy orhanizatsiinykh struktur bukhhalterskoi sluzhby ta yikh rozvytok», Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu, No. 1, Pp. 401–410.

Jensen, Michael C. (1998), «Organization Theory and Methodology», Harvard University Press, Accounting Review, Vol. LVIII, No. 2, Pp. 319–339 Available at: https://ssrn.com/abstract=94036

Khajavi, Shokrollah and Nazemi, Amin (2006), Innovation in Management Accounting: The Needs of World-Class Firms, Available at: https://ssrn.com/abstract=949200


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Грабчук І.Л. Аутсорсинг та інсорсинг як інструменти побудови оптимальної структури бухгалтерської служби підприємства / І.Л. Грабчук, С.М. Лайчук, Г.І. Ляхович // Бізнес Інформ. – 2017. – № 11. – C. 318–322.
 2. Додонов А.А. Проблемы бухгалтерского учета в промышлености СССР / А.А. Додонов. – М. : Экономика, 1964. – 324 с.
 3. Кирьянова З.В. Бухгалтерский учет в условиях АСУП / З.В. Кирьянова, А.Д. Трусов. – М. : Финансы, 1974. – 160 с.
 4. Миславская Н.А. Организационные аспекты учета и оценки хозяйственных процессов деятельности экономических субъектов / Н.А. Миславская // Экономика и социум. − 2014. − № 4–3 (13). − С. 1351–1357.
 5. Поленова С.Н. Об условиях организации рациональной бухгалтерской службы в субъектах экономики / С.Н. Поленова // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. – 2017. – № 1. – С. 2–9.
 6. Рожелюк В.М. Організація бухгалтерського обліку діяльності підприємств з переробки сільськогосподарської продукції : дис. … д.е.н. : Спеціальність 08.00.09. – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / В.М. Рожелюк. – Нац. акад. аграр. наук України ; Нац. наук. центр «Ін-т аграр. економіки». − Київ, 2015. − 455 с.
 7. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней / Я.В. Соколов. – М. : Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 638 с.
 8. Хоуп Дж. За гранью бюджетирования. Как руководителям вырваться из ловушки ежегодных планов / Дж.Хоуп, Р.Фрейзер / пер. с англ. Р. В. Кащеева. – Москва : Вершина, 2007. – 272 с.
 9. Шигун М.М. Нові типи організаційних структур бухгалтерської служби та їх розвиток / М.М. Шигун // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Серія : Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. – 2011. – Вип. 1. – С. 401–410.
 10. Jensen Michael C. Organization Theory and Methodology / Michael C. Jensen // Foundations of organizational strategy, Harvard University Press 1998. – Accounting Review. – Vol. LVIII. – No. 2. – Pp. 319–339, Access mode: https://ssrn.com/abstract=94036.
 11. Khajavi Shokrollah Innovation in Management Accounting: The Needs of World-Class Firms / Khajavi Shokrollah, Nazemi Amin. – 2006, Access mode: https://ssrn.com/abstract=949200
Copyright (c) 2019 Світлана Михайлівна Лайчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.