DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2019-1(87)-17-23

Використання показників часу при оцінюванні економічної безпеки підприємств

Євгенія Володимирівна Міщук

Анотація


У статті обґрунтовано, що основним етапом при оцінюванні як окремої складової, так і усієї економічної безпеки підприємства є оцінювання величину часу, на який підприємство відстає у забезпеченні цієї складової безпеки та загального бажаного рівня економічної безпеки. Визначено, що безпосередньо час не є механізмом прояву закономірностей і тенденцій, але він акумулює дії основних чинників і виражає їх у рівнянні тренду. Прийнято припущення, що на основі часу можна виразити вплив усіх основних чинників. Економічна безпека підприємства представлена ієрархічною структурою, на нижчих рівнях якої знаходяться окремі її складові, що інтегруючись, утворюють інші види економічної безпеки, що знаходяться на вищих рівнях цієї ієрархії. У ситуаціях, коли підприємство не відстає у забезпеченні певного рівня безпеки (оціненого через визначені планові та нормативні значення встановлених індикаторів безпеки), дефіцит часу дорівнює нулю. У такому разі запропоновано оцінити запас часу для досягнення економічною безпекою певного рівня (часу, для забезпечення як окремих складових безпеки, так і усієї економічної безпеки у цілому). Загальний час запропоновано визначати сумою часу, необхідного для досягнення встановлених значень (нормативів, планів тощо) окремими індикаторами економічної безпеки та її складових. Показано, що у випадках можливості паралельного здійснення процесів забезпечення різних складових економічної безпеки шукана величина часу становитиме не суму, а максимум із його відповідних величин, необхідних для вказаного забезпечення. Встановлено, що під час інтегрування знайдених показників часу для оцінки тих видів економічної безпеки, які знаходяться на вищих рівнях її ієрархічної структури доцільно застосовувати два підходи. За першим із них запропоновано визначати показники часу на основі використання функцій трендів, які характеризують фактичні усереднені тенденції процесів, що аналізуються, у часі, їх зовнішні прояви, зважені на відповідні коефіцієнти вагомості. За другим підходом використовуються безпосередньо часові періоди, визначені на основі прогнозування. Уперше запропоновано визначати швидкість зміни показників-індикаторів економічної безпеки.


Ключові слова


дефіцит часу; безпека поточних економіко-виробничих інтересів; запас часу; ієрархія; критерії оцінювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Glyns'ka, A.Je. (2014), «Parametry chasu v konteksti upravlinnja rezul'tatyvnistju organizacii'», Biznes Inform., № 8, pp. 189–192.

Turylo, A.M. and Nusinova, Ja.V. (2007), «Analiz rezul'tatyvnosti investycijnyh proektiv z vykorystannjam koeficijenta normalizacii'», Ekonomika: problemy teorii' ta praktyky, zb. nauk. prac', Issue 233, Vol. 2, DNU, Dnipropetrovs'k, pp. 449–458.

Nusinov, V.Ja., Molodec'ka, O.M. and Ponomarenko, K.O. (2012), «Investycii' jak instrument pidvyshhennja ekonomichnoi' bezpeky biznesu», Investycii': praktyka ta dosvid, No. 23, pp. 11–14.

Fedorchak, O.Je. (2016), Ekonomichne ocinjuvannja ta reguljuvannja mehanizmiv zaluchennja investycij na pidpryjemstvo, Abstract of. dyss. k.e.n., Nacional'nyj universytet «L'vivs'ka politehnika», L'viv, 22 p.

Savchuk, V.P. (2009), Strategija + Finansy: uroki prinjatija biznes-reshenij dlja rukovoditelej, Companion Group, Kiїv, 352 p.

Bobrysheva-Shkarlet, T.O. (2001), «Oznaky i kryterii' kryzovyh javyshh u pidpryjemnyc'kij dijal'nosti», in Dem'janenko, S.I. (ed.), Ekonomika ta pidpryjemnyctvo, zb-k nauk. prac' molodyh uchenyh ta aspirantiv, Vol. 6, KNEU, Kyi'v, pp. 118–125.

Zhuravel', M.Ju., Polozova, T.V. and Storozhenko, O.V. (2011), «Formuvannja systemy pokaznykiv ocinky rivnja informacijnoi' bezpeky pidpryjemstva», Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, No. 33, pp. 171–177.

Nusinova, Ja.V. (2006), «Systema pokaznykiv ocinky finansovoi' stabil'nosti pidpryjemstv, pobudovanyh na osnovi vlasnogo kapitalu», Ekonomika: problemy teorii' ta praktyky, zb-k nauk. prac', Issue 220, Vol. 3, DNU, Dnipropetrovs'k, pp. 638–643.

Nusinov, V.Ja., Nusinova, O.V., Lobov, S.P. and others (2011), Diagnostyka kryzy v systemi antykryzovogo upravlinnja pidpryjemstvamy, monografija, FOP Chernjavs'kyj D.V., Kryvyj Rig, 408 p.

Nusinova, O.V. and Molodec'ka, O.M. (2011), Kompleksna ocinka social'no-ekonomichnoi' bezpeky pidpryjemstva (na prykladi pidpryjemstv girnychodobuvnoi' promyslovosti), monografija, Dionis (FOP Chernjavs'kyj D.V.), Kryvyj Rig, 240 p.

Nusinova, O.V. (2011), Ocinka finansovoi' bezpeky pidpryjemstv, monografija, Dionis (FOP Chernjavs'kyj D.V.), Kryvyj Rig, 192 p.

Nusinov, V.Ja., Astaf'jeva, K.O. and Nusinova, O.V. (2015), Ocinka rivnja ekonomichnoi' bezpeky pidpryjemstva na vsih etapah rozvytku, monografija, DVNZ «Kryvoriz. nac. un-t», FOP Chernjavs'kyj D.O., Kryvyj Rig, 185 p.

Nusinov, V.Ja. and Jarova, A.B. (2012), Diagnostyka kryzovogo stanu pidpryjemstv z urahuvannjam faktora chasu, monografija, Dionis (FOP Chernjavs'kyj D.O.), Kryvyj Rig, 204 p.

Semenova, T.V. and Chernjavs'kyj, I.L. (2018), «Ocinka efektyvnosti energozberigajuchyh tehnologij», Molodyj vchenyj, No. 5 (57), pp. 752–755.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Глинська, А.Є. Параметри часу в контексті управління результативністю організації / А.Є. Глинська // Бізнес Інформ. – 2014. – № 8. – С. 189–192.
 2. Турило А.М. Аналіз результативності інвестиційних проектів з використанням коефіцієнта нормалізації / А.М. Турило, Я.В. Нусінова // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Вип. 233. – Т. 2. – Дніпропетровськ, ДНУ. – 2007. – С. 449–458.
 3. Нусінов В.Я. Інвестиції як інструмент підвищення економічної безпеки бізнесу / В.Я. Нусінов, О.М. Молодецька, К.О. Пономаренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 23. – С. 11–14.
 4. Федорчак О.Є. Економічне оцінювання та регулювання механізмів залучення інвестицій на підприємство : автореф. дис. … к.е.н. / О.Є. Федорчак ; Національний університет «Львівська політехніка». – Львів. – 2016. – 22 с.
 5. Савчук В.П. Стратегия + Финансы: уроки принятия бизнес-решений для руководителей / В.П. Савчук. – Київ : Companion Group, 2009. – 352 c.
 6. Бобришева-Шкарлет Т.О. Ознаки і критерії кризових явищ у підприємницькій діяльності / Т.О. Бобришева-Шкарлет ; відп. ред. С.І. Дем'яненко // Економіка та підприємництво : зб-к наук. праць молодих учених та аспірантів. – Київ : КНЕУ, 2001. – Вип. 6. – С. 118–125.
 7. Журавель М.Ю. Формування системи показників оцінки рівня інформаційної безпеки підприємства / М.Ю. Журавель, Т.В. Полозова, О.В. Стороженко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2011. – № 33. – С. 171–177.
 8. Нусінова Я.В. Система показників оцінки фінансової стабільності підприємств, побудованих на основі власного капіталу / Я.В. Нусінова // Економіка: проблеми теорії та практики : зб-к наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2006. – Вип. 220. – Т. 3. – С. 638–643.
 9. Діагностика кризи в системі антикризового управління підприємствами : монографія / В.Я. Нусінов, О.В. Нусінова, С.П. Лобов та ін. – Кривий Ріг : ФОП Чернявський Д.В., 2011. – 408 с.
 10. Нусінова О.В. Комплексна оцінка соціально-економічної безпеки підприємства (на прикладі підприємств гірничодобувної промисловості) : монографія / О.В. Нусінова, О.М. Молодецька. – Кривий Ріг : Діоніс (ФОП Чернявський Д.В.), 2011. – 240 с.
 11. Нусінова О.В. Оцінка фінансової безпеки підприємств : монографія / О.В. Нусінова. – Кривий Ріг : Діоніс (ФОП Чернявський Д.В.), 2011. – 192 с.
 12. Нусінов В.Я. Оцінка рівня економічної безпеки підприємства на всіх етапах розвитку : монографія / В.Я. Нусінов, К.О. Астаф'єва, О.В. Нусінова ; ДВНЗ «Криворіз. нац. ун-т». – Кривий Ріг : Чернявський Д.О., 2015. – 185 с.
 13. Нусінов В.Я. Діагностика кризового стану підприємств з урахуванням фактора часу : монографія / В.Я. Нусінов, А.Б. Ярова. – Кривий Ріг : Діоніс (ФОП Чернявський Д.О.), 2012. – 204 с.
 14. Семенова Т.В. Оцінка ефективності енергозберігаючих технологій / Т.В. Семенова, І.Л. Чернявський // Молодий вчений. – 2018. – № 5 (57). – С. 752–755.
Copyright (c) 2019 Євгенія Володимирівна Міщук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.