DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2019-1(87)-60-63

Соціальне підприємництво як інструмент вирішення суспільно-економічних проблем

Анна Валеріївна Шестакова

Анотація


Стаття присвячена розгляду проблеми розвитку соціального підприємництва та формування політики зайнятості в Україні. У контексті теми дослідження проведено аналіз тенденцій неформальної та альтернативної зайнятості для виявлення умов щодо реалізації соціального підприємництва на сільських територіях. Висвітлено динаміку неформальної зайнятості за видами економічної діяльності в Україні. Здійснено оцінку та прогнозування неформальної та альтернативної зайнятості. Проведено аналіз факторів та визначено ступінь їх впливу на неформальну та альтернативну зайнятість. Згідно отриманих даних встановлено, що найбільший рівень впливу на рівень неформально зайнятого населення мають доходи від підприємницької діяльності та самозайнятості, середній – безробітне населення працездатного віку, а найнижчий – доходи від продажу сільськогосподарської продукції. Запропоновано рекомендації зі створення природно-рекреаційних заказників як форм соціального підприємництва в сільській місцевості. Обґрунтовано напрями вдосконалення координаційної роботи в об’єднаних територіальних громадах стосовно реалізації соціального підприємництва на прикладі природно-рекреаційних заказників.

Ключові слова


соціальне підприємництво; трудовий потенціал; неформальна та альтернативна зайнятість; природно-рекреаційний заказник

Повний текст:

PDF

Посилання


Kikal, Dzh. and Lajons, T. (2014), Social'noe predprinimatel'stvo: missija – sdelat' mir luchshe, Translated by English, Al'pina pablisher, Moskva, 304 p.

Galushka, Z. (2013), «Fenomen social'nogo pidpryjemnyctva: ponjattja ta perspektyvy rozvytku v Ukrai'ni», Visnyk KNU im. T.Shevchenka, Serija Ekonomika, Vol. 148, pp. 16–17.

Kirjejeva, O.B. (2011), Social'ne pidpryjemnyctvo jak instrument derzhavnoi' social'noi' polityky, [Online], available at: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2011-02(6)/11kobdsp.pdf

Derzhavna sluzhba statystyky, «Oficijnyj sajt Derzhavnoi' sluzhby statystyky», [Online], available at: http://www.ukrstat.gov.ua/

Shestakova, A.V. (2017), «Pryrodno-rekreacijnyj zakaznyk jak element klasteru miscevyh promysliv u zabezpechenni al'ternatyvnoi' dijal'nosti», Intelektual'na ekonomika v umovah suspil'nyh transformacij: perspektyvy publichno-pryvatnogo partnerstva, mat-ly III mizhnar. nauk.-prakt. Forumu, Part 2, ZhNAEU, Zhytomyr, pp. 23–26.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Кикал Дж. Социальное предпринимательство: миссия – сделать мир лучше / Джилл Кикал, Томас Лайонс ; пер. с англ. – М. : Альпина паблишер, 2014. – 304 с.
  2. Галушка З. Феномен соціального підприємництва: поняття та перспективи розвитку в Україні / З.Галушка // Вісник КНУ ім. Т.Шевченка. Серія : Економіка. – 2013. – Вип. 148. – С. 16–17.
  3. Кірєєва О.Б. Соціальне підприємництво як інструмент державної соціальної політики / О.Б. Кірєєва [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2011-02(6)/11kobdsp.pdf.
  4. Офіційний сайт Державної служби статистики / Державна служба статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.
  5. Шестакова А.В. Природно-рекреаційний заказник як елемент кластеру місцевих промислів у забезпеченні альтернативної діяльності / А.В. Шестакова // Інтелектуальна економіка в умовах суспільних трансформацій: перспективи публічно-приватного партнерства : мат-ли ІІІ міжнар. наук.-практ. форуму. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – Ч. 2. – С. 23–26.
Copyright (c) 2019 Анна Валеріївна Шестакова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.