DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2019-1(87)-190-196

Бюджетування як основа стратегічного планування на підприємствах малого і середнього бізнесу в Україні

Оксана Дмитрівна Гордей, Ніна Євгенівна Довбуш

Анотація


Сучасне конкурентне середовище функціонування вітчизняних підприємств малого і середнього бізнесу вимагає впровадження ефективних методів управління фінансами, одним із яких є бюджетування. Однак, впровадження бюджетування не буде ефективним, якщо не матиме взаємозв’язок зі стратегією підприємства. Процес формування і виконання стратегічних планів суб’єктів підприємництва тривалий та вимагає оптимізації усіх процесів, пов’язаних із бюджетуванням. У зв’язку з цим, у статті визначено роль процесу бюджетування у системі стратегічного планування на підприємствах малого і середнього бізнесу. Досліджено погляди зарубіжних та вітчизняних авторів щодо визначення понять: «бюджетування», «стратегія», «стратегічне планування», дано визначення стратегічно орієнтованого бюджетування. Досліджено необхідність та особливості впровадження стратегічно орієнтованого бюджетування з метою досягнення підприємством намічених стратегічних цілей. Незважаючи на те, що проблемам і перспективам впровадження бюджетування на підприємствах присвячено немало досліджень науковців та практиків, питання стратегічно орієнтованого бюджетування залишається досі не розкритим і не вирішеним. Існує декілька точок зору щодо концепцій стратегічно орієнтованого бюджетування. В основі однієї з найпоширеніших – збалансована система показників, розроблена Р.Капланом і Д.Нортоном. Завдяки стратегічному бюджетуванню на підприємствах малого та середнього бізнесу можливо досягти активізації економічних процесів та забезпечити економічне зростання в Україні.

Ключові слова


стратегічне планування; стратегія; бюджетування; стратегічно орієнтоване бюджетування; збалансована система показників

Повний текст:

PDF

Посилання


Ansoff, I. (1989), Strategicheskoe upravlenie, Translated from English by Ansoff, I., in Evenko, L. (ed.), Jekonomika, Moskva, 358 p.

Borgardt, E.A. (2013), «Strategicheskoe upravlenie ustojchivym razvitiem predprijatija», Aktual'nye problemy jekonomiki i prava, No. 1 (25), pp. 55–61.

Shim, D.K. and Sigel, D.G. (2008), Osnovy bjudzhetirovanija i bol'she, spravochnik po sostavleniju bjudzhetov, Vershina, Moskva, 368 p.

Dovbush, N.Je. (2011), «Sutnist' bjudzhetuvannja na pidpryjemstvah malogo i seredn'ogo biznesu», Formuvannja rynkovyh vidnosyn v Ukrai'ni, No. 2, pp. 193–196.

Donec', L.I. and Davydjuk, I.V. (2010), «Strategichne planuvannja jak bazova skladova strategichnogo upravlinnja malymy pidpryjemnyc'kymy strukturamy», Visnyk Zaporiz'kogo Nacional'nogo universytetu, No. 4 (8), pp. 16–22.

Mincberg, G., Al'strjend, B. and Ljempel, Dzh. (2000), Shkoly strategij, in Kapturevskij, Ju.N. (ed.), Translated from English, Piter, Sankt-Peterburg, 336 p.

Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (2003), Sbalansirovannaja sistema pokazatelej. Ot strategii k dejstviju, ZAO «Olimp-Biznes», Moskva, 214 p., [On-line], available at: https://www.pwc.ru/ru/training/assets/balanced-scorecard.pdf

Tereshhenko, O.O. (2002), «Teoretychni zasady bjudzhetuvannja na pidpryjemstvi», Finansy Ukrai'ny, No. 11, pp. 17–20.

Hruckij, V.E., Sizova, T.V. and Gamajunov, V.V. (2005), Vnutrifirmennoe bjudzhetirovanie: nastol'naja kniga po postanovke finansovogo planirovanija, Finansy i statistika, Moskva, 400 p.

Chandler, A. (1973), Strategy and Structure, Addison-Wesley, Cambridge, Massachusetts.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Ансофф И. Стратегическое управление / И.Ансофф ; пер. с англ. / науч. ред. и авт. вступ. ст. Л.Евенко. – М. : Экономика, 1989. – 358 с.
  2. Боргардт Е.А. Стратегическое управление устойчивым развитием предприятия / Е.А. Боргардт // Актуальные проблемы экономики и права. – 2013. – № 1 (25). – С. 55–61.
  3. Шим Д.К. Основы бюджетирования и больше : спр-к по составлению бюджетов / Д.К. Шим, Д.Г. Сигел. – М. : Вершина, 2008. – 368 с.
  4. Довбуш Н.Є. Сутність бюджетування на підприємствах малого і середнього бізнесу / Н.Є. Довбуш // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 2. – С. 193–196.
  5. Донець Л.І. Стратегічне планування як базова складова стратегічного управління малими підприємницькими структурами / Л.І. Донець, І.В. Давидюк // Вісник Запорізького Національного університету. – 2010. – № 4 (8). – С. 16–22.
  6. Минцберг Г. Школы стратегий / Г.Минцберг, Б.Альстрэнд, Дж.Лэмпел ; под ред. Ю.Н. Каптуревского ; пер. с англ. – СПб : Питер, 2000. – 336 с.
  7. Каплан Р.С. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / Р.С. Каплан, Д.П. Нортон. – Москва : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003. – 214 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.pwc.ru/ru/training/assets/balanced-scorecard.pdf.
  8. Терещенко О.О. Теоретичні засади бюджетування на підприємстві / О.О. Терещенко // Фінанси України. – 2002. – № 11. – С. 17–20.
  9. Хруцкий В.Е. Внутрифирменное бюджетирование: настольная книга по постановке финансового планирования / В.Е. Хруцкий, Т.В. Сизова, В.В. Гамаюнов. – М. : Финансы и статистика, 2005. – 400 с.
  10. Chandler A. Strategy and Structure / A.Chandler. – Cambridge ; Mass. : Addison-Wesley, 1973.
Copyright (c) 2019 Оксана Дмитрівна Гордей, Ніна Євгенівна Довбуш

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.